Portál veřejné správy České republiky

13. října 2003

V tomto rentgenu se podíváme na web Portál veřejné správy České republiky. Portál vznikl na základě existujících projektů státní (samo)správy a nynější zkušební provoz je pouze první fází připravovaného projektu. Že se jedná o provoz zkušební, je bohužel patrné z poměrně častých výpadků. Po dobu dvoudenního testování byl Portál několikrát nedostupný. Také anglická část obsahuje jen několik stránek.

Informace o projektu

Adresa:
portal.gov.cz
Správce:
Ministerstvo informatiky ČR (na základě zákona č. 365/2000 Sb.)
Spuštění projektu:
říjen 2003
Technické řešení:
Prezentační část: IBM WebSphere, DB2, Lotus Domino Application Server atd. Transakční část: Microsoft BizTalk Server, SQL Server atd.

Úvodní stránka www.portla.gov.cz z 9. října 2003
portal.gov.cz, 9. 10. 2003 (plná velikost, asi 51 kB)

Zaslouží pochvalu

Nemohu hodnotit správnost obsahu, ale množství informací je obrovské. Určitě potěší plná znění zákonů. Také samotná přítomnost jednoho centrálního bodu, kde občané získají informace poskytované státní správou, zaslouží pochvalu.

První pohled

Barevné ladění stránky vychází z naší státní vlajky. Hojně je použita modrá barva, v menší míře pak červená. První pohled nepřekvapí:

 • klasické rozložení stránky (záhlaví se státní vlajkou, jménem webu, státním znakem a řádkovou navigací, vícesloupcově rozložený obsah, zápatí s copyrightem),
 • pevná šířka centrovaného obsahu.

Barevný kontrast textu je velmi dobrý. Méně potěší velikost písma a především nevhodně zvolené odstupňování změny jeho velikosti. Nejmenší písmo je téměř nečitelné. Největší písmo zase není velké dostatečně. Přímo tragická je pak práce s odkazy. To, že nejsou podtržené odkazy v navigační části stránky není až tak zlé. Nepodtržení odkazů a stejná barva pro nadpisy i odkazy je závažná chyba autora. Na letošním Invexu jsem měl příležitost sledovat několik návštěvníků stánku, kde byl Portál prezentován. Nešťastníci objížděli stránku kurzorem, jako když slepec klepe bílou holí. Zastavovali se nad každým modrým nadpisem, jestli náhodou není odkazem (některé nadpisy totiž odkazy skutečně jsou). Tučné písmo odkazů moc situaci neřeší (navíc třeba v sekci Podání se tučnost vytratila).

Mrzí mě nepřítomnost pole pro vyhledávání na titulní stránce Portálu. Vyhledávání je sice přístupné přes ikonu, ale formulář nutí zatrhávat, ve kterých sekcí se má hledat. Takové zatřídění ale nemusí být pro návštěvníka zřejmé. Vyhledávací pole je pak na různých stránkách umístěno na různých místech.

Struktura webu

V současné době Portál obsahuje čtyři propojené databáze:

 1. Adresář subjektů veřejné správy.
 2. Zákony.
 3. Katalog životních situací.
 4. Podání.

Databázím odpovídá struktura celého Portálu. Hlavní navigace je doplněna o odskok na titulní stránku Portálu a na služby Portálu. Vpravo jsou dostupné ikony dalších služeb (hledání, nápověda, kontakt, mapa webu atd.), které ale při vypnutých obrázcích mizí. Navigační lišta je společná pro celý Portál. V závislosti na zvolené sekci se na druhém řádku zobrazí nevýrazné řádkové menu dané sekce.

Druhý pohled

Provedení Portálu (byť je ve zkušebním provozu) v mnoha bodech volá po kritice. Chyb a nedostatků je celá řada a je na autorech, aby se s nimi vypořádali.

Design

 • Obsah je napěchovaný do zvolené formy – text málo dýchá (především hlavní obsah má malý padding) a někdy je hlavní sdělení utopeno uvnitř méně podstatného obsahu (například zobrazení zprávy o nenalezení výsledků vyhledávání v sekci Adresář jsou snadno k přehlédnutí).
 • Nekonzistence, které mohou vést ke zmatení uživatele:
  • proměnlivý vzhled levé navigace,
  • různé pojmenování levé navigace (Rychlá navigace, Strom životních situací),
  • nejednotné rozložení stránky (dvou i třísloupcová „sazba“, chybějící levý navigační sloupec atd.),
  • nejednotný vzhled některých stránek (např. na stránce Podání).
 • Nadbytečná grafika zbytečně odvádí pozornost od obsahu (některé žánrové fotografie, trikolory v titulcích sekcí, zbytečná loga Portálu, samotná zbytnělá vlajka záhlaví stránky).

Dokument

Docela by mě zajímalo, co vedlo autory k tomu, že je ve značkách title uvedena reklama na publikační systém. Místo <title>IBM WebSphere Portal</title> nebo opakujícího se <title>gov.cz - Portál veřejné správy ČR - Zkušební provoz</title> by bylo nanejvýš účelné zvolit výstižný název dokumentu.

Zajímalo by mě, jestli si někdo z autorů vytiskl stránky Portálu. Tiskový výstup je téměř nepoužitelný, protože pravý okraj stránky mizí mimo papír. Stylový předpis pro tisk je nutný. Mnoho uživatelů bude požadovat informace vytisknuté na papíře.

Velikost dokumentů by šla určitě ještě více zmenšit. Že to autoři umí, je patrné například u některých obrázků. Přesto ale nebyli důslední a velikost souborů některých obrázků lze ještě výrazně snížit.

Ikony v titulcích sekcí pro rozbalování sekcí nefungují dobře (někdy se nic nestane, jindy se sbalí víc sekcí najednou atd.). Pochybovat se dá o samotné účelnosti jejich použití.

Použitý jazyk je pro normálního občana místy málo srozumitelný – je to místy typická úředničtina.

URL

Adresy, které redakční systém portálu generuje, jsou šílené. Jdou proti všem známým zásadám pro tvorbu dobrých odkazů. Nevystihují strukturu webu, zápis adresy je strojově nelidský. Nebo si lze něco přestavit pod následující adresou?

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/842?part_id=10
&idpara=28361&kam=textlink&parac=28362&section=1&id=35991

Nevýhody takového odkazu jsou zřejmé:

 • Je nezapamatovatelný.
 • Bude jen obtížně použitelný pro tisk (délka textu, chyby při následném opisování apod.).
 • Z hlediska vyhledávačů je stránka téměř neindexovatelná.
 • Lze důvodně pochybovat o trvalosti odkazu.

Zdrojový kód

Letmý pohled do zdrojového kódu prozradí, že je Portál postaven na tabulkovém layoutu. Škoda jen, že byla použita norma HTML 4.01 Transitional – novému projektu by XHTML včetně beztabulkového layoutu slušelo víc. Kód obsahuje také množství opakujících se chyb. Titulní stránka je sice validní (asi vějička na recenzenty), ale další stránky už chyby obsahují, například:

 • <a width="2%"...>
 • řada obrázků nemá povinný alt
 • hodnoty textových atributů nejsou v uvozovkách
 • v odkazech je použit znak & místo &amp;
 • chybí type ve script.

Na druhou stranu je uvedena deklarace typu dokumentu, je použito kódování UTF-8 a např. tabulky mají definované summary. A to nebývá pravidlem.

Přístupnost a použitelnost

Zamrzí možnost přeskočit navigaci. Z pohledu uživatele je také poněkud nešťastné otvírat některé dokumenty do nového okna.

Naprosto nevhodně je řešeno oddělení vodorovných seznamů odkazů. Použití nedělitelné mezery je naprosto nedostatečné (viz Adresář). Vhodnější je použití znaku | nebo převedení prostého textu do podoby horizontálního seznamu.

Autorům bych doporučil prohlídku jejich webu pomocí nějakého méně standardního zařízení. A vůbec nemusí sahat po PDA. Stačí si spustit třeba Links. Zjistí, že Portál je skoro nepoužitelný. Mimochodem i na tom PDA je práce s portálem spíše za trest. Většinu stránky zabírá záhlaví, obsah je zarolován někde vpravo dole a není zobrazena dobrá třetina šířky hlavního sloupce (důsledek nevhodného použití tabulek). Také ve starších prohlížečích nastávají drobné, ale nepříjemné situace (NN4.79 nezobrazil na některých stránkách modrý podklad levé navigace a bílý text se na bílém podkladě stal nečitelný).

Portál by si zasloužil důkladnější test použitelnosti a přístupnosti. Je přece určen nejširší veřejnosti a ne jenom zkušeným uživatelům nebo uživatelům nejnovější verze dominantního prohlížeče.

Závěrem

Je patrné, že je Portál veřejné správy ve zkušebním provozu. Zbývá odstranit řadu chyb a nedostatků především v přístupnosti a použitelnosti (podtržení odkazů, doplnění vhodných titulků a stylového předpisu pro tisk atd.). Informace na Portálu jsou určeny všem, proto by měly být nabídnuty jednoduchou a pochopitelnou formou bez zbytečných bariér. Zatím tomu tak není.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *