Měsíční kalendář pomocí JavaScriptu

  0

  Tu a tam je zapotřebí vyrobit do HTML stránky tabulku s rozvržením dnů v týdnu v aktuálním měsíci – ať již při aplikaci typu kalendáře, na stránce hotelu s rezervací termínu pobytu či jinde. Tento úkol je jak dělaný pro skript. V následujícím článku si ukážeme výrobu měsíčního kalendáře na klientské straně – pomocí JavaScriptu.

  Kalendář pro aktuální měsíc vykreslený JavaScriptem může vypadat například takto (aktuální datum je vyznačeno červeně):

  Vykreslování zajišťuje poněkud delší funkce, zde nazvaná WriteMonthTable. Než se do ní pustíme, nejprve trochu dělostřelecké přípravy – hrst pomocných funkcí a proměnných, které zajistí podporu funkci hlavní. Jako první jsou na řadě dvě pomocná pole, do nichž uložíme názvy měsíců a dnů v týdnu:

  var monthNames=new Array("Leden","Únor","Březen","Duben",
          "Květen","Červen","Červenec","Srpen",
          "Září","Říjen","Listopad","Prosinec");
  var dayNames=new Array("Pondělí","Úterý","Středa",
          "Čtvrtek","Pátek","Sobota","Neděle");

  Následuje pomocná funkce WriteCell, jež vykreslí buňku tabulky (tedy vlastně jedno políčko kalendáře) zadanou barvou a s číslem dne uvnitř. Ternální operátor uvniř zajišťuje vykreslení prázdného obsahu v případě, že je jako den zadáno číslo nula – tedy pro doplňující šedá políčka tabulky. Tato funkce bude pravděpodobně nejvíce upravována v závislosti na konkrétní aplikaci:

  function WriteCell( bgColor, day ) {
      document.write("<td bgcolor=’" + bgColor +
          "‘ align=’right‘ valign=’top‘><font size=’2′><b>" +
          (day!=0?day:"&nbsp;") +
          "</b></font></td>");
  }

  Funkce IsToday vrací bool hodnotu, zda datum zadané jako trojice jejich parametrů odpovídá dněšnímu datu. Funkce je využívána pro vykreslení červeného podkladu pod pole tabulky s aktuálním datem:

  function IsToday( d, m, y ) {
  var myDate= new Date();
      if (     (myDate.getDate()==d) &&
          (myDate.getMonth() == m) &&
          (myDate.getFullYear() == y) )     {
          return true
      }
      return false
  }

  Tolik funkce pomocné, nyní k hlavní funkci skriptu s názvem WriteMonthTable. Jak název napovídá, její prací je vykreslit celou tabulku měsíčního kalendáře. Dvěma parametry na jejím vstupu jsou čísla měsíce a roku, který je třeba kreslit. Funkce není složitá, je však dlouhá – pro přehlednost si ji tedy uvedeme po částech. Nejprve hlavička funkce a deklarace lokálních proměnných:

  function WriteMonthTable(the_month,the_year) {
  var cellColor
  var day_counter=1;
  var first_day= new Date(the_year,the_month,1);
  first_day=first_day.getDay();
  first_day=first_day==0?6:first_day-1
  var day_in_month=31;
  if (the_month == 3 || the_month == 5 || the_month == 8 || the_month == 10) {
      day_in_month=30;
  }
  if (the_month == 1) {
      day_in_month=28;
      if ( ((the_year % 4 == 0) && (the_year % 100 != 0)) || (the_year % 400 == 0) ) {
          day_in_month=29;
      }   
  }

  Do proměnné first_day ukládáme pořadové číslo prvního dne měsíce v rámci týdne (s převodem z amerického způsobu číslování s nedělí jako prvním dnem týdne na náš), proměnná day_in_month ukazuje počet dnů v měsíci (její poněkud komplikované nastavování je způsobeno nutností zohlednit přestupné roky). Následuje výpis záhlaví tabulky s názvem aktuálního měsíce (a roku) a názvy jednotlivých dnů týdne:

  document.write("<table bgcolor=’white‘ border=’1′ width=’300′ cellpadding=’3′ cellspacing=’1′>");
  document.write("<tr height=’20‘><td bgcolor=’gray‘ align=’left‘ colspan=’7′><font size=’3′ color=’black‘><b>" + monthNames[the_month] + " " + the_year + "</b></font></td></tr>");
  document.write("<tr height=’20‘>");
  for( var i=0; i<7; i++ ) {
      document.write("<td bgcolor=’gray‘><font color=’black‘ size=’2′>"
          + dayNames[i] + "</font></td>");
  }
  document.write("</tr>")

  První řádek tabulky vypisujeme nadvakrát, nejprve šedá políčka a poté první (většinou necelou) část týdne. Pomocná proměnná day_counter určuje pořadové číslo dne, právě vypisovaného:

  document.write("<tr height=’50‘>");
  for (i=0;i<(first_day);i++) {
      WriteCell("gray",0)
  }
  for (i=first_day;i<7;i++) {
      cellColor = IsToday(day_counter,the_month,the_year) ? "red" : "white"
      WriteCell(cellColor,day_counter)
      day_counter=day_counter + 1;
  }
  document.write("</tr>");

  Zbylé řádky tabulky už můžeme vypsat najednou pomocí dvou zanořených smyček. Jediné, co je potřeba hlídat, je dosažení posledního dne v měsíci a ukončení smyček – to je realizováno nastavením řídících proměnných obou cyklů a a b v příslušné podmínce (což není pravda zrovna vrchol estetiky, přesto je to o cosi civilizovanější než basicovská nemorálnost jménem GOTO). Za tímto úsekem kódu je uvedena jedna pravá složená závorka navíc jako ukončení celé funkce WriteMonthTable:

  for (a=1;a<6;a++) {
      document.write("<tr height=’50‘>");
      for (b=0;b<7;b++) {
          cellColor = IsToday(day_counter,the_month,the_year) ? "red" : "white"
          WriteCell(cellColor,day_counter)
          if (day_counter >= day_in_month){
              for (i=b;i<6;i++) {
                  WriteCell("gray",0)
              }
              b=7; a=5;
          }
          day_counter=day_counter + 1;
      }
      document.write("</tr>");   
  }
  document.write("</table>");
  }

  Zbývá funkci ve vhodném místě HTML stránky zavolat; jak je zřejmé z parametrů, lze vykreslovat nejen tabulku pro aktuální měsíc, ale i pro další měsíce libovolného roku (tedy s jistými omezeními – skript sice nezhavaroval na roku 85 před naším letopočtem, dny v týdnu však díky gregoriánské reformě zřejmě nesouhlasí). Takže zde je volání pro vykreslení aktuálního měsíce v aktuálním roce:

  var pomDate= new Date();
  WriteMonthTable( pomDate.getMonth(),pomDate.getFullYear() );

  A to je pro tentokrát vše. Jak vidno, jedná se o holou kostru kalendáře, určenou k „dovybavení“ obsahem a funkcemi dle konkrétní aplikace – formulářovými políčky, výpisem obsahu jednotlivých dnů atd atd. Příště si ukážeme jednu z možných aplikací – propojení s kalendářem událostí či výročí.

  Přeji vám příjemný den.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět