Proč je značka FONT nedoporučená?

11. února 2000

V době, kdy se začal rozvíjet web a vznikaly první verze jazyka HTML určeného pro psaní www stránek se příliš nepočítalo s tím, že by někdy mohly www stránky vypadat pěkně. V představách původních tvůrců HTML se totiž budoucí web nejspíše jevil jako množství strohých webových stránek, kde je vzhled nepodstatným atributem.

V mnoha debatách, které se vyskytují v poslední době se stále dokola objevuje stejná otázka. Proč standardizační komise pro HTML, kterou je W3C konsorcium nedoporučuje používání značky <font>? Co tedy mám dělat, když tvořím své webové stránky, apod.? Právě v tomto článku se pokusím podat dostatek informací, které by vám měly pomoci najít odpovědi na tyto otázky.

Obecně platí, že každá technologie, a koneckonců každá věc na světě prochází vývojem. Můžete se rozhlédnout kolem sebe a případně se podívat do nějakého technického muzea. Můžete srovnávat starší technologie s novými. V mnoha případech zjišťujete, že na stabilní poslech by většina z vás nezvolila první rádio a jako domácí počítač byste si nejspíše nevybrali PC XT. A podobné je to i s některými technologiemi.

Podobným procesem prošel i vývoj jazyka HTML. Asi žádný tvůrce webových stránek by nechtěl pracovat s jeho prvními verzemi. A jak postupně vznikaly další verze HTML, byly to něho přidávány prvky, které dávají do rukou autorů webových stránek stále větší možnosti a odstraňují zároveň některé nectnosti starších prvků jazyka HTML. Z důvodu vývoje se snaží tvůrci standardu HTML upozorňovat na nové prvky jazyka HTML, které skýtají mnohem užitečnější vlastnosti, než mají prvky dosud používané. W3C konsorcium se snaží očistit HTML jazyk od některých ne příliš štastných konstrukcí jazyka, a dosáhnout tak lepší použitelnosti v praxi.

Ve skutečnosti dalším, velmi důležitým (a možná tím hlavním) důvodem, proč se W3C konsorcium snaží některé značky prohlásit za nedoporučené je to, že vidí dopředu a snaží se HTML učinit schopným pro propojení s moderními technologiemi, jako je XML. A právě výše zmíněné nedoporučené prvky jsou velmi často důvodem, proč není HTML schopné propojení s novými internetovými standardy.

Zkusme se tedy na to podívat z hlediska normy HTML. Norma rozděluje všechny prvky, které tvoří jazyk HTML v zásadě na tři druhy:

 • doporučené – prvky, které jsou dopručené k používání a které vyhovují i nejnovějším požadavkům. Pokud možno, měli byste se snažit používat pouze tyto prvky jazyka HTML.
 • nedoporučené (Deprecated) – prvky, které jsou sice součástí standardu jazyka HTML, ale které byste se měli pomalu učit přestat používat, protože jsou nahrazeny novějšími konstrukcemi. Pokud byste je přesto používali, pak vězte, že W3C konsorcium nařizuje podporu těchto prvků všem HTML prohlížečům, tudíž by se měly správně zobrazit.
 • zastaralé značky (Obsolete) – značky, které byly součástí předchozích verzí HTML, ale standard je již zakazuje používat. Samotné W3C konsorcium říká, že není zaručeno, že tyto značky budou HTML prohlížeče zobrazovat korektně. Za zastaralé značky jsou prohlášeny pouze opravdu nepoužívané značky, které se neujaly. Koneckonců jsou jenom tři, a to značky <listing>, <plaintext> a <xmp>. Ostatně, přihlašte se, kdo jste některou z těchto značek někdy použili ve svých webových stránkách. Pokud přece jenom se někdo takový najde, může místo všech tří používat jednu jedinou a doporučenou značku <pre>.

  Zde je tedy jasné, že nedoporučení neznamená, že byste měli okamžitě hned teď přestat používat třeba nedoporučenou značku <font>, ale to, že byste se měli připravit na to, že v budoucnu se vůči takovým značkám bude chovat W3C konsorcium trochu s despektem. Tedy, že vývoj značky <font> nebude pokračovat a její možnosti se dále nebudou rozšiřovat jako u jiných značek. Dá se také s trochou citu předpokládat, že je docela dobře možné, že v budoucnu se zbavíme značky <font> úplně.

  Při pohledu na seznam nedoporučených částí zjistíte, že W3C konsorcium mezi nedoporučené prvky jazyka HTML zařadil zejména prvky z minulých verzí HTML, které ovlivňují pouze vzhled a nic jiného. Na takovéto prvky má standardizační komise spadeno nejvíce. Mezi nedoporučené prvky jazyka HTML tedy patří značky <basefont> (určuje základní font dokumentu), <center> (vycentrovává text na střed stránky), <font> (nastavuje font části textu), <s> (přeškrtnuté písmo), <u> (podtržené písmo) a některé další. Kromě toho jako nedoporučené prvky uvádí ještě mnoho atributů u jinak doporučených značek. Jako příklad nedoporučených atributů mohu uvést atribut bgcolor, který nastavuje barvu pozadí stránky, či tabulky, stejně tak jako pro mnoho z vás známé atributy link, vlink, alink, text, kterými se nastavují barvy uvnitř značky <body>.

  Při zjištění tohoto faktu se mnozí z vás budou ptát, proč se z jazyka HTML vylučují prvky, které slouží jenom pro definování vzhledu, a nikoli struktury dokumentu. Je to proto, že funkci definování vzhledu dokumentu mají převzít kaskádové styly známé pod zkratkou CSS (Cascading Style Sheets). Tyto styly umožňují daleko pohodlněji určit vzhled celé stránky i jakéhokoli prvku na webové stránce, než pomocí nedoporučených značek, či atributů. Nabízí větší možnosti, než nabízejí nedoporučené prvky jazyka a jsou i mnohem jednodušší k používání.

  Tento trend, kdy se stále více používají kaskádové styly CSS můžeme vidět na mnoha internetových stránkách. Čím dál více lidí zjišťuje jejich výhody, které vyniknou zejména, pokud stránku vícekrát opravujeme, a nebo při správě větších webových sídel. Dá se říci, že prakticky každý větší web kaskádové styly CSS používá alespoň v malé míře, včetně časopisu Interval.

  Tento článek by nebyl úplný, pokud by nezmínil nejčastější argument příznivců značky <font>. Tímto argumentem je skutečnost, že značku <font> podporují i starší prohlížeče, protože kaskádové styly CSS přeci jenom jsou o něco novější technologií. Já osobně si myslím, že tento argument již nemá takovou váhu, jako třeba před rokem. Pokud vím, tak prohlížeče Internet Explorer mají podporu CSS od třetí verze, která byla vybroušena ve čtvrté verzi, od které jsou kaskádové styly tímto prohlížečem poměrně slušně podporovány. Netscape Navigator podporuje kaskádové styly od čtvrté verze, a řekněme, že pokud nemáte příliš starý Navigator, máte i podporu kaskádových stylů. Jak jsem se dozvěděl z článku Opera – prohlížeč, o kterém se mluví, který vyšel na Intervalu 4. února 2000, prohlížeč Opera také podporuje kaskádové styly. Rád bych vyvolal diskusi na téma, který novější grafický prohlížeč má problémy s kaskádovými styly CSS. Určitě jsem nevyzkoušel všechny prohlížeče, ale sám neznám grafický prohlížeč, který by ve své poslední verzi nepodporoval alespoň hlavní možnosti kaskádových stylů podle normy CSS I.

  Pokud jste článek dočetli až do konce, děkuji vám za pozornost, a doufám, že jste si sami zodpověděli na otázku, zda používat, nebo nepoužívat značku <font>, případně jiné, nedoporučené značky. Ať už jste se rozhodli kladně, nebo záporně, věřím, že je vám pojem nedoporučené značky HTML mnohem jasnější. A to byl hlavní cíl tohoto článku.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

 • Štítky: Články

  Mohlo by vás také zajímat

  Nejnovější

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *