Virtuální studium – ŠkolaOnLine.cz

12. května 2004

Propojit školy a domácnosti studentů prostřednictvím internetu je zajímavá myšlenka. K tomuto kroku se odhodlaly v loňském roce společnosti CCA Group a LANGMaster International. Záměrem bylo zvýšit zájem žáků o studium, pedagogům usnadnit často neúnosnou administrativu a celkově zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Vše se odehrává na webu ŠkolaOnLine.cz. Jak jsou stránky přívětivé, jak se projekt osvědčuje?

Je tomu právě rok (od dubna 2003), co firma CCA Group, která se zabývá řešením informačních systémů, a společnost LANGMaster International, jeden z hlavních dodavatelů multimediálních výukových produktů, nastartovaly společný projekt ŠkolaOnLine.cz. I když nejde výslovně o produkt, který je určen výhradně k virtuálnímu studiu, úzce s touto formou výuky souvisí. Zastřešuje totiž administrativní a informační problematiku vzdělávání. Je cílen na základní a střední školy i učiliště. Školy si prostřednictvím www stránek mohou řešit svou vnitřní agendu, žáci, studenti i rodiče mají možnost prostřednictvím internetu se „svou“ školou komunikovat. Vedle toho je zde k dispozici velký výběr informací, zaměřených na pedagogickou problematiku.

Hlavní stránka serveru "ŠkolaOnLine.cz"
Hlavní stránka serveru „ŠkolaOnLine.cz“ pro žáky, učitele a rodiče

Co nabízí

Server je rozdělen do několik oblastí. Je to v prvé řadě samostatná sekce PORTÁL, kde najde návštěvník množství potřebných informací o nejrůznějších aspektech školské problematiky, své místo tu mají i diskusní rubriky, určené pedagogům. Jde vlastně o zdroj zkušeností s návody pro učitelskou praxi. Tento oddíl obsahuje také nástroje, které dokáží zprostředkovat on-line komunikaci mezi jednotlivými školami.

Další oddíl se jmenuje BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENÁ. Jde o projekt, který umožňuje zájemcům pomocí uživatelské služby pracovat s rozsáhlou kolekcí multimediálních výukových programů. Jsou zde zpřístupněny nejrůznější kursy společnosti LANGMaster (výuka jazyků, výuka počítačové gramotnosti, výuka přírodních věd).

Zajímavou a účelnou sekcí je ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Je určena rodičům, kteří zde mohou získávat nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu on-line informace o studiu svého dítka na konkrétní škole.

Potřebnou pomůckou pro všechny učitele a pracovníky ve školství je určitě KATEDRA. Je to interaktivní informační systém, umožňující zpracovávat prostřednictvím internetu nejrůznější agendy, týkající se provozu škol.

Shora uvedený výčet možností dokazuje, že učitelé, žáci a rodiče již ztěží vystačí se základním pracovním komunikačním nástrojem, jakým je elektronická pošta. Velké možnosti jim dávají zejména virtuální platformy.

Zajímavá a efektivní výuka

Brána vědění nabízí výběr multimediálních výukových titulů z dílny LANGMaster na CD-ROM. Na serveru si může zájemce přečíst jejich podrobnější popis, případně se podívat na související informační zdroje na internetu. Vedle toho si může řadu titulů prohlédnout on-line a vyzkoušet jejich funkci. Vstup do kurzu je zcela prostý, na domácí stránce serveru stačí v horizontálním menu aktivovat: | Brána vědění | Moje Brána | Výukové tituly |.

Seznam multimediálních výukových titulů
Seznam některých nabízených kurzů, které lze studovat přímo z této stránky on-line

V adresáři multimediálních titulů lze vybrat kurz, v centrálním okně se pak otevírají příslušné soubory. Jsou to učební texty, které doprovázejí názorné multimediální ukázky, jež studium ulehčí. Prostřednictvím internetu se dostane zájemce také k informacím, které by jinak musel pracně vyhledávat. V každém případě je to forma, která umožňuje udělat učení zajímavější, snadnější a efektivní.

Ukázka vložení objektu prezentace
V centrálním okně se zobrazuje text, doprovázený ukázkami – v tomto případě jde o vložení objektu prezentace v programu MS PowerPointu.

Přehled o prospěchu dítěte

Žákovská knížka se mi, jako jednomu z rodičů, obzvlášť zamlouvá. Tvůrci velmi příhodně vzali reagovali na prostý fakt, že mnozí z rodičů se z časových důvodů ne vždy mohou dostavit na třídní schůzku. Web ŠkolaOnLine.cz nám tak umožňuje, abychom měli okamžitý přehled o výuce svého dítěte. Takto lze zrychlit a zlepšit komunikaci mezi studenty, školou a rodiči. Na druhé straně ti z rodičů, kteří na třídní schůzky přijdou, mohou být prostřednictvím www stránek dopředu seznámeni se známkami svých ratolestí, takže s učiteli bude komunikace konkrétnější. Samozřejmě, aby to fungovalo, musí být učitelé na školách vybaveni ve svých kabinetech počítači. Na software mohou školy čerpat finance z účelové dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Detailní pohled na část modulu "Žákovská knížka"
Výsledky zkoušení žáka v předmětech, průměrné výsledky a jednotlivé známky.

A jak „Žákovská knížka“ funguje? Líbí se mi opět jednoduché ovládání. Prostě aktivujete | Brána vědění | Moje Brána | Žákovská | a zde záložku Vyzkoušejte sami. Tím zahájíte vstup do demonstrační verze. Například student, napíše do uživatelského jména „student“ a do hesla „student01“. Podobně vyplní formulář rodiče a učitelé. Nato se vám otevře okno modulu a můžete si prohlížet ukázku studenta „Jana Nováka“ a studentky „Novákové Petry“. Vidíte hodnocení jednotlivých předmětů, tak jak formulář vyplnili učitelé. Dějepis a latina – tady je třeba přidat! Získáte rovněž další školní informace o svých ratolestech.

Produkt „Žákovská knížka“ lze použít pouze v tom případě, když škola využívá aplikaci „Katedra“ (viz dále v textu). Pokud ano, obdrží žadatel od vedení školy identifikační PIN, pomocí kterého se nejprve přihlásí do systému. Každý z přihlášených uživatelů poté získá své osobní heslo. Takto bude moci otevírat výhradně informace, které se týkají přihlášeného subjektu. Systém byl certifikován a vyhovuje zákonu o ochraně dat.

Evidence docházky a zkušebních plánů

Katedra umožňuje (rovněž nepřetržitě každý den v roce) získávat on-line informace a zpracovávat agendy spojené s provozem školy, například evidenci docházky. Ta je zobrazena s mezisoučty za každý měsíc, týden či za jednotlivé dny. Rodiče tak mají detailní obrázek o docházce svého žáka. Mohou si rovněž otevřít evidenci veškerých zkušebních plánů v jednotlivých třídách školy. Takto získají dokonalý přehled o aktuálních výsledcích v konkrétním předmětu, třídě, u konkrétního studenta. A to všechno včetně exportu dat a podpory tisku různých podkladů, samozřejmě i vysvědčení. Je zde zahrnuta i správa rozvrhů a přehled suplování učitelů ve vyučovacích předmětech.

Částečný pohled na evidenci docházky žáka
Rodiče mohou mít aktuální přehled docházky svého žáka kdykoli k dispozici.

Uživatelské prostředí

Lze říci, že uživatelské prostředí na serveru ŠkolaOnLine je příjemné a intuitivní. Graficky i obsahově jsou všechny stránky řešeny elegantně. Web ctí klasiku, HTML kód oživuje JavaScript. Na všech stránkách se využívá externí styly CSS v kombinaci s tabulkovým layoutem. Navigace je logická a přehledná. Student, učitel či rodič zadá své heslo a velmi snadno a rychle otevře soubory s údaji, které jsou určeny pouze jeho osobě. Škoda však, že student ani rodič nemůže do databáze zadávat žádná data. Komunikace se školou je tedy závislá jen na e-mailech nebo klasickém telefonu, což je u tak vyspělého webu dost nemilé překvapení.

Technologie

Všechny aplikace na serveru pracují s browserem MSIE5+, s podporou rámů, JavaScriptu a kaskádových stylů, přičemž autoři dále uvádějí, že je možné použít i Netscape Navigator verze 6 a vyšší. Protože dnes jsou již rozšířené další prohlížeče, poznamenávám, že v Mozille 1.5 se web pomaleji načítá a zobrazuje. Na hlavní stránce jsou záložky (Ředitel, Učitel, Rodič, Student a další pod hlavičkou) neúplně vykresleny. Na stránce „Moje brána“ se v levém sloupci neobjeví seznam multimediálních titulů. Prohlížeč Opera zvládá www stránky bez problémů, avšak na hlavní stránce jsou zmíněné záložky pod hlavičkou rovněž nekorektně zobrazeny.

Je třeba ocenit, že autoři věnují pozornost politice bezpečnosti. Veškerá citlivá data jsou uložena na serveru v databázi Oracle. Při přenosu v prostředí internetu se používá šifrování dat a další bezpečnostní nástroje. Například v modulu „Katedra“ je nainstalován certifikát, který se stará o ověřování dat. Uživatel proto musí mít na svém počítači nainstalován odpovídající certifikát, který je možné získat zdarma prostřednictvím internetu.

Na webu je k dispozici Microsoft Class Server (MCS), což je systém řízení výuky, který podporuje nejrozšířenější informační a komunikační technologie. Multimediální tituly „Brány vědění“ obsahují několik stovek připravených výukových plánů (modulů), které se systémem MCS spolupracují. Uživatel aktivuje ve výukovém plánu určitý titul, potvrdí výukový modul v MCS a ihned se mu otevře výuka.

Je zde rovněž zdarma přístupný autorský editor LANGMaster eduAuthor. Práce s ním je velmi jednoduchá z jednotlivých stránek výukových titulů vyberete ten, o který máte zájem, a přetáhnete jej myší do složky „Moje výuka“. Jednoduše a rychle tak sestavíte vlastní výukové materiály, které můžete odesílat e-mailem k dalšímu použití.

Virtuální dimenze

Vzdělávací a informační portál ŠkolaOnLine přesvědčivě ukazuje, jak lze kreativně využít internet a multimedia ve školství. Odezva je povzbudivá, což vyplývá ze statistiky uživatelů, kteří se na server měli možnost zaregistrovat v rámci pilotního projektu. Letos v lednu to bylo 4 333, v únoru 1 645 a v březnu 2 959 nově registrovaných uživatelů. Přesto, ve virtuální dimenzi jsou autoři teprve na počátku zamýšleného. Ony totiž větší možnosti on-line komunikace nezáleží jen na nich, ale také na finančních prostředcích, která mají školy k dispozici! Proto je dobré, že všechny multimediální tituly, prezentované na serveru, byly doporučeny Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a zařazeny na oficiální „Seznam výukového a vzdělávacího software“ MŠMT a tituly LANGMaster získaly také osvědčení „Podpora využití aplikačního software“ (ASW) ve školské síti v rámci projektu „PIII – Infrastruktura“.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek konferencia
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *