Statistika přístupů v PHP – koláčové grafy

7. srpna 2004

V tomto článku budeme pokračovat v práci s grafy. Vytvoříme dva koláčové grafy, zachycující statistiku jednotlivých typů rozlišení a barevné hloubky. Kromě toho se dozvíte, jak vytvořit ikonu znázorňující počet shlédnutých stran.

Všechny podstatné věci, týkající se vytváření grafů pomocí knihovny JpGraph, byly popsány v předcházejícím článku. Jelikož zdrojové kódy jsou dostatečně okomentované, nebudu se již více rozepisovat. (K dispozici je vám i ukázka aplikace, měřící statistiky přístupů stránek http://www.czechia.cz/help/, ovšem bez zde popisovaných grafů.)

Rozlišení (resolution.php)

Graf rozlišení uživatelských zařízení může vypadat například takto:

Rozlišení

Zdrojový kód pro vytvoření grafu:

require ‚./config.php‘;  // konfigurace
require ‚./db.php‘;  // pripojeni k databazi
// nacteni souboru nutnych pro vytvorení grafu
require JPGRAPH_PATH . ‚/src/jpgraph.php‘;
include JPGRAPH_PATH . ‚/src/jpgraph_pie.php‘;
if (isset($_GET[‚from_date‘]) and isset($_GET[‚to_date‘])) {
  $from_date = addslashes(urldecode($_GET[‚from_date‘]));
  $to_date = addslashes(urldecode($_GET[‚to_date‘]));
  
  // omezení statistiky na urcite obdobi
  $sql_access_date = „access_date >= ‚$from_date‘ AND access_date <= ‚$to_date 23:59:59′“;
  
  // vybirame rozliseni podle jejich zastoupeni
  $query = mysql_query(„SELECT screenres, count(*) AS count_it FROM resolution, access WHERE resolution.id = resolution AND $sql_access_date GROUP BY resolution ORDER BY count_it DESC“);
  
  while ($result = mysql_fetch_array($query)) {
    $data[] = $result[‚count_it‘];  // pocet pristupu s jednotlivymi typy rozliseni
    $legend[] = $result[‚screenres‘] . ‚ (‚ . $result[‚count_it‘] . ‚)‘;  // legenda (+ hodnoty)
  }
  
  // kolacovy graf (velikost)
  $graph = new PieGraph(400,250);
  $graph->SetShadow();  // stin grafu
  $graph->SetColor(‚linen‘);  // barva pozadi grafu
  
  // titulek (font)
  $graph->title->Set(‚Rozlišení‘);
  $graph->title->SetFont(FF_FONT2,FS_BOLD);
  
  // kolacovy graf
  $p1 = new PiePlot($data);
  $p1->SetLegends($legend);  // legenda
  $p1->SetCenter(0.25, 0.50);  // pozice kolace
  $p1->value->SetFormat(‚%.2f%%‘);  // format popisku u casti kolace
  $p1->SetSize(0.37);  // velikost kolace
  
  // pridej graf
  $graph->Add($p1);
  
  // zobraz graf
  $graph->Stroke();
}

Barevná hloubka (depth.php)

Graf barevné hloubky uživatelských zařízení může vypadat například takto:

Barevná hloubka

Odpovídající zdrojový kód:

require ‚./config.php‘;  // konfigurace
require ‚./db.php‘;  // pripojeni k databazIso()
// nacteni souboru nutnych pro vytvorení grafu
require JPGRAPH_PATH . ‚/src/jpgraph.php‘;
require JPGRAPH_PATH . ‚/src/jpgraph_pie.php‘;
require JPGRAPH_PATH . ‚/src/jpgraph_pie3d.php‘;
if (isset($_GET[‚from_date‘]) and isset($_GET[‚to_date‘])) {
  $from_date = addslashes(urldecode($_GET[‚from_date‘]));
  $to_date = addslashes(urldecode($_GET[‚to_date‘]));
  
  // omezeni statistiky na urcite obdobi
  $sql_access_date = „access_date >= ‚$from_date‘ AND access_date <= ‚$to_date 23:59:59′“;
  // vybirame barevne hloubky podle jejich zastoupeni
  $query = mysql_query(„SELECT description, count(*) AS count_it FROM colordepth, access WHERE colordepth.id = colordepth AND $sql_access_date GROUP BY colordepth ORDER BY count_it DESC“);
  
  while ($result = mysql_fetch_array($query)) {
    $data[] = $result[‚count_it‘];  // pocet pristupu s jednotlivymi typy barevne hloubky
    $legend[] = $result[‚description‘];  // legenda
  }
  
  // kolacovy graf (velikost)
  $graph = new PieGraph(400,200);
  $graph->SetShadow();  // stin grafu
  
  // titulek (font)
  $graph->title->Set(‚Barevná hloubka‘);
  $graph->title->SetFont(FF_FONT2,FS_BOLD);
  
  // 3D kolacovy graf
  $p1 = new PiePlot3D($data);
  $p1->SetLegends($legend);  // legenda
  $p1->SetCenter(0.25, 0.50);  // pozice kolace
  $p1->SetAngle(45);  // uhel kolace
  //$p1->SetEdge(„black“, 1); // okraje casti kolace
  
  // pridej 3D kolacovy graf
  $graph->Add($p1);
  
  // zobraz graf
  $graph->Stroke();
}

Ikona se statistickými údaji (graph_counter.php)

Touto ikonou se rozumí malý obrázek (88 x 31 px), na kterém je zobrazena denní statistika stránek – tučným písmem počet visits a obyčejným písmem počet shlédnutých stránek (pageviews). Pokud chcete tuto ikonu vložit někam do svých stránek, aby návštěvníci měli přehled o návštěvnosti, můžete použít tento kratičký HTML kód:

<img src=“graph_counter.php“ width=“88″ height=“31″ border=“0″ alt=“Dnešní statistika“ />

Výsledkem pak může být následující ikona:

Dnešní statistika

Skript vytvářející ikonu se statistikou vložíme do souboru graph_counter.php. Protože výstupem bude obrázek, musíme použít příslušnou hlavičku, v našem případě to je formát PNG. Pokud nemáte GD knihovnu, která slouží pro práci s grafikou, načtenou neustále, musíte odkomentovat čtvrtý řádek následující ukázky a knihovnu načíst „ručně“. Pokud však chcete používat knihovnu JpGraph, je lepší upravit soubor php.ini tak, aby GD knihovna byla načtena trvale. Stačí, když buď na řádku ;extension=php_gd.dll nebo ;extension=php_gd2.dll odstraníte počáteční středník.

header(‚Content-type: image/png‘);  // vystup je PNG obrazek
require ‚./config.php‘;  // konfigurace
require ‚./db.php‘;  // pripojeni k databazi
//dl(„php_gd.dll“); // nacte GD knihovnu

V další části musíme určit období, pro které se statistika bude vytvářet. Nejlepší bude na ikoně zobrazovat statistiku pro aktuální den. Následně si z databáze vytáhneme počet pageviews a počet visits. Jako podklad použijeme obrázek counter.png, na který pomocí funkce imagestring vypíšeme oba získané údaje.

$today = date(‚Y-m-d‘);
$sql_access_date = „access_date >= ‚$today‘ AND access_date <= ‚$today 23:59:59′“;
// PAGEVIEWS – shlednuté stranky
$query = mysql_query(„SELECT count(id) FROM access WHERE $sql_access_date“);
$result = mysql_fetch_array($query);
$pageviews = $result[‚count(id)‘];
// VISITS
$query = mysql_query(„SELECT count(id) FROM access WHERE visit = 1 AND $sql_access_date“);
$result = mysql_fetch_array($query);
$visits = $result[‚count(id)‘];
// IKONA
$img = imagecreatefrompng(‚counter.png‘); // vytvori obrazek podle puvodního obrazku
$textcolor = imagecolorallocate($img, 0, 64, 128);  // barva textu
imagestring($img, 3, 60, 0, $visits, $textcolor);  // vypise visits
imagestring($img, 2, 60, 15, $pageviews, $textcolor);  // vypise pageviews
imagepng($img);

Instalace Statistiky přístupů

Pozn. aut.: Tento článek je poslední částí původní série, proto je zde uveden i odkaz na stažení hotové aplikace a krátký návod na její instalaci. Rozhodl jsem se zde tyto údaje na žádost čtenářů dočasně ponechat – nová verze bude ještě pokračovat články doplňujícími několik dalších funkcí – a teprve po úplném dokončení je přesunout do posledního článku série.

 1. Downloadkompletní zdrojové kódy, pokud budete chtít používat i grafy, nainstalujte si také knihovnu JpGraph (instalace je popsána v článku Profesionální grafy v PHP snadno a rychle)
 2. Vytvoření databáze – například pomocí příkazu mysqladmin create counter
 3. Nastavení databáze – upravte soubor config.php
 4. Vytvoření databázových tabulek – pomocí příkazu mysql counter spusťte klienta, v něm zapište příkaz \. vase_cesta\counter.sql; (například \. c:\lokal\counter\counter.sql;), můžete však použít i phpMyAdmin
 5. GD knihovna – pokud nemáte GD knihovnu načtenou trvale, odkomentujte v souborech counter.php a graph_counter.php řádek //dl("php_gd.dll");
 6. Nastavení statistiky – v souboru config.php nastavte potřebné údaje
 7. HTML kód – do stránek, u kterých chcete měřit statistiku, vložte následující kód (nezapomenňte upravit cestu k souboru counter.php)

  <script type=“text/javascript“>
  <!–
  document.write(„<img src=\“__vas_server__/counter.php?referer=“ + escape(top.document.referrer) + „&screenres=“ + screen.width + „x“ + screen.height + „&colordepth=“ + screen.colorDepth + „\“ width=\“1\“ height=\“1\“ alt=\“\“ />“);
  // –>
  </script>

  <noscript>
  <div>
  <img src=“vas_server__/counter.php“ width=“1″ height=“1″ alt=““ />
  </div>
  </noscript>

Pozn. red.: Tento článek vyšel poprvé 17. 9. 2002. Původní verze článku a k němu vedené diskuse jsou vám k dispozici v ZIP archivech.

Pozn. red.: Seriál musel být předčasně ukončen, protože autor nedodal slíbená pokračování. Máte-li zájem v seriálu pokračovat vlastními články, prosíme, kontaktujte redakci.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *