Virtuální studium – eDoceo.cz

24. listopadu 2003

Frekvence slov začínajících magickým písmenkem „e“ neustále stoupá. E-komerce, e-banking, e-government – k relativně nejmladším patří e-learning (elektronická výuka). Jde o moderní formu distančního vzdělávání, kterou nabízí řada serverů. V následující sérii článků se budeme snažit předvést vám, jaká je nabídka e-learningových služeb v našich podmínkách a jaké informační technologie se používají.

Elektronická komerce zaznamenala v uplynulém roce pokračující průnik do virtuálního vzdělávání. Přibylo serverů, které se uvedenou problematikou zabývají. Prezentují řadu e-learingových kurzů (synchronní i asynchronní výuku). Nabídka je opravdu různorodá. Subjekty, které připravují e-learningové projekty, počítají, že jejich boom v České republice teprve nastane. Nahrává jim fakt, že elektronické distanční vzdělávání ve srovnání s klasickou výukou spoří především čas a náklady.

Slibovanou sérii článků začínáme stručnou analýzou serveru eDoceo.cz, který patří konzultační a řešitelské společnosti Trask solutions, s.r.o. Ta je považována za průkopníka v provozování e-learningových systémů.

Internet/intranet

Podle informací Tomáše Hrdonky ze společnosti Trask Solutions, kde pracuje na čtyřicet specialistů zabývající se informačními technologiemi, je stěžejním projektem této firmy e-learningový komplexní systém Learning Management System (LMS) eDoceo. Je určen pro provozování elektronických vzdělávacích programů v rámci intranetové sítě nebo internetu, a to včetně testování, vyhodnocování, sledování výsledků studia a certifikováni absolventů. LMS eDoceo lze propojit přímo na personální databáze nebo jiné již provozované systémy ERP (HR moduly). Tento projekt představuje špičku v oblasti řízení systému elektronického vzdělávání (e-learningu). Zásluhou vysoké technologické kompetence specialistů se stal Trask preferovaným partnerem Microsoftu, IBM a HP pro oblast e-learningu.

Částečný pohled na hlavní stránku www.eDoceo.cz

Projekty šité na míru

Tato progresivní česká společnost, která poskytuje své služby i v dalších zemích střední Evropy, se snaží poskytovat uživatelům maximální nabídku pro přípravu individuálních firemních kurzů, šitých doslova na míru. Chvályhodné u projektu LMS eDoceo je, že se již stává samozřejmostí jeho napojení na stávající podnikové systémy, které tak lze nejen využívat, ale i aktualizovat. V současné době je k dispozici přes 160 kurzů ze všech oblastí – počítačová gramotnost, jazyky, soft-skills, technologie, daně, bezpečnost práce a požární ochrana, kurzy pro volný čas, technologie IT a IT bezpečnost. Informace naleznete v Katalogu eDoceo. Nabídka obsahuje mimo jiné kurzy základního ovládání PC, Windows a internetu z rodiny MS Office a ostatní MS produkty, kurzy ECDL (samostatné i balíky ECDL kurzů). Dále kurzy informačních technologií pro IT odborníky, programátory a administrátory a rovněž i certifikační kurzy pro odborníky v produktech Microsoft, Oracle, WebSphere. Neschází ani sada kurzů určená pro zvýšení výkonu zaměstnanců v konkrétní firmě, či výuka jazyků. Obsáhlé informace pro všechny zájemce o zavádění systém LMS eDoceo ve firmě jsou na www stránce Školení na systém LMS eDoceo.

Technologie – nejvyšší standard

Po testování některých z těchto realizačních výstupů mohu říci, že se záměry společnosti Trask daří realizovat opravdu ve velmi širokém záběru. Projekt eDoceo lze bez nadsázky označit za efektivní komunikační kanál, který může významně pomoci našim firmám při zavádění nových produktů, směrnic a služeb. Je koncipován pro české prostředí, takže odpadají problémy s lokalizacemi, byl ale vyvíjen na základě mezinárodních standardů pro e-learning. Systém podporuje IMS a AICC standard pro komunikaci s provozovanými kurzy v rámci e-learningu. Nespornou výhodou je kompatibilita s Microsoftem i platformou Unix (Linux). Navíc, známkou vysoké kvality je, že všechny výstupní projekty obsahují testovací moduly a certifikaci absolventů, čímž je zajištěna permanentní zpětná vazba. Uživateli přitom stačí k provozování systému eDoceo internetový prohlížeč – pro Windows je doporučován IE 5.0 a vyšší, pro Linux pak Netscape 6.2 a vyšší.

Na platformě Javy

I nejnovější projekt LMS eDoceo 3.6 je vytvořen jako Java aplikace, která využívá pro svůj provoz čtyři základní funkce IT systému (web-serveru). Jsou to operační systém (např. MS Windows NT/2000 server, Linux a klony, HP Unix, AIX, Sun Solaris), aplikační server (např. MS IIS + Java – Tomcat, IBM, WAS, iPlanet), databázové prostředí (např. MS SQL server, Oracle, DB2, Informix, MySQ) a SMTP server (MS Exchange, Lotus Notes). Není bez zajímavosti, že eDoceo je multiplatformní, tudíž jej lze provozovat na všech dostupných platformách. LMS eDoceo, jako J2EE kompatibilní aplikace, nemá žádná omezení pro provozované platformy!

Šestnáct subprogramů a šest hlavních modulů

Z hlediska celkové funkčnosti se LMS eDoceo dělí na šestnáct subprogramů, které se specializují na různé činnosti. K hlavním funkcím tohoto systému patří:

 • testovací a certifikační server
 • řídící systém vzdělávání
 • tvorba vlastních kurzů
 • znalostní databáze
 • evidence poplatků

K těmto základním funkcím ještě přistupuje správa jazykových verzí (cz, en, sk a další), podpora a synchronizace offline studia (CD-ROM kurzy), týmová práce, projekty, seminární práce, on-line autorské nástroje a řada dalších. Jak jsem již v úvodu naznačil, celý tento systém je možno propojovat s ostatními používanými systémy v rámci IT struktury společnosti, například propojení s ERP systémy SAP, PERGAM, VEMA nebo MAGION. Celé eDoceo pak tvoří šest hlavních interních modulů, které jsou založeny na typu a roli uživatele v systému. Uvádím jen zásadní činnosti v jednotlivých modulech:

 1. Administrátor (zařazování nových uživatelů, správa FAQ, servis diskusního fóra).
 2. Manažer (schvalování a nominace školení, vytváření kompletního reportu činnosti).
 3. Pedagog (definování forem, harmonogramu studia a seminárních prací).
 4. Student (registrace samostudia, sledování stavu svého studia, zúčastňování se diskuse).
 5. Tutor (pomoc studentům prostřednictvím diskusního fóra).
 6. Autor (externí aplikace pro přípravu kurzů z již existujících materiálů pořízených v elektronické formě – aplikace poskytována zdarma.)

Volitelně je dále k dispozici také modul pro propojení s externími systémy (ERP). Pro uplatnění všech programů má zájemce celou řada možností, jak je zakoupit, testovat, nasadit a provozovat. K dispozici je bezplatné vyzkoušení, zkušební pronájem i demo verze.

Kurzy všeho druhu

Široká nabídka synchronních (online) nebo asynchronních (offline) kurzů je zveřejněna serveru www.eDoceo.cz a kategorizovaný seznam všech kurzů najdete také na serveru společnosti Trask solutions www.trask.cz. V nabídce jsou kurzy pro odborníky, jako Kurz Daně on-line 2003 pro auditory nebo kurzy pro IT odborníky, programátory a administrátory, ale také třeba kurzy pro žáky základních škol. Můžete si vybrat:

 • eDoceo Try Buy (ETB)
 • eDoceo Partner ASP (vzdělávání na www.eDoceo.cz)
 • MS Select (program pro školy a státní správu)
 • eDoceo pro školy

Je to velmi jednoduché. Vybere si prostě nabídku Přehrávač kurzů a může se pustit do studia online. Přehrávač má velmi jednoduché ovládání, které zvládne i začátečník. Tady bych však chtěl podotknout, že veškeré e-learningové kurzy na tomto serveru vyžadují, aby měl internetový prohlížeč uživatele nainstalován Shockwave plugin od verze 8.5. Tento doplňkový nástroj by se měl automaticky instalovat při spuštění každého kurzu. Pokud se tak nestane, stáhněte si jej z webu Macromedie. Pro spuštění automatické instalace je však třeba mít v Internet Exploreru v příslušné zóně pro stahování souborů povoleno stahování nepodepsaných ovládacích prvků ActiveX. Tudíž musíte otevřít z menu prohlížeče MSIE | Nástroje | Možnosti Internetu | Zabezpečení | a pro zónu „Místní intranet/internet“ aktivovat zatržítko „Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX“. Samotný výběr kurzů pak můžete vidět na následujícím obrázku:

Modul pro prohlížení jednotlivých kurzů

Příklad kurzu – MS PowerPoint

V tomto online kurzu je uživatel nejprve seznámen s možnostmi programu PowerPoint 2002. Formou textu a následného cvičení s otázkami se naučí vytvářet jednoduchou (např. obchodní) prezentaci s formátovanými texty a obrázky. Součástí výuky je práce s barevnými schématy a pozadím snímku, vytváření šablon s využitím předlohy a seznámení s nástroji pro kreslení a práci s kliparty. Počítáno je také s vytvářením organizační tabulky pomocí modulu Microsoft Graph. Prošel jsem celým kurzem bez problému a myslím, že obsah je pro začínajícího „grafika“ optimální. Obsluhu programu vysvětluje v některých ukázkách animace, která prohlížení poněkud brzdí (přesto, že jsem pracoval na PC s procesorem Athlon XP 2400!). Vizuálních ukázek je v projektu PowerPoint dostatek, což například nelze říci o kurzu fotografování, který je tím pádem na mnohem nižší úrovni.

Kurz vytváření prezentací

Kurz podle vašeho vkusu – „Autor“

Pokud si budete chtít vytvořit kurz k obrazu svému, pak máte skvělou možnost použít aplikaci Autor v české nebo anglické verzi. Mohu prohlásit, že s ní dokáže pracovat každý, kdo běžně ovládá kancelářské balíky, pro vytváření kurzu můžete totiž použít například i MS Word. Aplikace Autor je poskytována zdarma ve verzi 2.4x v rámci multilicence, a to bez časového a uživatelského omezení provozu. Autoři doporučují projít kurzem v rámci systému eDoceo a pak si na jeho závěru přímo instalaci stáhnout. Nebo se můžete zúčastnit workshopu společnosti Trask solutions.

Úvodní okno aplikace "Autor" systému "e-Doceo"

Aplikace "Autor" , definování studijního testu

Aplikace slouží k přípravě struktury, tvorbě testů a podmínek studia kurzu. Podporuje export ve formátu IMS (MS LRN Viewer) pro systém eDoceo, pro aplikace MS a také pro tzv. offline podporu – export na CD-ROM včetně přehrávacího programu. Kurzy vytvořené touto aplikací a provozované v rámci systému LMS eDoceo nevyžadují na pracovní stanici uživatele (studenta) žádný plugin do standardně nainstalovaného prohlížeče.

Pro obchodníky – eDoceo Try Buy

Ocenil jsem, že aplikaci eDoceo Try Buy může uživatel získat po předběžné objednávce na dobu šesti měsíců k bezplatnému testování. Poté se sám rozhodne, zda program a navazující služby jsou „to pravé ořechové“ pro e-learning v podmínkách jeho firmy. Program může být provozován v rámci intranetu, ale také přes internet jako služba ASP. Tedy pronájmem potřebného software a hardware, včetně nainstalovaného serveru pro testování vzdělávacího systému, což je opravdu výjimečná služba. Pokud klient od objednávky eDoceo Try Buy odstoupí, může vrátit program dodavateli s uvedením důvodů, proč nevyhovoval strategii jeho firmy. Musí však počítat s tím, že za odstoupení služby zaplatí takzvaný instalační poplatek. Toto je jistě méně příjemná okolnost, avšak každý jistě uzná, že provozovatel takové služby nemůže vše hradit z vlastních prostředků.

Prezentace na webu

Webové stránky projektu působí trochu „průsvitně“, mají, co se týče barevnosti, až velmi jednoduchý (dvoubarevný) design. Avšak přesto musím konstatovat, že o jeho účelnosti nelze pochybovat. Naprosto vyhovuje! Webmaster se zřejmě držel zásady „všeho s mírou“ a hlavní důraz položil na dobrou funkci propracovaných odkazů. Návštěvník se určitě na těchto stránkách dobře orientuje, k čemuž přispívá i rozdělení okna na rámy, které je tentokrát opravdu funkční. Kladem rovněž je, že tu nenarazíme na každém kroku na animaci jako u některých obdobných projektů. To je jen ku prospěchu čtení, které tak nic zbytečně nezdržuje. Byl jsem však zaskočen (v době testování) chybějícím obrázkem u textu na stránce produktu Student a hláškou „Tato stránka se připravuje.“ na dvou stránkách, věnovaných přehledu cen produktů. Takové kosmetické vady jsou na tak významném serveru opravdu zbytečné.

Resumé

Prezentace společnosti Trask solutions svědčí nepochybně o vynikající kvalitě poskytovaných produktů. Je na uživatelích, aby se o tom přesvědčili. I když firma ve svých materiálech tvrdí, že od zahájení vývoje pro e-learning (v roce 1994) poskytla služby více než dvěma stovkám firem, není to nijak závratný údaj. Bohužel, nejen pro Trask solutions, se pro vlastní realizaci zatím rozhoduje jen malá část firem a organizací. Odborníci soudí, že příčinou je kromě jiného malá informovanost. I proto se koná v Plzni ve dnech 26. a 27. listopadu 2003 mezinárodní konference, věnovaná fenoménu distančního vzdělávání v evropském kontextu, kterou připravila European University of Prague (EUP). Konference kromě jiného zhodnotí dosavadní úroveň distančního vzdělávání a e-learningu u nás a předvede studie významných tuzemských instalací. To nepochybně přispěje k další nutné propagaci virtuálního vzdělávání a našeho e-learningového trhu.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *