Jak podporují formát PNG webové prohlížeče?

18. listopadu 2002

Robert Janák vám v dalším ze svých příspěvků přináší širší přehled o podpoře formátu PNG nejrůznějšími www prohlížeči. V rozsáhlém přehledu uvádí míru podpory ve zpracování informací, jakými jsou gama korekce, alfa průhlednost, prokládání nebo i informace o profilu.

PNG je nutno chápat jako formát s vyspělými vlastnostmi. Podle v něm obsažených dat je vytvořen obraz, jehož výsledná podoba je přizpůsobována systémovým nastavením zobrazení a správy barev.

V přehledu www prohlížečů je uváděn popis, z kterého lze vyčíst některé z následujících informací:

 1. odkaz na stránky s produktem;
 2. odkaz na výrobce;
 3. podpora jen ke čtení nebo i k zápisu – v tom druhém případě dovoluje provést změnu a přeuložení PNG dat;
 4. ? – označuje neověřené informace;
 5. podpora gama korekce, průhlednosti, prokládání (o podporovaných metodách prokladu naleznete více informací na stránkách Browsers withPNG Support);
 6. podpora barevnosti ve stupních šedi (Grayscale), RGB, RGBA (někdy označována jako ARGB, kde A je alfa kanál reprezentující 8 nebo 16bitovou průhlednost);
 7. PNG OBJECT – podpora v zobrazení formátu PNG pomocí tagu OBJECT definovaného specifikací HTML 4.0 (viz článek Jak používat formát PNG pro www stránky?)
 8. použití knihoven;
 9. upozornění, zda je produkt komerční nebo freeware;
 10. doplňující informace o produktu (pluginy, rozsáhleji popsané problémy podpory, ukončení vývoje apod.);
 11. zmínky o nekorektní podpoře některých vlastností (jako gama korekce nebo alfa průhlednost – představuje zjednodušeně tento proces: korektní zdrojový soubor > zdrojové informace umí www prohlížeč přečíst > chybně zpracovává výsledný obraz).

Pro PNG je důležitá míra podpory formátu, zejména když je požadována vysoká věrnost zobrazení, typicky při používání firemní značky (loga) na internetu. Vycházejme z  předchozího článku a představme si, že hodnoty definující prostor barev jsou rozděleny do jednotlivých chunků (cRHM, gAMA, sRGB a iCCP).

Běžnou praxí grafika (webdesignéra), který pracuje s moderními grafickými editory podporující správu barev, dospějete k poznání, že věrné barevnosti lze dosáhnout pouze popisem prostoru barev jako nedělitelného komplexu informací v podobě ICC profilu. Avšak formát PNG dovoluje také zapisovat a dále zpracovávat jen část informací o prostoru barev. Správný výsledek v zobrazení originálních barev získaných v konkrétním prostředí závisí vlastně na všech aplikacích (za asistence systémové správy barev), kterými v průběhu zpracování obrazu data projdou. A tak do chunků cRHM, gAMA, sRGB a iCCP může být připisována také jen část informací, kterou aplikace podporuje. Hodnoty se pro přesnější výsledek v interpretaci dat mohou řetězit, ale pokud existuje přesnější informace, například v chuncích iCCP nebo sRGB, tak jsou dále zpracovávány informace pouze z nich (samozřejmě při podpoře těchto chunků).

V následujícím přehledu jsou uvedeny prohlížeče s podporou gama korekce. Za názvem www prohlížeče je vždy uveden odpovídající operační systém.

 • Amaya (Unix/X, Win32) – částečná podpora
 • Arena (Unix/X)
 • AWeb (Amiga)
 • Browse (RISC OS)
 • Dillo (Unix/GTK+)
 • Internet Explorer pro Mac (Mac PPC, Mac OS X)
 • Internet Explorer po Win (Win32, Solaris/X, HP-UX/X)
 • Mozilla (Unix/X, Win32, Mac OS a další viz přehled prohlížečů níže)
 • Netscape Navigator (Unix/X, Win32, Mac OS, OS/2)
 • NCSA MacMosaic (Mac OS)
 • OmniWeb (NeXTStep/OpenStep, Mac OS X Server)
 • Opera (Win32, OS/2, BeOS, Mac PPC, Mac OS X, Linux/X, Solaris/X, Symbian OS)
 • SPRYNET Mosaic (Windows 3.x)
 • Voyager (Amiga)
 • WebTV (WebTV)
 • WebTV Viewer (Win32)

Dalším kritériem pro výstupní kvalitu v zobrazení firemních značek, které jsou zpravidla nepravoúhlými objekty, je podpora 8bitové průhlednosti. Opět uvádím přehled www prohlížečů včetně odpovídajících operačních systémů.

 • Arena (Unix/X)
 • AWeb (Amiga)
 • Browse (RISC OS)
 • CSCMail (Unix/GTK+)
 • Dillo (Unix/GTK+) – špatný rendering na pozadí?
 • Galeon (Unix/GNOME)?
 • IBrowse (Amiga)?
 • iCab (Mac 68k/PPC)
 • ICE Browser (Java)?
 • Internet Explorer pro Mac (Mac PPC, Mac OS X)
 • K-Meleon (Win32)?
 • Mozilla (Unix/X, Win32, Mac OS a další viz kompletní přehled)
 • NetPositive (BeOS)
 • Netscape Navigator (Unix/X, Win32, Mac OS, OS/2)
 • OmniWeb (NeXTStep/OpenStep, Mac OS X Server)
 • Opera (Win32, OS/2, BeOS, Mac PPC, Mac OS X, Linux/X, Solaris/X, Symbian OS)
 • Sega Dreamcast Web Browser (Sega Dreamcast)
 • Voyager (Amiga)
 • Webster XL (RISC OS)
 • WebTV (WebTV)
 • WebTV Viewer (Win32)

Následující seznam je řazen abecedně podle názvu prohlížeče.

 1. 1X [Science Traveller International] (Win32) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; bez podpory průhlednosti; podpora PNG OBJECTu; využití ActiveX pro všechny vlastnosti PNG.
 2. Act [Jan Verhoeven] (Windows 9x/ME) – podpora jen ke čtení; testována verze 5a, u které není podpora alfa průhlednosti; freeware.
 3. AIR Mosaic – viz SPRYNET Mosaic níže.
 4. Amaya [W3C] (Unix/X, Win32) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; bez korektní podpory binární průhlednosti; částečná podpora gama korekce; podpora PNG OBJECTu; freeware včetně zdrojového kódu. Ve verzi 2.1 pod Windows byla opravena chyba v podpoře průhlednosti RGBA. Oprava na www.schaik.com. Verze 5.2 padá při načítání obrázku v šedoškálovém (Grayscale) PNG. Aktuální informace získáte na stránkách W3C – Amaya.
 5. aMozillaX [Free Amiga Organization] (Amiga 68k/PPC) – u všech verzí: podpora jen ke čtení. (Vývoj byl zastaven.)
 6. ANT Fresco [ANT] (RISC OS a další) – u všech verzí: podpora jen ke čtení, podpora pouze pro binární průhlednost; komerční. Prohlížeč byl na počátku roku 1996 vybrán předním světovým dodavatelem softwaru Oracle’s Network Computer.
 7. AOL Browser – viz Internet Explorer níže.
 8. Arachne [xChaos software] (DOS) – verze 1.07(?) a pozdější: podpora jen ke čtení, bez podpory průhlednosti; shareware. Verze 1.66 beta je také pro Linux.
 9. ArcWeb [Stewart Brodie] (RISC OS) – verze 1.70 a pozdější: podpora jen ke čtení.
 10. Arena [W3C, Yggdrasil et al.] (Unix/X) – verze 0.98b a pozdější: podpora jen pro čtení; jeden z prvních prohlížečů s kvalitní podporou alfa průhlednosti – plná podpora 16/48bitového PNG; plná podpora gamy; PNG má (částečně?) nekorektní podporu ve verzi 0.3.07 a pozdějších; freeware včetně zdrojového kódu. Ukázka podpory na www.libpng.org. W3C zastavilo vývoj ve prospěch vývoje prohlížeče Amaya. Vývoj Areny převzala společnost Yggdrasil. Bohužel vývoji Areny nebylo věnováno dostatek úsilí a tak poslední verze 0.3.62 je z listopadu 1998.
 11. Ariadna [AMSD] (Win32) – verze 1.2 a pozdější; podpora jen ke čtení. (NT/Alpha and Russian verze je dostupná na stránkách www.ariadna.ru.)
 12. AWeb [Yvon Rozijn] (Amiga) – všechny verze: podpora přes PNG DataType (viz různé aplikace s příslušnými stránkami), ale lepší a rychlejší podpora přes AWebPNG plug-in, který lze použít s verzí AWeb 3.2 nebo pozdější: podpora progresivního display modu, podpora gama korekce, podpora průhlednosti a podpora 24bitového PNG); podpora jen ke čtení; freeware (APL) s C zdrojovým kódem (CVS) z 8. června 2002.
 13. Browse [Acorn] (RISC OS) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti ve verzi 1.25 a pozdější (podpora zobrazování RGBA na pozadí, včetně použití barvy definované v html (BGCOLOR)); plná podpora gama korekce; progresivní display mod (prokládání) U tohoto prohlížeče byl další vývoj zastaven ukončením činnosti společnosti Accorn v roce 1999.
 14. BrowseX [Browsex Systems] (Unix/X, Win32) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; binární průhlednost; bez podpory gama korekce; bez podpory progresivního display modu; využívá Img, libpng a zlib; freeware (Artistic) se zdrojovým kódem.
 15. CAB [Application Systems Heidelberg] (Atari TOS) – verze 2.8 a pozdější: podpora jen ke čtení; komerční. (Prohlížeč je německý, ale vše je dostupné také v angličtině a němčině na www.application-systems.de.)
 16. Chimera [John Kilburg] (Unix/X) – všechny verze (?): přes externí dekoder (bez vlivu na rychlost zobrazení); podpora jen ke čtení; podpora progresivního display modu ve verzi 2.0 a pozdější; freeware včetně zdrojového kódu (viz Roman Czyborra a ukázka konfigurace).
 17. Closure [Gilbert Baumann] (Unix/X) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu. Vývoj byl zastaven v červnu 1999.
 18. Communicator – viz Netscape Navigator níže.
 19. CSCMail [Steven „Count Zero“ Kordik] (Unix/GTK+) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti v ukázce; využívá CscHTML, libpng a zlib; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu
 20. Device Mosaic [OpenTV / Spyglass] (Win32, VxWorks, Linux, OS-9000, pSOS, WinCE, EPOC, QNX, LynxOS) – verze 5.0 a pozdější: podpora jen ke čtení; podpora binární průhlednosti (plná podpora alfa průhlednosti je očekávána na podzim roku 2002); bez podpory gama korekce; bez podpory progresivního display modu (prokládání); využívá libpng and zlib; komerční.
 21. Dillo [Jorge Arellano Cid, Sebastian Geerken, Luca Rota a další] (Unix/GTK+) – verze 0.0.4 a pozdější: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti, ale chyba při renderování (?), špatná interpretace barvy pozadí v PNG obrázku (?) ve verzi 0.6.2; ukázka); plná podpora gama korekce; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu.
 22. Encompass [Rodney Dawes] (Unix/GNOME) – u všech verzí (?): podpora ke čtení i k zápisu; bez podpory průhlednosti (?); využívá gdk-pixbuf, libpng a zlib; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu. Encompass může ukládat obrázky v PNG a JPEG formátu (je umožněn náhled) stejně tak, jako umí číst z www stránek.
 23. Enhanced Mosaic – viz Spyglass Mosaic níže.
 24. Flash 4 Player [Macromedia] (Win32, Mac PPC) – verze 4.0 beta 1 a pozdější: podpora jen ke čtení. (Funguje jako plugin Navigator nebo Internet Explorer, ale funguje i s jeho dalšími vlastnostmi, s kterými se musíte smířit :). Verze 4.0 je uvolněna pro Linux, Solaris a je pravděpodobně také včetně Java verze.
 25. Galeon [Galeon Authors] (Unix/GNOME) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti (pravděpodobně); freeware (GPL) včetně zdrojového kódu. Galeon nyní využívá stejný rendering engine jako Mozilla.
 26. Grail [Corporation for National Research Initiatives] (Unix/X, Win32, Mac 68k/PPC) – verze 0.3b3 a pozdější: podpora jen ke čtení prostřednictvím Python Imaging Library (PIL); freeware včetně zdrojového kódu. Ve verzi 0.3b2 je také podpora prostřednictvím záplaty od Andrea Derricka Balsa. CNRI zastavila vývoj Grailu ve verzi 0.6 uvolněném 1. dubna 1999.
 27. IBrowse [HiSOFT Systems] (Amiga) – verze 1.2 a pozdější a některé předcházející verze: podpora jen ke čtení prostřednictvím PNG DataType (viz stránky na různé aplikace); plná podpora alfa průhlednosti (?), podpora progresivního display modu (prokládání); požaduje MUI 3.8 a pozdější; využívá libpng a zlib; komerční.
 28. iCab [Alexander Clauss / iCab] (Mac 68k/PPC) – u všech verzí (?): podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti ve verzi 1.8 beta a pozdější (ukázka); bez podpory gama korekce; bez podpory progresivního display modu (prokládání); komerční (beta verze je volně ke stažení).
 29. ICE Browser [ICEsoft] (Java) – verze 5 (?) a pozdější: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti (?); bez podpory gama korekce; komerční. Pro PNG podporu bude pravděpodobně potřeba Java 2 SDK 1.3.
 30. Internet Explorer
  [Microsoft] Základní podporu vytvořil Microsoft ke konci roku 1997 (začátkem roku 2000 u MSIE pro Mac OS). Bohužel všechny verze pro Windows jsou bez podpory alfa průhlednosti (PNG se označuje jako 32bitové RGBA).
  Internet Explorer pro Mac [Microsoft] (Mac PPC, Mac OS X) – verze 5.0 a pozdější: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti (ukázka); plná podpora gama korekce; plná podpora sRGB a ICC profilů; podpora progresivního display modu (prokládání); nefunkční řízení v procesu zpracování PNG na Mac OS X (verze 5.1 a 5.2 špatně načítá obraz, ukládá na disk a nezobrazuje výstupní data; „view“ musí být ručně nastaveno znovu [File Helper Settings > View with Browser provést spíše než Save to Disk] a pak prohlížeč restartovat); používá libpng a zlib; freeware.
  Internet Explorer po Win [Microsoft] (Win32, Solaris/X, HP-UX/X) Podpora vlastností je podle verze MSIE různá.
  1. Verze 4.0b1 a pozdější: podpora jen ke čtení; bez korektní podpory alfa průhlednosti ve verzi 4.0b2 do 6.0; plná podpora gama korekce; podpora progresivního display modu (prokládání); bez podpory PNG OBJECTu.
  2. Podpora binární průhlednosti (se špatným prahem v zobrazení průhlednosti pixelů).
  3. Problémy při zobrazování obrázků s alfa průhledností se snaží nějakým způsobem řešit asi každý. Jedna z možností je použít Filtr Alpha (dále u IE může být chyba způsobovaná názvem souboru, který obsahuje více než jeden znak „.“?);
  4. RGBA obrázky (neobsahující paletu barev) jsou renderovány proti světlešedému pozadí;
  5. Verze 4.x spadne při obsáhlejších „chunks“ PNG (např. PNG z Macromedia Fireworks). Všimněte si upozornění Microsoftu: Nelze zobrazit PNG s verzí 4.0.
  6. Verze 5.x tiskne indexovaný PNG s černou (nebo tmavě šedou) v pozadí pod systémem Win98, někdy s radikálně změněnými barvami. Tato chyba „změna barevnosti při tisku“ je popsána u verze 5.1 pod Win98(SE) a WinNT.
  7. Chyby v zobrazení PNG obrázku použitého jako pozadí v CSS.
  8. Ve verzi 5.5 a pozdějších je alfa průhlednost podporována, jestliže HTML obsah je přepsán do DirectX extensions na CSS. Další info na stránkách msdn.microsoft.com
  9. Pokud očekáváte od Microsoftu lepší podporu PNG, můžete to sdělit pomocí Petice Aarona Adamse pro plnou podporu alfa průhlednosti.
  10. Opravu chyb ve verzi 6.0 lze žádat přímo na stránkách Microsoftu Bug Reports nebo na stránkách register.microsoft.com v české mutaci.
  11. Podpora MNG prostřednictvím MNG4IE ActiveX control Jasona Summerse.
 31. K-Meleon [K-Meleon Team] (Win32) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; plná podpora alfa průhlednosti (?); freeware (GPL) včetně zdrojového kódu. K-Meleon nyní využívá stejný rendering engine jako Mozilla.
 32. Konqueror [KDE developers] (Unix/KDE) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; plná podpora 32bitového RGBA ve verzi 3.0; podpora binární průhlednosti; bez podpory průhlednosti u 16bitového šedoškálového PNG; podpora MNG při použití s QuickTimem 2.2.0 nebo pozdějším a podpora libmng; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu. Konqueror byl koncipován jako file manager v Linux KDE Desktop Environment. Dnes je používán jako plnohodnotný www prohlížeč.
 33. MindWalker – viz Voyager níže.
 34. mMosaic [Dauphin Gilles / NCSA X Mosaic Team] (Unix/X) – u všech verzí: podpora jen ke čtení; bez podpory alfa průhlednosti; bez podpory binární průhlednosti; bez podpory gama korekce; chudá podpora rozkladu barev u PNG (dithering) – problém libpng; bez podpory progresivního display modu (prokládání); využívá libpng a zlib; freeware včetně zdrojového kódu.
 35. Mosaic 95 – viz SPRYNET Mosaic níže
 36. Mozilla [mozilla.org, Netscape Communications] (Unix/X, Win32, Mac OS, etc.) – u všech verzí: podpora jen pro čtení, podpora alfa průhlednosti – na Linuxu a Mac OS od 13. dubna 2000 a na Windows od 19. července 2000 (ukázka z Linuxu), ale s chudou podporou v kvalitě zobrazení PNG s menší než 24bitovou hloubkou; bez korektní podpory binární průhlednosti ve verzích mezi červnem a srpnem 2001 (chyba 84980); plná podpora gama korekce; rozklad alfa průhlednosti (dithered alpha) při možnosti snížení rychlosti přenosu dat (u všech systémů); progresivní display mod (prokládání); limit omezení velikosti obrázku na 8 000 pixelů; podpora MNG/JNG od 12. června 2000 do 23. března 2001 a od 17. prosince 2001 opět. využívá libpng a zlib; freeware (NPL/MPL/GPL) včetně zdrojového kódu. Problémy, týkající se podpory PNG, můžete nalézt v databázi Bugzilla (Mozilla bug system).
 37. MOZZAM [Steffen] (Amiga) – u všech verzí: podpora jen pro čtení.
 38. NCSA MacMosaic [NCSA MacMosaic Team] (Mac OS) – verze 3.0A1 a pozdější: podpora jen pro čtení; podpora gama korekce ve verzi 3.0B3 a pozdější; volitelné progresivní display mod (prokládání – buď se použije rozklad nebo replikační metoda nebo žádný z nich); alfa průhlednost vykazuje drobné odchylky ve správnosti zobrazení; freeware včetně zdrojového kódu. Tento produkt není dále vyvíjen.
 39. NCSA X Mosaic [NCSA X Mosaic Team] (Unix/X) – verze 2.7b1 a pozdější: podpora jen pro čtení; chudá podpora rozkladu barev u PNG (dithering) – problém libpng; bez podpory progresivního display modu (prokládání); bez podpory alfa průhlednosti; freeware včetně zdrojového kódu. Tento produkt není dále vyvíjen.
 40. NetFront [ACCESS] (PocketPC, Linux) – verze 2.5 (?) a pozdější: podpora jen pro čtení; podpora MNG ve verzi 3.0; využívá libpng a zlib; komerční. Verze 3.0 je vestavěná do kapesních PC, pro mobilní telefony (2.5G a 3G) a pro ostatní zařízení s připojením na internet. Podpora PNG a MNG se objevuje jako nepovinný standard, alespoň u mobilních telefonů.
 41. Netkit [Netsurfer] (NeXTStep/OpenStep) – u všech verzí: podpora jen pro čtení. Tento produkt není dále vyvíjen.
 42. NetPositive [Be] (BeOS) – verze 2.1 a pozdější (používá nový PNG Translator pro BeOS 4.5): podpora jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti u verze 2.2; (ukázka); bez podpory gama korekce; bez podpory progresivního display modu (prokládání); bez podpory PNG umístěného v HTML jako pozadí; komerční.
 43. Netscape Navigator [Netscape Communications] (Unix/X, Win32, Mac OS, OS/2) – Netscape Navigator 6.0 (Mozilla); version 4.04 a pozdější; progresivní display mod (prokládání – replikační metoda); bez podpory průhlednosti a gama korekce ve verzích 4.x; plná podpora alfa průhlednosti od dubna 2000 s výjimkou 32bitového RGBA pro UNIX; podpora gama korekce u verze 6.0PR2 (viz Mozilla výše); téměr plná podpora formátů MNG a JNG ve verzi 6.0 a pozdějších (viz podpora MNG v aplikacích) a u starších verzích prostřednictvím MNG pluginu od Jasona Summerse; verze od 4.04 do 4.76 pracuje s černou barvou jako s transparentní v paletě plných (neprůsvitných) barev s pozadím (v chunku bKGD) test; problém i s 64bitovým RGBA (?); u PNG je omezena velikost do 8 000 pixelů; pokusy o zobrazení částečně poškozeného PNG; využívá libpng a zlib; freeware. V některých verzích Netscape 4.x není podpora PNG OBJECTu. Verze 6.0 je založená na stejném jádře jako Mozilla, která má výbornou podporu PNG a MNG OBJECTU. Verze 2.0 a pozdější mají také podporu prostřednistvím pluginů vypsaných níže. Pluginy v současné době nemají přímou podporu PNG obrázků (pouze přes tag EMBED, ale to je proprietální řešení používané v Netscape nebo tagem OBJECT včetně velikosti (HEIGHT a WIDTH)).
  1. PNG plug-in [Giorgio Costa] (OS/2) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; bez podpory průhlednosti; podpora progresivního display modu (prokládání); využívá libpng a zlib; 369k (jen beta verze; také prostřednictvím ftp: US verze, Italy verze).
  2. QuickTime PNG plug-in [Apple] (Win32, Mac OS) – verze 3.0 a pozdější: podpora jen pro čtení; plná podpora gamma korekce?; bez podpory průhlednosti; bez podpory progresivního display modu (prokládání).
  3. PNG Live plug-in [Siegel & Gale] (Win32) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; bez korektní podpory gama korekce, podpora alfa průhlednosti v 2.0b1 a pozdějších (avšak PNG obrázek používá barvu pozadí definovanou v chunku bKGD místo pozadí v HTML nebo výchozí barvy v prohlížeči); u verze 2.0b5 a pozdějších je podpora progresivního display modu (prokládání); využívá libpng a zlib. Vývoj produktu ukončen v červnu 1997.
  4. KeyView Pro [FTP Software / Verity] (Windows 3.x, Win32) – verze 4.2 a pozdější; podpora ke čtení i k zápisu.
  5. Quick View Plus [Inso nebo Jasc] (Windows 3.x, Win32, Unix) – verze 4.5 a pozdější: podpora jen pro čtení; využívá zlib. Je podle všeho několikátou generací vycházející z Viewer 95 od Mastersoftu. Mastersoft byl získán společností Frame, který pak převzal Adobe. V roce 1997, před prodejem společnosti Inso, přejmenovala společnost Adobe tento produkt na Adobe File Utilities by Mastersoft. Společnost Inso ho zase přejmenovala na Quick View Plus a prodala v roce 1998 společnosti Jasc. Inso version včetně pluginu na Netscape, Unix port [Solaris, HP-UX a AIX; Motif] a je určený pro řízení podniku nad 1000 osob; Jasc verze je určený pro SOHO (Small Office/Home Office) zákazníky.
  6. CSView Plugins [CSU Software Solutions] (Win32) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení nebo pro čtení včetně možnosti zápisu viz níže; komerční. (verze CSView40, CSView130 a CSView150: všechny jsou včetně samostatného prohlížeče a Netscape pluginů. Některé konfigurace obsahující konvertory podporují čtení včetně možnosti zápisu.
  7. PNG plug-in [Sam Bushell] (Mac OS) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; podpora progresivního display modu (prokládání); využívá libpng a zlib (jen beta verze; nahrazen QuickTime PNG pluginem viz výše).
  8. pngplug [Silicon Graphics] (SGI Irix/X) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; podpora RGB a obrazového formátu BMP od Microsoftu. Tento plugin je pro Irix 6.2 aktualizace CD, společně s Netscape 2.0S a s dalšími pluginy.
  9. PNG Magick plug-in [Rasca Gmelch] (Unix/X) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; freeware. Je stále v alfa verzi; potřebuje konvertní utilitu od ImageMagick. Produkt není dále vyvíjen.
  10. FIGleaf Inline plug-in [Carberry Technology / EBT] (Win32) – u všech verzí: podpora jen pro čtení; podporuje CGM, RGB, TIFF, PBM/PGM/PPM, EPS, Group 4 fax, Sun raster a BMP Microsoftu a WMF obrazové formáty. Produkt není dále vyvíjen. Verze pro Mac OS a Windows 3.x nebyly nikdy vypuštěny.
  11. Panacea PNG plug-in [Panacea Software] (OS/2) – u všech verzí: podpora jen pro čtení. Produkt není dále vyvíjen. Skončil v beta verzi.
 44. Netsurfer [Netsurfer] (NeXTStep/OpenStep) – verze 1.1 a pozdější: podpora jen pro čtení. Produkt není dále vyvíjen.
 45. OmniWeb [Omni Development] (NeXTStep/OpenStep, Mac OS X Server) – verze 2.0 a pozdější: podpora jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti ve verzi 3.x a pozdější, možná i některá z řady 2.x? (ukázka); plná podpora gama korekce; podpora progresivního display modu (prokládání); freeware ve verzi 4.0 (dříve komerční). Verze předcházející 3.0 onebo 3.1 byly pouze pro NeXTStep/OpenStep a verze od 4.0 dále jsou pouze pro Mac OS X.
 46. Opera [Opera Software] (Win32, OS/2, BeOS, Mac PPC, Mac OS X, Linux/X, Solaris/X, Symbian OS) – verze 3.51 a pozdější: podpora jen pro čtení; ve verzi 6.0 a pozdější plná podpora alfa průhlednosti (ukázka); ve starších verzích navíc bez korektní podpory binární průhlednosti (resp. u obrázků s paletou barev je ve vstupní paletě chybně interpretována průhlednost bez ohledu na to, jakou má hodnotu průhlednost v indexované paletě); plná podpora gama korekce (předpokládá file gamu o hodnotě 2.0 (resp. 1/2.0), pokud PNG neuvádí gamu v chunku gAMA nebo ji nespecifikuje konkrétním prostorem barev v chuncích iCCP nebo sRGB); podpora progresivního display modu (prokládání) kromě transparentního PNG ve verzích pro Windows; chybně nakládá s chunkem IHDR ve verzích 4.x nebo 5.x pro Linux; komerční (zdarma Opera 5 pro Windows). Verze 3.50 podporuje PNG pouze prostřednictvím pluginů, například PNG Live 1.0, který ale nepodporuje průhlednost a prokládání, viz Netscape Navigator výše. Verze 3 a možná 4 je také pro Windows 3.x, ale podpora je odkazována na novější verze.
 47. Oregano [Oregan Networks / Castle Technology] (TV/STB, RISC OS) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení; podpora binární průhlednosti; komerční.
 48. Sega Dreamcast Web Browser [Planetweb] (Sega Dreamcast) – verze 2.0 a pozdější: jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti; bez podpory gama korekce; podpora progresivního display modu (prokládání); komerční.
 49. SPRYNET Mosaic [SPRY / CompuServe] (Windows 3.x) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení; plná podpora gama korekce. Známý jako Mosaic 95, Mosaic in a Box for Windows 95, SPRY Mosaic 4.0 nebo AIR Mosaic. Vývoj produktu je pravděpodobně ukončen.
 50. Spyglass Mosaic [Spyglass] (Windows 3.x, Windows NT, Mac OS, Unix/X) – verze 2.2; podpora jen pro čtení. Prohlížeč není dále vyvíjen pro běžné použití uživatelem, ale je obnoven jako funkční verze pro servery, viz Device Mosaic výše a Spyglass Prism níže.
 51. Spyglass Prism [OpenTV / Spyglass] (Solaris, Windows NT) – u všech verzí (?): podpora pro čtení i zápis (?); komerční, viz tiskové prohlášení z prosince 1996. Spyglass byl získán společností OpenTV v červenci 2000.
 52. Termite / Webite [DoggySoft] (RISC OS) – u některých verzí: prostřednictvím produktu Progress od Davida McCormacka jako pomocné aplikace, viz seznam; podpora jen pro čtení; komerční.
 53. UdiWWW [Bernd Richter] (Windows 3.x, Win32) – všechny verze od 29. září 1995: podpora jen pro čtení.
 54. UP.Browser [Phone.com] (mobilní telefony) – verze 3.2 a pozdější: podpora jen pro čtení; podpora jen 8bitové barevnosti (indexovaná paleta barev); komerční. Prohlížeč pro mobilní telefony (zejména u displejů pro zobrazení v barvách); u verze 3.2 je poprvé podpora jak zobrazování barev, tak formátu PNG.
 55. ViewML [Century Software, Monta Vista Software, et al.] (Linux/X, Linux/MicroWindows) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu.
 56. Voyager [VaporWare] (Amiga) – verze 2.7 a pozdější (nativní), nebo některé dřívější verze s PNG DataType (viz aplikace); podpora jen pro čtení; podpora progresivního display modu (prokládání); podpora binární průhlednosti (se špatným prahem v zobrazení průhlednosti pixelů) ve verzi 3.0; plná podpora alfa průhlednosti ve verzi 3.3.122 (beta) a pozdější na MorphOS s jeho zveřejněnou beta verzí; podpora gama korekce ve verzi 2.96.39 a pozdější; využívá libpng a zlib; komerční. Je známý také jako MindWalker. Verze 2.7 se představuje s nativní PNG podporou známá jako VoyagerNG; verze 3.x je známá jako .
 57. Webster XL [R-Comp] (RISC OS) – verze 1.9 (?) a pozdější: podpora jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti (včetně RGBA pozadí obrázku); komerční.
 58. WebTV [WebTV Networks / Philips / Sony] (WebTV) – verze od ledna 1999?: podpora jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti ve verzích od dubna 2000(?); ve starších verzích je částečná podpora 32bitového RGBA (9 úrovní průhledností; ukázka) a nekorektní podpora binární průhlednosti (resp. u obrázků s paletou barev je ve vstupní paletě nejprve chybně interpretována průhlednost bez ohledu na to, jakou má hodnotu průhlednost v indexované paletě); podpora PNG obrázku jako pozadí v CSS; bez podpory progresivního display modu (prokládání); komerční. Jedná se o www prohlížeč používaný k zobrazení stránek na běžné analogové TV. Viz také WebTV Viewer pro Win32, níže.
 59. WebTV Viewer [WebTV Networks] (Win32) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení; plná podpora alfa průhlednosti ve verzi 2.5 – build 117(?) a pozdější; podpora PNG obrázku jako pozadí v CSS; freeware. Je vývojářským nástrojem pro testování www stránek při omezeném rozlišení hardwaru s WebTV, viz výše.
 60. WebView [South Pacific Information Services] (Windows 3.x, Win32) – verze 2.6 a pozdější: podpora jen pro čtení.
 61. WinCIM / `CSi CompuServe software‘ [CompuServe] (Windows 3.x) – verze 2.0.1 a pozdější; podpora jen pro čtení; podpora progresivního display modu (prokládání).
 62. XEmacs [Lucid, Sun, UIUC, etc.] (Unix/X) – verze 19.14 a pozdější: podpora jen pro čtení; využívá libpng a zlib. Tvoří celek viz Emacs-W3 4.0.
 63. XMayday [Axene] (Unix/X) – u všech verzí (?): podpora jen pro čtení; komerční. Byl vyvíjen jako HTML prohlížeč pro soubory umístěné na lokálním disku (pro prohlížení již stažených html dokumentů). Podpora prostřednictvím aplikací od společnosti Axene umístěných do seznamu na stránkách kancelářských/obchodních aplikací s podporou PNG. Verze 1.2.3 je konečná podoba vývoje produktu. Kolem března 1998 ukončila (?) společnost Axene svoji činnost.
 64. Zen [Tomas Berndtsson] (Linux/fbcon, Linux/GTK+) – verze 0.1.0 a pozdější: podpora jen pro čtení; freeware (GPL) včetně zdrojového kódu.

Základní podporu pro čtení formátu PNG má snad každá nová verze prohlížeče. Znovu upozorňuji na poměrně velkou přesnost v zobrazení barev pod vlivem definované gama korekce. Nic jeho použitím neztrácíte, žádné vedlejší účinky při různé míře podpory/nepodpory nenastávají. Můžete jen získat věrohodnější barevnost při již zmiňované podpoře v prohlížeči a správě barev v systému s případnými dalšími informacemi o profilech výstupního zařízení jakými jsou monitor, tiskárna apod.

Problémy se základní podporou čtení formátu PNG u prohlížečů patří víceméně již do minulého století. Rokem 1997 začíná jeho podpora u dvou tehdy nejpoužívanějších www-prohlížečů: Netscape Navigatoru a Internet Exploreru.

Nezbývá než znovu zhodnotit PNG jako výhodný formát pro univerzální použití (včetně použití na internetu). Ačkoli většina z jeho vlastností není podporována vůbec nebo jen částečně, je u velké části těchto vlastností informace navíc, která může být uložena pro budoucí použití prohlížeči s kvalitnější podporou.

PNG doporučuji ukládat (a zpracovávat) vždy s přesně definovanou gamou, resp. s ICC profilem. Při použití gama korekce neztrácíte kontrolu barev na výstupním zařízení a není potřeba se obávat, že by při žádné nebo částečné podpoře vznikly vedlejší efekty v zobrazování dat. Můžete jen získat věrohodnější barevnost za již zmiňovaných podmínek:

 • podpora v prohlížeči,
 • správa barev v systému,
 • asistence zkalibrovaných výstupních zařízení (monitor, tiskárna apod.),
 • a v ideálním případě s profilem s přesnými informacemi o barevném prostoru zařízení zapsaných ve vztahu k nezávislému prostoru barev (CIE XYZ, CIE Lab).

Odkazy a zdroje

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *