Představení designového (UX) procesu: Co je to model Double Diamond?

17. dubna 2024

Kvalitní UX (z angl. user experience, tedy uživatelský zážitek) má klíčový vliv na úspěch produktu, protože přímo či nepřímo ovlivňuje uživatelovu spokojenost, jeho loajalitu a nakonec i úspěch firmy. Uživatelé dnes očekávají intuitivní a příjemné prostředí, které jim umožní dosáhnout výsledků snadno a efektivně bez zbytečné námahy. Dobře navržené UX zároveň snižuje náklady na podporu a údržbu produktu tím, že minimalizuje nedostatky produktu již v prvních fázích vývoje. To samé platí také i ve službách.

Designový přístup a designové myšlení jsou tedy nezbytnou součástí vývoje produktů nejen v IT prostředí. Jak ale samotní designéři přistupují k řešení problémů a vytváření “user-friendly” produktů? 

Většinou pomocí přístupu Double Diamond (nebo jeho obdobou). V tomto článku si tento model představíme a shrneme jeho jednotlivé části.

Co je to Double Diamond?

Model Double Diamond znázorňuje designový proces, kterým designéři prochází během tvůrčího procesu. Tento model poprvé představila britská organizace Design Council v roce 2005 na základě rozsáhlé studie, ve které se zaměřili na to, jak firmy a designéři přistupují k designovému procesu. Zjištění bylo překvapivé! Ve všech zkoumaných institucích procházejí designéři stejnými fázemi. Každá společnost měla pro tento proces vlastní název a prováděla ho svým vlastním způsobem, ale obecný rámec byl všude stejný. 

Jak již název napovídá, “double diamond” (dvojitý diamant) metaforicky znázorňuje 2 diamanty, 2 hlavní fáze designového procesu. Ty se dále dělí na divergentní a konvergentní fáze, které představují rozšiřování (získávání velkého množství dat a tvorba několika řešení) a zužování (třídění informací, výběr a definice konkrétních cílů a řešení) pomyslného grafu designového procesu.

Celkově tedy double diamond představuje 4 fáze:

 1. Poznávání
 2. Definování
 3. Navrhování
 4. Ověřování

Každá fáze má svůj specifický účel a pomáhá designérům postupovat systematicky.

1. fáze Poznávání

V první fázi se designéři zaměřují na pochopení problému a potřeb uživatelů. Provádějí se výzkumy, sbírají se data a analyzuje se uživatelská zkušenost. Cílem je poznat co nejvíce možných perspektiv a možných řešení, která mohou být potenciálně užitečná.

Příklad aktivit v rámci fáze poznávání:

 • Výzkum uživatelů – rozhovory, pozorování uživatelských interakcí, sběr dat
 • Analýza konkurence – Studium konkurenčních produktů a služeb
 • Analýza návštěvnosti webu

2. fáze Definování

Ve druhé fázi je kladen důraz na interpretaci a vymezení problému na základě získaných poznatků z předchozí fáze. Designéři si kladou otázky jako “Proč je tento problém důležitý?” a “Kdo jsou naši uživatelé?”. Cílem je jasně definovat cíle projektu a pochopit, čeho je třeba dosáhnout.

Aktivity v rámci fáze definování:

 • Definování cílů projektu – Stanovení jasných a měřitelných cílů
 • Identifikace problémů a příležitostí – Analyzování výsledků výzkumu a definování hlavních problémů a příležitostí
 • Tvorba person – Podrobná specifikace charakteristik hlavních uživatelských skupin
 • Vytváření uživatelských scénářů – Definice typických situací, ve kterých se uživatelé pohybují

3. fáze Navrhování

Třetí fáze je zaměřena na generování nápadů a prototypování. Designéři vytvářejí několik různých konceptů a návrhů řešení daného problému. Důležitým prvkem je zpětná vazba od uživatelů a neustálá iterace. Díky ní je možné relativně rychle zjistit co funguje a co ne. 

Aktivity v rámci fáze Navrhování:

 • Brainstorming – Generování nápadů a konceptů
 • Prototypování – wireframy, klikací prototypy, 3D modely
 • Testování – Průběžné testování návrhů s reálnými uživateli a sběr zpětné vazby
 • Iterace a zdokonalování – Analýza zpětné vazby a úpravy prototypů podle potřeb uživatelů

4. fáze Ověřování

Poslední fáze se zaměřuje na implementaci a nasazení finálního produktu na trh. Designéři spolupracují s vývojáři a ostatními zainteresovanými stranami, aby zajistili, že produkt splňuje stanovené cíle a očekávání uživatelů. Neustále se testuje a ladí se poslední chyby před vypuštěním produktu do světa.

Aktivity v rámci fáze Ověřování:

 • Uživatelské testování – Testování produktu s uživateli a vychytávání posledních chyb
 • A/B testování – Vypuštění 2 verzí produktu a jejich porovnávání
 • Implementace produktu na trh
 • Monitorování a zdokonalování – Sledování uživatelských reakcí a provádění aktualizací na základě zpětné vazby

Důležité je si uvědomit, že designový proces nikdy nekončí. Je možné jej aplikovat na vylepšení stávajících produktů, zlepšování podpůrných procesů nebo tvorbu úplně nových produktů. Zároveň je třeba neustále získávat zpětnou vazbu a učit se z nových zkušeností vašich uživatelů. Pouze takový přístup vám umožní, že produkty či služby budou stále relevantní a konkurenceschopné i v rychle se měnícím prostředí.

Štítky: UX

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *