Virtuální studium – ComputerHelp.cz

6. dubna 2004

Široké spektrum e-learningové nabídky, včetně on-line výuky, obsahuje server společnosti Computer Help. Může být zajímavý nejen pro začínající zájemce o elektronické studium, ale i pro administrátory a pokročilé programátory. Jak se tvůrcům tohoto webu daří rozvíjet synchronní výuku přes internet?

Česká republika se má po vstupu do Evropské unie podílet na implementaci Evropského akčního plánu pro informační společnost. Patří k němu sektor nazvaný „e-Europe“, což představuje integraci účinných informačních a komunikačních technologií (ICT), které budou nápomocny dalšímu rozšiřování počítačové gramotnosti. Do této oblasti patří uplatňování elektronické výuky (e-learningu), včetně podpory virtuálního on-line studia. Ukazuje se totiž stále výrazněji, že zájemci o tuto formu vzdělávání nemusí nutně nakupovat servery, hledat IT odborníky a programovat kurzy. Tuto možnost jim poskytnou synchronní on-line nástroje poskytovatelů e-learningových služeb. K předním českým firmám, zaměřeným na tento servis, patří společnost Computer Help s. r. o., která prezentuje své služby na webu ComputerHelp.cz.

Zaměření na počítače i marketing

Návštěvník stránek si může například objednat přípravu vzdělávacího programu, který odborníci firmy vytvoří „na klíč“ podle konkrétních potřeb zákazníka. K výběru je bohatá plejáda standardních kurzů, třeba kompletní kurzy aplikací sady MS Office (včetně MS FrontPage a MS Project). K super novince patří kurz digitální fotografie se zvláštní prémií produktu Zoner Media Explorer 6 PROFI. Je určen pro všechny, kteří se zajímají o úpravy digitálních fotografií, jejich archivaci, publikaci na internetu, vypalování na CD nebo zabezpečení fotografií před zneužitím. K dispozici jsou také kurzy, které připraví uživatele na certifikaci ECDL. Zaměření kurů se však netýká pouze počítačů a IT. Pamatováno je rovněž na problematiku marketinku, tedy podporu prodeje a poskytování nejrůznějších služeb pro české firmy. Své znalosti si mohou zájemci ověřit na testech dovedností, při ověřování znalostí vyhlášek, směrnic a personalistiky.

Část stránky on-line kurzy, výběr

On-line kurzy

Nejvíce mě zajímaly on-line (synchronní) kurzy. Svou úspěšnost můžete v probíraných tématech ihned ověřit. Jde tedy o plně funkční učební a zkušební systém, který může vyhovovat nejnáročnějšímu zákazníkovi. K jeho velkým přednostem patří skutečnost, že studenti (například zaměstnanci nějaké firmy) mohou probíraný kurz na svých počítačích kdykoli přerušit, tedy mohou i s odstupem času řešit určitá zadání a poté se k nim vracet. Kurzy mohou obsahovat libovolné množství testovacích otázek. De facto se obejdete bez lektora, přitom lze zjistit, kde student probíranou látku ukončil, kolik času věnoval jednotlivým tématům, jakou dosáhl úspěšnost testů. Vstup do placené virtuální třídy je možný neomezeně 7 dní v týdnu, 24 hodin denně po dobu 3 měsíců.

Snadná registrace

Pro absolvování on-line kurzů se uživatel musí přihlásit do řídícího systému www.edoceo.cz společnosti Trask solutions, na jehož platformě všechny aplikace pracují. Přihlášení je velmi snadné. Registrace, během níž vám přijde e-mail s potřebným heslem, trvá několik desítek vteřin. Vyplnit musíte pouze zásadní údaje (viz obrázek).

Přihlášení do systému eDoceo

Vyzkoušení zdarma

Je dobré, že zájemce si může některé on-line kurzy po formální registraci vyzkoušet zdarma přímo na internetu. Stačí aktivovat sekci CoHe ON-LINE a v ní odkaz „Internet“. Pokud nejste ještě zaregistrováni, požádá vás systém o shora uvedenou přihlašovací proceduru a pak již přivede zájemce až k otevření kurzu.

Kurzy na platformě eDoceo

Po vybrání titulu ze seznamu jde všechno jako na drátku. Stačí kliknout v dialogovém okně na tlačítko „Studovat“ a počkat na otevření všech atributů kurzu, včetně termínů dokončení. Obsluha kurzu v systém eDoceo je jednoduchá. Využívá aplikaci Authorware, určenou pro tvorbu interaktivních multimédií, což zaručuje uživateli příjemné prostředí. Během kurzu se může libovolně vracet k pasážím, které potřebuje zopakovat, a to aktivací tlačítka „Předchozí“.

Modul kurzu "Microsoft Project"

Zvlášť se mi líbil předváděcí kurz Microsoft Project – vymalování místnosti, který ukazuje (pro někoho možná na banálním příkladu), jak jsou vlastně obdobné kurzy řešeny. Je v něm dokonale zohledněna zákaznická a marketingová potřeba konkrétní služby. Kurz, který vyvinula společnost Computer Help, vede uživatele pomocí animační šipky krok za krokem při vytváření potřebných prvků projektu. Myslím, že nemá chybu!

Detailní pohled na kurz "Microsoft Project - vymalování místnosti"

Příprava specialistů IT

Programátoři, administrátoři a další IT specialisté se mohou na tomto webu přihlásit ke zkouškám o získání titulu Microsoft Certified Trainer. Mají rovněž možnost se zúčastnit specializovaných kurzů M2261 a M2262, určených pro pracovníky podpory uživatelů – získají tak potřebné znalosti pro operační systém Microsoft Windows XP. Tyto vědomosti budou vyžadovány při nástupu specialistů do firem, které zabezpečují servis koncovým uživatelům.

Společnost Computer Help se zabývá také dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci pro pořádání kurzů typu „S“ v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Na tyto kurzy může každá škola získat dotace od MŠMT. Nabídka obsahuje účast na klasických kurzech v učebnách, bohužel kurzy on-line nejsou pro tuto kategorii zatím k dispozici.

Technologie

Autoři webu uplatnili při tvorbě layoutu CSS pozicování, ale také tabulkové formátování. Velmi důležitým prvkem je také JavaScript. Jak jsem již zmínil, pro provoz, vyhodnocování a sledování elektronických kurzů je plně využíván osvědčený řídící systém Learning Management System (LMS) eDoceo, který používají také mnohé další e-learningové servery. I na ComputerHelp.cz jsou kurzy projektovány pomocí programů Authorware a Flash od firmy Macromedia. Tato kvalita splňuje normu AICC, IMS a Microsoft Education, což je zárukou, že vytvořené kurzy lze použít ve standardních prostředích elektronického vzdělávání.

Autoři webu doporučují v minimální konfiguraci pracovní stanice procesor Pentium 150 MHz, 32 MB RAM a Windows 98 CZ. Nejsem si však jist, zda při této konstelaci kurzy korektně poběží. Testoval jsem ukázkový (předváděcí) kurz na PC s procesorem AMD XP 2200 a Windows XP Pro. Otevření kurzu trvalo přibližně tři minuty, což je určitě maximálně únosná časová hranice. Přesto, tato doba může leckterého zájemce od vyzkoušení odradit. Připočtu-li k výše zmíněnému, že systém eDoceo vyžaduje před spuštěním kurzu instalaci Authoware WebPlayer Plugin, není to zrovna příliš schůdná cesta pro začínajícího uživatele.

Uživatelské prostředí

Webové stránky ComputerHelp.cz působí vyrovnaně a velmi příjemně. Mají jednoduchou a logickou navigaci, jejíž síla je v dobře propracovaných odkazech. Grafika je sice nenáročná, avšak o to více účinná. Umocňuje především hlavní cíl webu – informovat. Stejně zdařilý je i obsah, který je pravidelně aktualizován. Uživatel (i profesionál) zde najde celou řadu atraktivních kurzů s kvalitním návodem, díky spolupráci autorů s certifikovanými lektory, grafiky a vývojáři.

Od textů k multimédiím

S naším vstupem do Evropské unie výrazně porostou nároky na vzdělávání, a to nejen ve stání správě, ale také ve firemní sféře, na školách… Takže podobnou aktivitu, jakou přináší server ComputerHelp.cz, lze jen přivítat. Je opravdu na čase, abychom také v České republice přešli ve vzdělávání od klasických textů k multimédiím, obrázkům, grafům, schématům a dalším prostředkům. Důvodem rozvoje distančního vzdělávání je přece časová úspora a vysoká efektivita toho typu výuky. Každý student či třeba profesionál IT by měl mít možnost kdykoli navštívit „svou“ virtuální třídu, která zvýší jeho „gramotnost“. Pokud se nám toto podaří, pak budeme moci prohlásit, že jsme pro vzdělávání, které je klíčem k úspěchu a pokroku, udělali maximum.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Johanka: Bohapustý žert
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *