Virtuální studium – PVT.cz

9. listopadu 2004

Podnik výpočetní techniky (PVT) je znám především rozsáhlou sítí učeben po celé republice. Poskytuje nejrůznější e-learningové kurzy pro běžné uživatele a také programátory i správce sítí. V poslední době rozšířil distanční vzdělávání prostřednictvím tutorovaných on-line kurzů na platformě internetu a intranetu.

Dá se říci, že PVT jde s dobou. Uvědomuje si, že úroveň vzdělávání a znalostí zaměstnanců firem časem rychle zestárne. Proto vzdělávací systém E-Learning centrum PVT reaguje na nástup nových technologií v různých odvětvích hospodářství poskytováním elektronických kurzů ve specializovaných počítačových třídách po celé republice. Jsou určeny nejen běžným uživatelům, ale například také programátorům a správcům intranetových sítí.

PVT vedle toho podstatně rozšířilo nabídku tutorovaných on-line virtuálních kurzů. Ty tvoří samovzdělávací systém, přístupný širokému okruhu studentů při nízkých nákladech a především velké časové flexibilitě. Kurzy jsou studentům přístupné přes webový prohlížeč, jediným požadavkem na klienta je proto počítač s přístupem k intranetu či internetu. Jde o distanční formu e-learningu, kdy takzvanou synchronní výukou probíhá na internetu přímá komunikace „kurz – student – tutor“. Učitele nahrazuje podrobný textový, grafický a multimediální kurz včetně testu, studenti přitom mohou s tutorem (lektorem) konzultovat nejrůznější problémy prostřednictvím e-mailu.

Vsadili na eDoceo

Vzdělávací systém E-Learning centrum PVT využívá osvědčený Learning Management System (LMS) – eDoceo, české firmy Trask solutions s.r.o. Je určen pro provozování elektronických vzdělávacích programů v rámci intranetové sítě nebo internetu, a to včetně testování, vyhodnocování a sledování výsledků studia. LMS eDoceo lze propojit přímo na personální databáze nebo jiné již provozované systémy ERP (HR moduly). Je nainstalován buď na firemním intranetu uživatele, nebo si uživatel objedná on-line kurzy na internetu prostřednictvím webových stránek On-line školení PVT.

V obou případech používá uživatel-student prohlížeč kurzů e-Doceo. Na uvedené webové stránce jsem tento prohlížeč více než měsíc testoval. Do jednotlivých kurzů, které PVT nabízí, se po zaplacení produktu a registraci dostanete jednoduše z menu | E-learning | Studium | Přihlášení |.

Přihlášení do systému e-Doceo
Přihlášení do systému e-Doceo

Sympatický prohlížeč

Prohlížeč e-Doceo zobrazí po startu vybraného kurzu informační stránku se stručným popisem. Vlastní studium pak zahájíte kliknutím na tlačítko Studovat, čímž se dostanete do prostředí modulu Student. Základní navigace je řízena pomocí pravého panelu obrazovky. Je zde například zobrazeno číslo aktuální stránky (stylem „15/31“), na níž se právě nacházíte, nebo Progress bar (ukazatel průběhu) znázorňující, kolik procent stránek konkrétního kurzu jste již absolvovali. Načítání jednotlivých stránek kurzu probíhá rychle a plynule. Každý kurz obsahuje sadu několika desítek stránek, v nichž student „listuje“ dopředu nebo dozadu pomocí navigačních tlačítek „Dál“ nebo „Zpět“.

Navigační panel prohlížeče e-Doceo
Navigační panel prohlížeče e-Doceo

Kurzy zdarma a další

Chvályhodné je, že vzdělávací portál PVT poskytuje na své stránce celkem třináct zajímavých výukových kurzů zdarma. S tak širokou free nabídkou jsem se ještě na žádném serveru e-learningového zaměření nesetkal. (Je to například „Test Excel pro pokročilé“, „Test MS Access 2000 pro pokročilé“ a další.)

Ti, kteří chtějí využít placenou službu, si mohou zakoupit on-line e-kurzy pro internet. Současná nabídka obsahuje šest veřejných kurzů, například „Kurz produktů MS Office“, „Dovednostní testy ECDL“, „Kurzy elektronického podpisu“ a další. Na vzdělávacím portálu Školení PVT lze kurzy elektronicky objednat a po zaplacení studovat.

K nejnovějším kurzům z října letošního roku patří zajímavá novinka – „Bezpečnost nejen v IT“ z produkce PVT. Kurz je zaměřen na obecnou problematiku bezpečnosti, zejména z pohledu uživatelů osobních počítačů. Jak autoři uvádějí, zajímavé tipy přinese nejen laikům, ale i specialistům spravujícím firemní sítě nebo servery a neméně užitečný bude manažerům na libovolné úrovni.

Elektronický podpis pro pokročilé

Na vzdělávacím serveru PVT mě zaujaly kurzy zaměřené na elektronický podpis. Podobných kurzů je totiž na konkurenčních serverech jako šafránu. Přitom po informacích tohoto druhu panuje doslova hlad. Potvrdil to i seminář Ministerstva informatiky ČR o elektronickém podpisu, který se konal 25. října 2004. Nejen že se setkal s kladnou odezvou účastníků, zájem o seminář byl tak velký, že převýšil kapacitu přednáškového sálu. To dokazuje, že informace tohoto druhu jsou nanejvýš potřebné. Kurzy PVT k elektronickému podpisu proto pokládám za aktuální a velmi prozíravé.

Seznam "Zapsaných kurzů PVT" konkrétního klienta pro on-line virtuální výuku
Seznam „Zapsaných kurzů PVT“ konkrétního klienta pro on-line virtuální výuku

Kurz „Elektronický podpis pro pokročilé“, jehož autorkou je PaedDr. Ivana Kalivodová s kolektivem, je čtivý a přitom věcně a odborně výstižný. Rozšiřuje teoretické znalosti z navazujících kurzů o praktické používání elektronického podpisu. Učí například, jak instalovat certifikát certifikační autority a osobní certifikát při používání produktů firmy Microsoft (MS Outlook, MS Internet Explorer). Podle mého soudu kurz neopomněl žádné důležité náležitosti, včetně bezpečnostní politiky. Poskytuje tak komplexní informace k širokému využití v praxi.

Výběr zatřiďovacího algoritmu pro hash při vytváření e-podpisu
Výběr zatřiďovacího algoritmu pro hash při vytváření e-podpisu

Technologie

Jak již bylo řečeno, základní platformou E-Learning centra PVT je systém eDoceo, který poskytuje veškeré služby pro provoz jednotlivých kurzů. PVT používá LMS eDoceo 3.6, který je vytvořen jako Javová aplikace. Velkou předností je tedy skutečnost, že eDoceo lze provozovat na všech dostupných operačních systémech. Uživateli přitom stačí k provozování internetový prohlížeč – pro Windows je doporučován MSIE 5 a vyšší, pro Linux prohlížeč Netscape 6.2 a vyšší. Systém eDoceo zvládá také Mozilla 1.5. V prohlížeči Firefox 0.8 se mi stránky nezobrazovaly zpočátku korektně. Z tápání mě vyvedl až RNDr. Bohumil Havel, vedoucí E-Learning vzdělávacího centra PVT. Stačí ve Firefoxu uvést v nastavení „Web Features“ (Webové stránky) ve výčtu neblokovaných popup oken adresy „skoleni.pvt.cz“, „edoceo.pvt.cz“ a „www.pvt.cz“. Také Firefox pak zobrazuje všechny webové stránky PVT, včetně kurzů, bez problémů.

Uživatelské prostředí

Kurzy, které jsem testoval, se velmi dobře ovládají. Navigace je logická a svižná, design jednotlivých kurzů je uživatelsky přítulný. Mohu tedy říct, že studium elektronických on-line kurzů na platformě LMS e-Doceo splňuje náročné požadavky studentů. Pro studenta je výhodné, že si výuku vlastně řídí sám. Studujete svým tempem a pokračuje až po dostatečném pochopení nového učiva. Z nabízených kurzů si může vybrat to nejdůležitější, co potřebuje. Pokud budete chtít, můžete své studium rozšířit rovněž o volitelné kurzy. Tady je třeba ještě ocenit široký záběr prezentovaných kurzů, takže je opravdu z čeho vybírat.

Webové stránky vzdělávacího portálu PVT http://skoleni.pvt.cz, z něhož se veškeré kurzy spouštějí, působí poněkud jednoduše. Mají, co se týče grafiky, střídmý design. Odkazy vpravo s obrázky (Produkty – Služby – Řešení) směrují na stránky zcela odlišného image. Dostanete se na rodičovský server PVT, což není zcela šťastné řešení. Dá se to omluvit tím, že v průběhu letošního roku prošla tato společnost četnými změnami (nový vlastník, dělení společnosti), včetně nového grafického ztvárnění webu firmy. Přitom se podařilo portál udržet v plném provozu a postupně je připravována inovace v korporátním stylu.

Myslím, že přes tyto „svízele“ nelze o současné účelnosti hlavní stránky vzdělávacího serveru pochybovat. Autoři dali přednost zásadě „v jednoduchosti je síla“ a hlavní důraz položili na dobrou funkci propracovaných odkazů, což se jim skutečně podařilo.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *