Virtuální studium – Moodle.cz

23. března 2004

Také informační a komunikační prostředí škol lze zúročit napojením na synchronní (online) vzdělávací systémy, přístupné učitelům a žákům prostřednictvím dynamických webových stránek. Takto může probíhat výuka ve virtuálních třídách, což zefektivní učební proces. A jelikož finanční možnosti českých škol jsou malé, jeví se účelným řešením volně šiřitelná aplikace Moodle, kterou lze zdarma instalovat na školním serveru.

Jednotlivé školy mohou zavést výuku ve virtuálních třídách, což představuje žádoucí doplnění (pedagogové ať prominou) doposud převážně suchopárné „učebnicové“ výuky. Zároveň se nabízí skvělá možnost využít virtuální studium formou online zájmových kroužků. K takovému začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky školy je ovšem zapotřebí online vzdělávací systém, který umožňuje přístup učitelům a žákům na internet pomocí dynamických www stránek. Mohou pak spravovat vzdělávací kurzy (courseware) a vzájemně komunikovat například pomocí emailové konference, mít k dispozici kalendářové a plánovací nástroje, používat evaluační a diagnostické (online testy) a třeba zřídit webovou nástěnku učitelského sboru a redakční portál školy.

Není to nic objevného, tímto způsobem pracují ve světě známé systémy WebCT, BlackBoard, LearningSpace nebo Yahoo!Groups. Domnívám se, však, že v České republice půjdeme jinou cestou. Jelikož se školám nedostává pro podobné projekty dost financí, měly by sáhnout po některé z volně šiřitelných aplikací s otevřeným kódem, které lze zdarma instalovat přímo na školních serverech. Jednou z nich je i Moodle, jejíž podporu nabízí český server Moodle.cz.

Modle.cz, část hlavní stránky

Co je Moodle?

Stručně řečeno je to Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, neboli modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí, které jako softwarový balík slouží pro správu webových stránek a podporu výuky prostřednictvím online kurzů. Jde o aplikace na bázi PHP a MySQL, podobně jako ve světě oblíbené OpenCourse, CampusGPL, Claroline classroom online, ClassWeb, nebo PHPHomework (najdete na HotScripts.com). Stejně jako tyto produkty, je i Moodle volně šiřitelný software.

Česká verze

Moodle je vyvíjen komunitou vývojářů z celého světa, koordinátorem vývoje je Martin Dougiamas z Austrálie. U nás se o lokalizaci české verze stará David Mudrák z Katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterému jsem položil několik otázek:

Jaký je zájem o technologii Moodle?

Zájem o Moodle ze strany škol systematicky nemonitoruji, čas od času však odpovídám na dotazy z rozšiřujících se řad jeho českých uživatelů. O Moodle jeví zájem spíše vysoké školy. Pilotně se toto prostředí testuje na univerzitách v Ostravě, Hradci Králové a Praze.

Můžeme počítat s podstatným vylepšením výuky?

Zvýšení efektivity výuky není samozřejmou záležitostí. Náklady, především časové a personální na provoz kvalitních www kurzů, jsou obrovské a konečný výsledek výuky nemusí být markantně lepší. Stejně tak se nedá říct, že by tyto systémy samy odbourávaly převážně „suchopárnou učebnicovou výuku“, jak uvádí autor článku. Je třeba vidět, že tyto technologie zde figurují především jako akcelerátory a zesilovače lidského snažení. Z tradiční nalévárny poznatků z učebnice vám totiž také dost dobře mohou udělat ještě větší nalévárnu vědomostí z monitoru.

Raketový start

Nicméně, tato technologie má podle mého názoru velkou šanci na prosazení ve výuce, a to nejen na vysokých školách. Její vývoj je, dá se říci, raketový, uvážíme-li, že první verze Moodle byla zpřístupněna 20. srpna 2002 a již v loňském roce byly k dispozici moduly Moodle nejen pro distanční výuku na internetu, ale rovněž pro podporu vyučování na školách všech stupňů. Podařilo se také v rekordně krátké době zabudovat vícejazyčnou podporu s možností překladu textů přímo přes rozhraní webových stránek. V současné době je Moodle přeložen do mnoha jazyků včetně češtiny a slovenštiny! Velkou výhodou je to, že uživatelé si mohou vybrat z celé řada šablon CSS motivů stránek a přizpůsobit je vizuální podobě stávajících stránek školy.

Instalace

Moodle si můžete stáhnout buď jako zkomprimovaný balík nebo pomocí CVS prostřednictvím serveru Moodle.org. Zde stačí kliknout v levém nabídkovém sloupci na Download. Dostanete se na stránku Sourceforge.net, kde doporučuji využít pro stažení zazipovaný soubor mirror pro Evropu a ČR (viz obrázek). Stažení souboru mi trvalo něco kolem čtyř minut.

Stažení zip souboru Moodle

Návod, jak program správně nainstalovat, obsahuje přehledně zpracovaná instalační příručka v češtině. Na první pohled se může zdát, že je příliš podrobná a může třeba začátečníka odradit. Je to proto, že autoři pamatovali také na určité rozdíly v nastavování různých webových serverů. Tedy všechny popsané kroky nemusíte absolvovat. Moodle dokáže průměrný uživatel PHP bez problémů zprovoznit během deseti minut.

 1. Ke zprovoznění Moodle musíte mít samozřejmě nainstalováno PHP verze 4.1.0 a vyšší.
 2. Nastavit podporu formátů JPG a PNG.
 3. Zapnout zlib knihovnu pro zálohování kurzů na serveru.
 4. Zapnutou podporu sessions.
 5. Po stažení a rozbalení archivu (popřípadě po získání souborů přes CVS) se vám objeví v adresáři automaticky složka nazvaná „moodle“ a v ní množství souborů a podadresářů v patnácti samostatných složkách.
 6. Poté celou složku „moodle“ zkopírujte na váš server do adresáře s webovými dokumenty (například htdocs), budou vaše stránky viditelné na adrese typu http://vasserver/moodle/.

Dále vás bude čekat konfigurace a úprava některých zápisů. Například pro platformu Windows je třeba v konfiguračním souboru php.ini odstranit na začátku řádky středník a tím aktivovat direktivu extension=php_gd.dll a další. K provozu Moodle bude uživatel rovněž potřebovat místo na disku, kam přijdou nahrané soubory (například vypracované úkoly a další dokumenty z kurzů). V neposlední řadě je nutné vytvořit třeba pomocí známého programu phpMyAdmin prázdnou databázi pro vstup uživatele (například „moodleuser“), který bude mít k provozované databázi přístup. Tyto podrobnosti, i další důležitá nastavení pro Windows a Mac OS X, popisuje zmíněná instalační příručka.

Vytvořte si vlastní modul kurzu!

A jak Moodle vypadá? Jak se s tímto produktem pracuje? Základem jsou kurzy, jejichž strukturu a obsah může ovlivňovat každý učitel (lektor). Kurzy mohou být rozděleny do menších celků (témat). Učitel má k tomu přizpůsobeny nezávislé moduly, z nichž může skládat svůj kurz. Pomoci nástroje Učitel lze připravit pro žáky úkoly a testy, hodnotit a vytvářet diskusní fóra. Prostřednictvím dalšího modulu Choice (Hlasování) mohou žáci vybírat odpověď na učitelem položené otázky. Odpovědi mohou být anonymní či veřejné. Modul Quiz (Test) využije učitel k úpravě databáze otázek testu, které může třídit do kategorií, z nichž pak sestaví online test. Součástí otázek mohou být i obrázky. Všechny aktivity, jako například odevzdávání úkolů nebo přispívání do diskusních fór, jsou zaznamenávány do protokolů, z nichž lze zjistit mimo jiné třeba četnost návštěv konkrétního kurzu.

Uživatelské prostředí

Aplikace Moodle má velmi příjemné uživatelské prostředí a přehledné rozhraní včetně vizuálního editoru. K ovládání tohoto programu tak stačí základní dovednosti s PC. Orientaci v jednotlivých kurzech podporují dokonalé informace o krocích uživatele, a to od posledního přihlášení. Profil uživatele obsahuje například kontaktní údaje, čas posledního přístupu, popis uživatele, seznam diskusních příspěvků uživatele a další informace.

Server Moodle.cz má rovněž velmi přehledné a příjemné uživatelské prostředí. I když je graficky poněkud střídmé, vyniká na druhé straně logikou navigace, což je u tohoto informačního webu prioritní. Autoři zřejmě dobře znají okřídlené rčení „Všeho s mírou“. Navigační nabídka v rámečcích levého sloupce titulní stránky dostatečně „mapuje“ veškeré služby webu.

Je třeba ocenit, že na webových stránkách Modle.cz je k dispozici demonstrační kurz, do něhož se může zájemce přihlásit a vyzkoušet si, jak se s Moodle pracuje. Kromě toho je nabízena opravdu netradiční služba – pokud nemá některá škola vlastní webový server, a míní začlenit Moodle do online výuky, může jí server Moodle.cz na svých stránkách zprovoznit kopii Moodle pro běžné používání. Samozřejmě, že se zájemce může rovněž zúčastnit prezentovaných kurzů, podmínkou je registrace a pak už nic nebrání, aby vybraný kurz absolvoval.

Ukázka nabídky kurzu na Moodle.cz

Technologie

Moodle nevyžaduje specializovaný prohlížeč webových stránek, můžete použít IE, stejně jako Mozillu. Podporuje Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a další systémy, které pracují s programovacím jazykem PHP. Data jsou ukládána v databázi, rozhraní podporuje kromě MySQL a PostgreSQL také Oracle, Access, Interbase a ODBC. Práce v něm je svižná a rychlá.

Webový server je postaven na kaskádovém stylu CSS, používá přední programovací jazyky, nevyhýbá se přitom ani klasickému tabulkovému formátování. Barevná koncepce www stránek je vyvážená, drží se světlé modré barvy při orámování a pozadí stránek, písmo je na modrém nebo bílém pozadí černé. Tato kombinace působí decentně, návštěvníka neruší, takže se může soustředit plně na jednotlivé prvky stránek a jejich obsah.

Podpořit dobrý záměr

Projekt veřejně dostupné aplikace Moodle, včetně správy jeho české verze Modle.cz, přišel v pravý čas. Za necelé dva roky dokázal nalézt řadu zájemců. I když jsou sice některé jeho diskusní stránky poněkud na mrtvém bodě, dá se říci, že boom teprve nastane. Vždyť podobné rozpačité začátky měly obdobné projekty i jinde ve světě.

Jestliže se v poslední době v České republice stále častěji hovoří o „funkčním propojení komponent informačního a komunikačního prostředí škol“, tak Moodle ukazuje jednu z cest. Bohužel virtuální online výuku dosud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nezahrnulo do Státní informační politiky vzdělávání (SIPVZ), konkrétně do Projektu II. Je sice v činnosti speciální databáze ministerstva Evaluační web, která prostřednictvím internetu hodnotí výukový software, avšak synchronní výuka není sledována.

A proč by měla? Pro zdůvodnění jsem si vypůjčil slova jednoho z uživatelů Moodle: „Samozřejmě, pro provoz Moodle je potřeba mít k dispozici webový server, a to nejlépe vlastní, a k tomu patřičné dovednosti administrátora, což muže být pro někoho luxus. Ten si všechny školy či instituce nemohou zatím dovolit. Na druhé straně není instalace ani údržba Moodle nijak komplikovanou záležitostí. Pro toho kdo používá PHP, kdo dokáže rozběhnout funkční web a databázový server, je instalace Moodle téměř hračkou. Připočteme-li k tomu finanční a časovou úsporu, kterou Moodle přináší, myslím, že není o čem pochybovat.“

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek motorky.com
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

2 komentářů

 1. Bohumil Havel

  Lis 10, 2009 v 17:24

  Moodle vyrostl ve vemi používaný a ceněný systém. Má v ČR partnere http://www.pdcon.eu , který zajištuje služby a podporuje další vývoj. Poslední verze je 1.9.6, připravuje se verze 2.0. Výhodou je mnoho rozšiřujících modulů.

  Odpovědět
 2. Honza

  Led 24, 2011 v 22:17

  Při komerčním užití je název Moodle chráněn ochrannou známkou, takže si jej nemůžete nechat nainstalovat jen tak od někoho z vašich dodavatelů, ale musíte využít služeb drahé certifikované firmy. Dle ochranné známky Vám nikdo jiný nesmí poskytnout ani instalaci, ani úpravu skinu (vzhledu) či jiné základní drobnosti. Toto nás od jinak věhlasného „zdarma“ LMS odradilo. Dle mého názoru tento požadavek je v „rozporu s dobrými mravy“ a úmylem autora licence GNU GPL (pod kterou je Moodle šířen). Ať si to kdokoliv jakkoliv vykládá.

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *