Adobe PhotoShop 6 – přehled klávesových zkratek

18. května 2002

Photoshop nabízí široké možnosti využití, ale po nějaké chvíli zjistíte, že ztrácet čas neustálým prohledáváním nabídek je příliš zdlouhavé. Stačí přitom využít klávesové zkratky. Připravil jsem pro vás přehled těch základních a důležitých.

Poznámka: Některé zkratky fungují jen s anglickou klávesnicí.

Soubor / File menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Nový New Ctrl+N
Otevřít Open Ctrl+O
Otevřít jako Open As Ctrl+Alt+O
Zavřít Close Ctrl+W
Zavřít vše Close All Ctrl+Shift+W
Uložit Save Ctrl+S
Uložit jako Save As Ctrl+Shift+S
Uložit pro Web Save for Web Ctrl+Alt+Shift+S
Volby tisku Print Options Ctrl+Alt+P
Vzhled stránky Page Setup Ctrl+Shift+P
Tisknout Print Ctrl+P
Konec Exit/Quit Ctrl+Q
Přepnout do ImageReady Jump to ImageReady Ctrl+Shift+M
Nápověda Help F1

Úpravy / Edit menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Zpět Undo Ctrl+Z
Krok vpřed Step Forward Ctrl+Shift+Z
Krok zpět Step Back Ctrl+Alt+Z
Vyjmout Cut Ctrl+X
Kopírovat Copy Ctrl+C
Kopírovat sloučené Copy Merged Ctrl+Shift+C
Vložit Paste Ctrl+V
Vložit dovnitř Paste Into Ctrl+Shift+V
Vyplnit barvou popředí Fill with Forground Color Alt+Backspace
Vyplnit Fill Shift+Backspace
Libovolná transformace Free Transform Ctrl+T

Obraz / Image menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Úrovně Adjust Levels Ctrl+L
Úrovně automaticky Adjust Auto Levels Ctrl+Shift+L
Kontrast automaticky Adjust Auto Contrast Ctrl+Alt+Shift+L
Křivky Adjust Curves Ctrl+M
Vyvážení barev Adjust Color Balance Ctrl+B
Odstín a sytost Adjust Hue/Saturation Ctrl+U
Odbarvit Desaturate Ctrl+Shift+U
Invertovat Invert Ctrl+I
Oddělit Extract Ctrl+Alt+X
Zkapalnit Trap Ctrl+Shift+X

Vrstva / Layers menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Nová vrstva New Layer Ctrl+Shift+N
Vrstva kopírováním Layer via Copy Ctrl+J
Vrstva vyjmutím Layer via Cut Ctrl+Shift+J
Seskupit s předchozí Group with Previous Ctrl+G
Rozdělit skupinu Ungroup Ctrl+Shift+G
Zcela dobředu Bring to Front Ctrl+Shift+]
Posunout dopředu Bring Forward Ctrl+]
Posunout dozadu Send Backward Ctrl+[
Zcela dozadu Send Back Ctrl+Shift+[
Sloučit dolů Merge Layers Ctrl+E
Sloučit viditelné Merge Visible Ctrl+Shift+E
Posun o 1 px Move 1px Kurzová klávesnice
Posun o 10 px Move 10px Shift+Kurzová klávesnice
Posun o 10 px s kopií Move a Copy 10px Shift+Alt+Kurzová klávesnice

Výběr / Select menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Vybrat vše Select All Ctrl+A
Odznačit Deselect Ctrl+D
Vybrat znovu Reselect Ctrl+Shift+D
Doplňek Inverse Ctrl+Shift+I
Prolnout okraje Feather Ctrl+Alt+D

Filtr / Filter menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Poslední filtr Last Filter Ctrl+F
Odznačit Fade Ctrl+Shift+F

Zobrazení / View menu
Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Kontrolní náhled barev Preview CMYK Ctrl+Y
Kontrola gamutu Gamut Warning Ctrl+Shift+Y
Zvětšit Zoom In Ctrl++
Zmenšit Zoom Out Ctrl+-
Na celou obrazovku Fit on Screen Ctrl+0 (nula)
Skutečná velikost Actual Pixels Ctrl+Alt+0 (nula)
Zobrazovat netištěné Hide Edges Ctrl+H
Cílovou cestu Hide Path Ctrl+Shift+H
Pravítka skrýt/zobrazovat Show Rulers Ctrl+R
Přitahovat Snap Ctrl+;
Zamknout vodítka Lock Guides Ctrl+Alt+;
Vodítka Show Guides Ctrl+‘
Mřížka Show Grid Alt+Ctrl+‘

Panel nástrojů
Akce cz verze Akce en verze Zkratka Akce cz verze Akce en verze Zkratka
Výběr Marquee M Přesun Move V
Laso Lasso L Kouzelná hůlka Magic wand tool W
Oříznutí Crop C Rozřezání Slice tool K
Rozprašovač Airbrush J Štětec Paintbrush B
Klonovací razítko Clone Stamp S Štětec historie History Brush Y
Guma Eraser E Plechovka barvy Paint Bucket G
Rozostření Blur R Zesvětlení Dodge O
Výběr součásti cesty Path Component Selection A Text Type T
Pero Pen P Čára Line U
Poznámky Notes N Kapátko Eyedropper I
Ručička Hand H Lupa Zoom Z
Přepnout barvy pop. a poz. Swith f and b colors X Výchozí barvy pop. a poz. Default f and b colors D
Úpravy v režimu standard/rychlá maska Edit in standard/quick mask mode Q Přepnutí na jiné zobrazení Switch screen mode F
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

  1. Robert

    Čvc 12, 2013 v 14:02

    Díky za pomoc! :)

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *