Správy zo slovenského internetu 30.

28. května 2008

Nový nebulvárny portál Soubiznis.sk, možnosť podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia elektronicky, kauza medzi vydavateľstvom Ringier a spoločnosťou Zoznam.sk, rušenie portálu T-Station, štatistiky slovenských domén, ďalší phishingový útok, lexikóny slovenského jazyka on-line, nový portál Living.spectator.sk s nehnuteľnosťami kompletne v angličtine a mnoho ďalších informácií zo Slovenska a slovenského internetu na vás čaká…

Šoubiznis.sk – nový portál sľubuje nebulvárne správy zo sveta šou biznisu

V takomto duchu označil Julo Viršík, autor projektu Šoubiznis.sk, jeho účinkovanie na slovenskom internete. Podľa jeho slov má tento portál poskytnúť relevantné informácie zo sveta šou biznisu, slovenských hviezd nielen v období ich slávy, ale aj inokedy a to nekonfrontačným spôsobom. Portál nemá podávať žiadne domnienky a rovnako nie tajné šokujúce fotografie a odhalenia fotené z kríkov, ale pokojne mapovať dianie na slovenskej scéne s „červeným kobercom“.

Šéfredaktorom projektu sa stal Junior z Fun Rádia a návštevníci tu nájdu aj články o kozmetike, móde, životnom štýle, knihách, divadle, tanci a mnoho iného. Ak sa projektu podarí preukázať, že o šou biznise sa jednoznačne dá dlhodobo informovať bez bulvárneho nádychu, tak to bude krok vpred a jasný signál, že veci sa dajú robiť aj inak a lepšie.

Chello od UPC využíva už 45 tisíc zákazníkov, pribudlo 12. mesto Levice

Širokopásmový internet poskytovaný pomocou opticko-koaxiálnej siete zavítal už aj do Levíc, ktoré sa tak stali 12-tym mestom, kde je služba Chello dostupná. K dátumu 31.3.2008 eviduje spoločnosť 45 tisíc zákazníkov tejto služby, pričom je dostupná pre 365 tisíc domácností. Do konca roku 2008 počíta UPC s pokrytím ďalších piatich nemenovaných miest. Najrýchlejší ponükaný program – Chello Large dosahuje rýchlosť downloadu/uploadu 20 Mbps / 2Mbps.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia cez internet

Ministerstvo zdravotníctva SR sprístupnilo možnosť vyplniť a odoslať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 pomocou nového portálu RZZP.sk. Portál poskytuje všetky typy inteligentných tlačív (vrátane PDF), ktorých výhodou je automatické zablokovanie v prípade zadania nesprávnych údajov a opätovné odblokovanie po zadaní údajov správnych. Pred vypĺňaním formulárov je nutné stiahnuť si bezplatný nástroj 602XML Filler, na ktorý stránka samozrejme odkazuje. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 je potrebné podať do 30. 6. 2008, ak chcete, aby túto povinnosť za vás prebral zamestnávateľ máte čas mu to oznámiť do 31. 5. 2008.

Elektronická komunikácia so súdom bude možná

Elektronickú komunikáciu so súdom je jednou z vecí, ktoré zavádza novela Občianskeho súdneho poriadku. Takáto komunikácia bude možná , ak o ňu účastník konania výslovne požiada. Elektronicky bude možné doručiť predvolanie na pojednávanie, výzvu na zaplatenie súdneho poplatku, alebo iné dokumenty, okrem rozhodnutia súdu alebo dokumentov určených do vlastných rúk. Elektronické písomnosti sa budú považovať za doručené k 5. dňu svojho odoslania a prečítanie/ resp. neprečítanie tejto písomnosti nebude mať vplyv na túto skutočnosť. Tento mechanizmus by mal urýchliť a zjednodušiť časť komunikácie súdu s občanom.

Neskôr sa počíta aj s doručovaním súdnych rozhodnutí elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Novela bude zrejme účinná od 1. 1. 2009.

Slovak Telekom ruší multimediálny portál T-Station

Koncom apríla oznámila spoločnosť Slovak Telekom svoj zámer zrušiť svoj multimediálny portál T-Station.sk k 31. 7. 2008. Portál funguje od roku 2005 a poskytuje rôzne multimediálne a zábavné služby medzi ktoré patria hry, on-line požičovňa filmov, magazín a iné. Dôvodom zrušenia je podľa slov ST prenechanie miesta nasledovníkom tohto portálu – službe Magio a portálu Zoznam.sk (vo vlastníctve ST), ktorý sa má stať výhradným poskytovateľom internetového obsahu.

Multimediálny portál T-Station
Multimediálny portál T-Station (plná velikost, cca 300 kB)

Jazykové pomôcky na portáli Ministerstva kultúry

Na stránky Ministerstva kultúry sa dostali po spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied odkazy na veľmi užitočne jazykovedné príručky slovenského jazyka – Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu. Tieto príručky boli prístupne už aj v minulosti, ale ich funkčnosť bola v spolupráci s Jazykovedným ústavom postupne dopĺňaná a rozširovaná. Podľa slov Ministerstva kultúry majú tieto príručky pomôcť a uľahčiť prácu ľuďom, čo denne pracujú so slovenským jazykom v písanej podobe a je pre nich nevyhnutne dôležité rýchlo a jednoducho overovať správnosť jednotlivých prvkov jazyka.

Slovensko sa prebúdza, stavba technologických a výskumných komplexov už čoskoro

Jedným z odklepnutých projektov má byť vedecko-technický park CEPIT (Central European Park for Innovative Technologies), ktorý sa má začať stavať v Bratislave -Vajnoroch v 3. kvartáli roku 2008. Stavba má pozostávať zo štyroch etáp v priebehu 15 rokov. Prvá etapa výstavby (2008- 2011) bude obsahovať biznis park s dátovým centrom, vzdelávacie a technologické centrum (pre cca 500 žiakov) a budovy administratívy, bývania, miestneho zásobovania, materskú školu, školu a zariadenia služieb. Do projektu sú zapojení predstavitelia mesta, mestskej časti, Slovenskej technickej univerzity, Slovenskej akadémie vied, obchodných a priemyselných komôr Rakúska, Nemecka a Francúzska, ktorí patria medzi investorov.

Ďalším projektom, ktorý je zatiaľ vo fáze schvaľovania je vybudovanie Nanocentra iónových a plazmových technológií Slovak-Ion v Trnave. Tento komplex by mal byť súčasťou Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity a počíta sa aj s finančnou podporou nemeckého centra iónových technológií v Drážďanoch – Rossendorfe. Vďaka projektu tohto kalibru by sme sa dostali do špičky v oblasti výskumu iónových a plazmových technológií a začlenili sa do spolupráce významných výskumných centier zaoberajúcich sa touto problematikou. Neoficiálne cenové odhady hovoria o celkovej výške investície 28 mil. Eur.

Living.spectator.sk – nový portál so slovenskými nehnuteľnosťami v angličtine

Podstránka living.spectator.sk je unikátnym projektom novín The Slovak Spectator, ktorá sprístupňuje slovenský trh s nehnuteľnosťami kompletne v anglickom jazyku. Portál obsahuje databázu nehnuteľností s popisom, detailmi a všetkým čo k tomu patrí, to všetko v anglickom jazyku.

The Slovak Spectator, noviny o slovenských udalostiach zo všetkých oblastí života v anglickom jazyku vydávané nepretržite od roku 1995 majú aj svoju internetovú podobu na portáli spectator.sk.Okrem toho The Slovak Spectator spravuje ďalšie 3 portály, ktoré rovnako v anglickom jazyku sprístupňujú cudzincom slovenský pracovný trh (jobs.spectator.sk), krásy Slovenska a možnosti cestovnia(travel.spectator.sk) a firmy pôsobiace na Slovensku (directory.spectator.sk). Propagácie v zahraničí nikdy nie je dosť ak je mierená správnym smerom a podaná tým správnym spôsobom ide jednoznačne o plus.

Blok frekvencií v pásme 870 MHz získal Orange

Telekomunikačný úrad SR vyhlásil dňa 31. 3. 2008 tender na frekvenčné pásmo 872 – 876 MHz a 917 – 921 MHz. Ten bol ukončený 29. 4. 2008, pričom víťazom sa stala spoločnosť Orange, ktorá zaplatila za spomínaný balík frekvencií 40 mil. SK. Ďalšími účastníkmi tendra boli Telefónica O2 Slovakia a írska spoločnosť IRISH LOGIC SYSTEMS (nakoniec vylúčená, kvôli nesplneniu podmienok).

Najdôležitejším faktorom posudzovania ponúk bola v tomto prípade ponúknutá suma, ktorá mala byť vyššia ako 30 mil. SK. Z podmienok tendra vyplýva, že víťaz musí začať poskytovať komerčné služby v tomto frekvenčnom pásme najneskôr do jedného roka. Frekvenčné pásmo 870 MHz najčastejšie využíva technológia CDMA, teda nie v Európe rozšírená GSM a preto bude toto pásmo využité zrejme len ako zdroj doplnkových služieb mobilného internetu. Víťaz, spoločnosť Orange, sa vyjadrila, že frekvenčné pásmo pravdepodobne použije na rozšírenie mobilného internetu v na vidieku, kde často nie sú iné možnosti pripojenia.

Webhostingová služba Redhost.sk mení majiteľa

Redhost.sk bol projektom portálu Azet.sk, ktorý predstavil túto webhostingovú službu verejnosti v roku 2006. Ani nie dva roky od jej spustenia sa ju však rozhodol predať a novým vlastníkom sa stáva spoločnosť Webglobe, ktorá sľubuje bezproblémový proces migrácie, nové funkcie a ešte lepšie produkty.

Zoznam s.r.o. a vydavateľstvo Ringier sú na nože

Dňa 29. 4. 2008 spoločnosť Zoznam s.r.o., prevádzkujúca portály Zoznam.sk a Bleskovky.sk vypovedala zmluvu vydavateľstvu Ringier, ktoré dodávalo nemalý objem spravodajstva pre spoločný projekt, portál Bleskovky.sk. Ako dôvod vypovedania zmluvy platnej už od roku 2004 uviedla spol. Zoznam iné konkurenčné internetové aktivity vydavateľstva Ringier. Vydavateľstvo Ringier tieto tvrdenia odmietlo a chce vzniknutý stav riešiť súdnou cestou. Okrem iného požaduje aj prevedenie lukratívnej domény Bleskovky.sk do svojho vlastníctva na základe zmluvy, v ktorej sa uvádza, že ak niekto hrubo poruší dohodnuté podmienky, doména prejde do vlastníctva poškodeného partnera. Ak sa tak nestane hrozí spoločnosti Zoznam pokuta vo výške 5 mil. SK za neprevedenie domény.

Portál Bleskovky.sk začal teda ponúkať odlišný typ spravodajstva založený hlavne na agentúrnych správach. Vydavateľstvo Ringier si zase založilo vlastný portál Cas.sk, ktorý kopíruje obsahovú štruktúru pôvodného portálu Bleskovy.sk a predstavuje on-line verziu bulvárneho denníka Nový čas. Zoznam vlastnený spoločnosťou Slovak Telekom zatiaľ nepodáva žiadne stanoviská ani sa nevyjadruje k tejto problematike.

Orange bude oficiálne na Slovensku ponúkať iPhone

Mobilný operátor Orange bude zatiaľ jediným slovenským operátorom, ktorý oznámil, že tento rok sa v ich ponuke mobilných telefónov objaví aj štýlový iPhone od spoločnosti Apple. Presný dátum uvedenia zatiaľ nebol stanovený. iPhone sa na Slovensku už predáva, ale zatiaľ ho nie je možné získať od niektorého z troch mobilných operátorov. Popularita tejto technologickej lahôdky neustále rastie, o čoho príkladom je viac ako pol milióna predaných iPhone-ov v Rusku aj napriek jeho relatívne vysokej cene.

Apple iPhone
Apple iPhone

Prvé zmienky o VDSL2 v podaní Slovak Telekomu

V polovici mája padli z úst hovorcov Slovak Telekomu po prvýkrát vyhlásenia hovoriace o zavádzaní technológie VDSL2 na Slovensku. Termíny ani miesta spustenia týchto služieb zatiaľ nie sú známe, ale spoločnosť sa plánuje orientovať vo veľkých mestách na optiku (FTTH, FTTB) a v menších mestách, kde sa optika zavádzať nebude poslúži VDSL2 s rýchlosťami do 40 Mbit/s ako dostatočne kvalitná alternatíva. Do konca roku 2008 by mala spoločnosť sprístupniť optické pripojenie pre viac ako 200 tisíc domácností.

Redizajn stránky bratislavskej mestskej časti Petržalka

Portál Petržalky po necelom roku prešiel opäť inováciou a redizajnom. Novinkou je lokalizácia aj do anglického jazyka a vytvorenie elektronického súpisu kultúrnych a historických pamiatok nachádzajúcich sa na území tejto mestskej časti. V prípade záujmu si na serveri môžete pozrieť majetkové priznanie za roky 2007 a 2008 starostu Milana Vtáčnika. Portál ostal verný kombinácii zelenej a bielej farby. Web spĺňa aj normy pre slabo vidiacich a je blind-friendly.

Phishingový útok už aj na Dexia banku

Po Slovenskej sporiteľni je Dexia banka už druhou bankou, ktorá informovala o zvýšenom množstve podvodných e-mailov, ktoré dostávajú jej klienti. Jedna sa o tzv. phishing, kedy útočník pošle podobný e-mail, v ktorom žiada, aby zákazník navštívil upravenú stránku, ktorá sa veľmi podobá na stránku banky a zadal svoje prístupové údaje ku kontu. Takýmto spôsobom sa k nim útočník dostane a môže ich ľahko zneužiť. Banka informuje klientov, že by nikdy podobné informácie nežiadala prostredníctvom e-mailu a nemajú na neho reagovať.

Štatistiky slovenských domén

Blogger Rastislav Turek zverejnil zaujímavé štatistiky týkajúce sa slovenských domén, ktoré sú postavené na základe vygenerovaného zoznamu spoločnosti SK-NIC, a.s., ktorá je správcom národnej domény najvyššej úrovne .sk. Údaje pochádzajú z 25.4.2008 z piatej hodiny rannej z HTTP hlavičiek, ktorú web server generuje. Na základe týchto štatistík bolo do tohto dátumu registrovaných 147 309, z ktorých 105 440 je funkčných s umiestnenou web stránkou. Doména s najväčším počtom písmen (63) je tennajsampodivnejsizhlukpismeniekvdomeneakysilenvietepredstavit.sk. Najviac domén (16 991) obsahuje 7 znakov. Najpoužívanejší webový server je Apache (74,15 % serverov), za ním nasleduje Microsoft IIS (13,48 % serverov). Celkový počet samostatných webových serverov na Slovensku je 4071. Viac informácií o tejto štatistike spolu s grafmi nájdete na blogu autora Rastislava Tureka.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *