Kritika webu – principy a doporučení

25. října 2004

Nikoli nejčtenější, ale rozhodně nejdiskutovanější je na Intervalu rubrika „Kritika webu“. Teď nemám na mysli diskuze o webech vystavovaných na odiv veřejnosti, ale o rubrice jako takové, o jejím účelu, smyslu, cílech a metodách. Tímto článkem bych chtěl shrnout informace, které jsem k tomuto tématu na různých místech zveřejnil již dříve, a doplnit je v souhrn, který by si měli přečíst všichni zájemci o zveřejnění stránek na Intervalu.

Cíle a poslání rubriky

Primárním cílem rubriky Kritika webu je, stejně jako cílem samotného Intervalu, podporovat kvalitní domácí webdesignovou tvorbu. V tomto případě je cíle dosahováno zprostředkováním komunikace mezi autorem webu a odbornou veřejností, která by měla autorům poskytnout nezávislou zpětnou vazbu. Tvůrce si tak může ověřit, nakolik je jeho dílko přístupné nezaujatému pozorovateli, který ho posuzuje bez subjektivních citových vazeb a dalších deformací.

Sekundárním cílem rubriky je jednak přivést na kritizované weby návštěvníky, kteří je mohou dále propagovat a tak nastartovat jejich rozvoj, a druhak seznámit pravidelné čtenáře Intervalu s weby, na něž by třeba vůbec nikdy nezavítali, protože se naprosto nezajímají o téma na nich prezentované, nebo dokonce ani nevědí, že něco takového existuje. Popularizace kritizovaných webů i diskuze, které se pod jednotlivými příspěvky vedou, mají navíc řadu dalších efektů, jež by měly pozitivně působit i na ty čtenáře, kteří se Kritiky účastní pouze pasivně.

Životní cyklus nabídky

Než se zrodí nový příspěvek do Kritiky, stane se řada událostí, která zůstává čtenářům, kritikům a často i navrhovatelům utajena. K pochopení věci je však dobré toto pozadí znát, proto se vám ho zde pokusím zprostředkovat. Proces, vedoucí od nabídky ke kritice, by se dal za ideálních podmínek ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

 1. Na adresu kritikawebu @ interval.cz přichází e-mail s nabídkou na zařazení stránek do Kritiky. (Pokud přijde podobný e-mail na jinou adresu Intervalu, většinou se dostane na správné místo, není to ale zaručeno.)
 2. Odesilateli nabídky je obvykle zaslán e-mail se žádostí o doplňující informace (pokud je již neobsahuje). Tento e-mail se časem může mírně měnit, v současnosti vypadá takto:

  Dobrý den,

  děkujeme za zájem o zařazení do rubriky „Kritika webu“ na Interval.cz. Rádi bychom, aby byla rubrika zajímavá a obsahově kvalitní, proto bychom potřebovali několik dalších informací:

  1) Adresa projektu (aby nedošlo k omylu).
  2) Účel a zadání (čemu web slouží, příčina vzniku).
  3) Cílová skupina (komu web slouží).
  4) Typ projektu (profesionální web, amatérská tvorba a podobně).
  5) Použité technologie (frontend – např. HTML, CSS; backend – např. PHP, MySQL).
  6) Předmět kritiky (celý web nebo některá specifická část či hledisko).
  7) Autor (kdo je autorem aplikace a designu – podmínkou přijetí webu je zveřejnění občanských jmen autorů, přezdívky a názvy firem jsou nepřípustné).

  S úctou,

  Vilém Málek
  šéfredaktor Interval.cz

  P. S.: Tento e-mail neznamená, že Váš server skutečně bude zveřejněn.

 3. Adresát výše zmíněného dopisu obvykle odpoví a doplňující informace zašle. Neučiní-li tak, je jeho nabídka zaarchivována a z dalšího procesu vyňata (nikdy nebude zveřejněna).
 4. Po obdržení nabídky, obsahující všechny potřebné informace, je navrhovateli zaslán následující potvrzující e-mail:

  Dobrý den,

  Váš web byl zařazen do našeho výběru na další měsíc. O úspěchu či neúspěchu Vás vyrozumíme e-mailem. S úctou

  Vilém Málek
  šéfredaktor Interval.cz

  P. S.: Tento e-mail neznamená, že Váš server skutečně bude zveřejněn.

 5. Všechny vyhovující nabídky jsou na konci měsíce sebrány, je z nich extrahována adresa webu, který má být posouzen, a seznam URL je předán osobě (či osobám), která provádí výběr webů, jež budou zveřejněny.
 6. Seznam vybraných webů je v redakci zpracován do vám známé podoby a převeden do redakčního systému. Odesilatelům nabídek je zaslán následující e-mail:

  Dobrý den,

  Váš web byl zařazen na XX. YY. 2004. S úctou

  Vilém Málek
  šéfredaktor Interval.cz

  P. S.: Ocenili bychom, kdybyste mohli na své stránky umístit ikonu našeho serveru, viz http://interval.cz/ikona.asp

 7. Nabídky, které ve výběru neuspěly, jsou také pečlivě zaarchivovány a jejich navrhovatelům je odeslán následující e-mail:

  Dobrý den,

  Váš web nebyl z kapacitních důvodů zařazen. S omluvou

  Vilém Málek
  šéfredaktor Interval.cz

Šanci na zveřejnění automaticky pozbývají weby, které jsou v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi nebo zákony České republiky. Navrhovatelé jsou v takovém případě informováni e-mailem, jehož obsah je závislý na konkrétním problému.

Metodika výběru nabídky ke zveřejnění

Jak si každý může všimnou, na Intervalu vycházejí nové příspěvky v Kritice celkem třikrát týdně. To má samozřejmě své důvody. Vzhledem k uspořádání titulní stránky magazínu je každý příspěvek „vidět“ přesně po dobu jednoho týdne, což je přiměřený prostor nejen na vyjádření čtenářů, ale i na aktivní dialog s autorem, který může o jednotlivých problémech diskutovat, vyjasnit je a třeba i odstranit. Kdyby bylo během týdne zveřejněno více příspěvků, některé by na sebe strhly pozornost na úkor jiných, čtenáři by neměli na posouzení dostatek času a autor by neměl šanci reagovat na jejich postřehy.

Z výše uvedeného nutně vyplývá, že vzniká přebytek nabídek, protože zveřejnit všechny jednoduše není možné – pro úplné pokrytí poptávky by v některých měsících muselo být zveřejňováno i několik nabídek denně, což by nezvládli ani čtenáři, ani redakce a celá rubrika by pozbyla smyslu. Je tedy nutno vybírat, které z nabídek zveřejněny budou a které nikoli.

Od počátku roku 2003 podléhá výběr do Kritiky mému osobnímu patronátu. Až do současnosti se na výběru podílelo celkem pět osob, přičemž někdy celý výběr pro konkrétní měsíc prováděl jen jeden člověk a jindy jich spolupracovalo několik. Každá z těchto osob prováděla výběr podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, každá však na základě své osobní zkušenosti přistupovala k problému odlišně. Protože si tito lidé nikdy nepřáli vystoupit veřejně (až na Plaváčka), nebudu zde ani zveřejňovat jejich metody výběru nabídek. Já sám jsem se vždy snažil vybírat takové weby, na nichž byl patrný autorův zájem o věc, přičemž jsem upřednostňoval weby veřejně prospěšné a neziskové, a naopak jsem zamítal weby, jejichž autoři se mne nějakým způsobem snažili ovlivnit.

Je jasné, že rozděluje-li se někde něco, čeho je málo, mezi větší počet zájemců, nikdy nelze uspokojit všechny. To ovšem neznamená, že ti, na které se nedostalo, jsou diskriminováni. Všechny nabídky ke Kritice mají stejnou šanci uspět, žádná není nijak znevýhodněna oproti ostatním. Dá se naopak říci, že ty nabídky, které uspěly, měly prostě štěstí – a ostatní mohou uspět příště.

Doporučení pro zájemce o Kritiku

Přestože redakce Intervalu žádné nabídky neupřednostňuje na úkor jiných, navrhovatelé mohou poměrně snadno zvýšit své šance, pokud se vyvarují jistých chyb. Tou naprosto nejčastější je absence URL navrhovaného webu v dopise se žádostí. Tento fundamentální údaj, bez nějž ke zveřejnění nikdy nemůže dojít, chybí zhruba v jedné desetině případů! Rovněž tak nabídky, k nimž se nám nedostane upřesňujících informací, nemůžeme zveřejnit. Nenechávejte tedy bez povšimnutí e-mail se žádostí o jejich zaslání.

Pokud nám zašlete nabídku a během následujícího týdne nedostanete žádnou odpověď, pravděpodobně se něco pokazilo. Vaši nabídku jsme nikdy nemuseli obdržet, mohla zabloudit odpověď, zasáhnout mohly viry nebo antiviry či antispamy na poštovních serverech. E-mail ze své historické povahy je komunikační kanál, jehož funkčnost není nijak garantována, a osamělému dopisu se může ve světě velkého Internetu stát ledacos. V takovém případě je na místě zaslat nový e-mail s uvedením alternativního spojení na svou osobu. Rozhodně však nemá smysl do redakce volat a být hrubý na náhodné oběti.

Trpělivost a vytrvalost je zapotřebí nejen v zahradnictví, ale i v jiných oborech lidské činnosti. Nabídky ke Kritice se sbírají vždy po celý kalendářní měsíc a zveřejňovány jsou v měsíci následujícím. Nemá smysl snažit se věci popohánět, zasílat více nabídek v tomtéž měsíci a podobně. Na druhou stranu, pokud vaše nabídka v jednom měsíci neuspěje, klidně ji můžete opakovat v měsíci následujícím. Ani opakovaný neúspěch nemusí znamenat více než jen prostý nedostatek štěstí, přesto je v takovém případě vhodné zvážit, co může být špatně.

Uvědomte si, prosím, že zveřejnění webu v Kritice je služba neplacená a jejím hlavním účelem není reklama. Zveřejnění webu je nenárokovatelné, nelze si ho nijak vynutit, a to ani soudně, ani jinými metodami.

Kritika webu na Interfóru

Svým obsahem se Interval.cz zaměřuje především na podporu pokročilejších uživatelů a poloprofesionálů. Weby v Kritice by už měly mít jistou minimální úroveň. Uvědomuji si však, že v současnosti většinu stránek tvoří začátečníci, kteří často ani nevědí, že dělají něco špatně. Umisťovat své weby do Kritiky pro ně nemá žádný smysl, radu veřejnosti by však uvítali. Proto jsem se rozhodl v rámci našeho fóra otevřít novou rubriku Kritika webu, určenou speciálně pro tyto případy. Její provoz je prozatím pokusný. Součástí fóra zůstane pouze pod podmínkou, že účastníci projeví alespoň minimum netikety a nebudou fórum zneužívat.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek delcomp.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *