.NET Framework – programování aplikací

20. června 2003

Překlad anglického originálu Jeffreye Richtera „Applied Microsoft .NET Framework Programming“ nakladatelství Microsoft Press z roku 2002 si klade za cíl čtenáře podrobně seznámit se společným jazykovým prostředím pro běh aplikací (CLR) a knihovnou Framework Class Library (FCL). Podívejme se tedy, k čemu tyto informace mohou být dobré.

S architekturou a programováním .NET Frameworku nás kniha seznámí v těchto částech:

  • Architektura .NET Framework
  • Vývoj, nasazování a údržba typů
  • Vývoja a nasazování sdílených assembly
  • Konstanty, metody, vlastnosti a události
  • Zpracování chyb a výjimek
  • Automatická správa paměti

Užitečné jsou také přílohy:

  • Význam identifikátorů
  • Anglicko-český slovníček
  • Česko-anglický slovníček

Na první pohled vidíme, že kniha si neklade za cíl učit programování ani vysvětlovat běžně známé techniky a pojmy programování, jako např. co je to výjimka, dědičnost, jak se přiřazuje do proměnné a podobně. Výklad se zaměřuje na zvláštnosti a novinky v systému .NET, jde až do hloubky samého jádra systému a odhaluje principy, jak pracuje kompilátor, jaký kód je generován v případě použití určité programové konstrukce.

Teorie je vysvětlována na množství ukázek v jazyce C#, což se mi zdá velmi dobré – tento jazyk je přesně ušitý na potřeby .NET. Na příkladech se tak dozvíme nejen jak nejlíp naprogramovat určitou část, ale také kterým konstrukcím se vyhnout a řadu tipů a triků. Popisovány jsou samozřejmě typy a třídy .NET – je jich opravdu hodně, a tak vysvětlení, k čemu který typ, třídu, obsluhu výjimky použít, jak to vlastně .NET "myslí" na přehledných příkladech je zde rozhodně na místě. Jako ukázky jsou v knize nejen části zdrojových kódu, ale i různé grafy, obrázky, vývojové diagramy i snímky obrazovek, což usnadňuje pochopení i orientaci.

Kupodivu je součástí knihy také douška "O autorovi", milostné věnování jisté Kristin a na konci Úvodu také Poděkování – toto však z více než 550 stran zabírá pár stránek, kniha je jinak hutným materiálem nabitým zkušenostmi a radami.

V knize jsem nenalezl, kterou verzí .NET Frameworku se zabývá, přesto např. na str. 79 narazíme na nekompromisní konstatování: "Soubor AssemblyInfo.cs, jenž pro Vás Visual Studio .NET automaticky generuje … je chybný…Tento soubor byste rozhodně měli ručně upravit…". Toto je ale nejspíše výjimka, jinak jsou tyto poznámky autora velmi užitečné, protože zde autor dává nejrůznější praktické tipy anebo poukáže na další podstatné souvislosti.

Pokud bych měl shrnout, pak kniha rozhodně nemá za cíl učit programování – vychází ze znalostí základů programování a vede programátora systémem .NET tak, aby dobře poznal všechny jeho části – jak s nimi zacházet, jak se k nim "chovat". Může tedy být užitečná také těm, kteří na .NET přecházejí z jiného systému (např. PHP, ASP, JAVA …). Kniha je určitě nezbytná pro ty, kterým jde o precizní kód a tvorbu vysoce výkonných aplikací – jen dobrá znalost toho, jak .NET pracuje, jak chápe určité konstrukce, je základem tvorby čistých a rychlých aplikací. Knihu si určitě užijí ti, kteří se vyžívají v optimalizaci kódu a dbají na typovou čistotu, a také ti, co chtějí detailně znát principy překladače. Naopak ti, co mají potíže se základní syntaxí a programování se teprve učí by asi knihou příliš nadšeni nebyli – zahrnutí řadou termínů jako GAC,CLI,CLR, assembly a popisy mnoha nových specifických věcí v .NET může být pro začátečníka soustem větším, než by byl schopen pojmout. Dá se říct, že v knize jsou takové věci, které v MSDN nenajdete vůbec a i jinde na internetu asi jen těžko – některé věci popsané v knize jsou totiž natolik specifické, že znalého programátora často ani nenapadne, že by nějaký problém šel řešit i jinak. Proto knihu mohu doporučit také těm, kteří již aplikace pro .NET běžně vyvíjejí, ale jako materiály ke studiu využívají právě jen MSDN a internet.

Informace o knize

.NET Framework
Autor: Jeffrey Richter
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 597,00 Kč (567,20 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Předchozí článek appaloosa
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *