Autorské právo v praxi II – od internetu po archiv

22. dubna 2015

Zveme Vás k účasti na semináři Autorské právo v praxi II. bit.ly/AUTORSKEPRAVO_2015, který se koná dne 13. května 2015 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR v Praze 8. Seminář pořádá nakladatelství FCC Public ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Národní knihovnou a nakladatelstvím BEN. Seminář naváže na akci pořádanou loni v květnu, letos se zaměří na fungování autorského práva v prostředí internetu a otázky související s digitalizací autorských děl a nakládání s jejich digitálními kopiemi, přesto se dotkne i obecné úpravy a většiny oblastí, které autorské právo upravuje tradičně.

autorské právo v praxi
Seminář je určen autorům a členům autorských kolektivů, redaktorům a editorům, provozovatelům internetových stránek a portálů, odpovědným pracovníkům a majitelům vydavatelství, pracovníkům knihoven a archivů, pedagogům ve školách, jejichž studenti vytvářejí práce, které lze považovat za autorská díla, programátorům, tvůrcům databází, výtvarníkům i dalším kreativním profesím, právníkům se specializací na duševní vlastnictví i širší zainteresované veřejnosti.

Přednášet a na Vaše dotazy budou odpovídat JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva na Ministerstvu kultury ČR a Libor Kubica, majitel a ředitel nakladatelství BEN. Zašlete-li s předstihem svůj dotaz nebo konkrétní problém, který Vás z oblasti autorského práva zajímá, přednášející mu vyhradí část výkladu. Dotazy je také možné vznášet v rámci diskuze přímo na semináři.

Program

Úvodní část JUDr. Faladové přinese přehled o současné úpravě autorskoprávní ochrany a upozorní na změny, ke kterým došlo vloni v listopadu s novelou autorského zákona. Dále se výklad zaměří na praktickou aplikaci nejdůležitějších ustanovení autorskoprávních předpisů, a na možnosti, jak svá práva k autorským dílům chránit.

Zvláštní pozornost bude věnována prostředí internetu a jeho specifikům. Snadnost kopírování, sdílení, šíření a modifikace digitálního obsahu otevřela nové možnosti, jak bez velké námahy a s minimálními vstupními náklady dále využívat obsah, na nějž se mohou vztahovat autorská práva jiných osob. S tím vyvstala potřeba změny přístupu a úpravy určitých aspektů autorskoprávní problematiky, vzniku nových typů licencí, které se liší od prostředí fyzických nosičů.

Ve druhém bloku Libor Kubica zprostředkuje svou zkušenost vydavatele s internetovým pirátstvím a s tím, jak se mu daří (a někdy také nedaří) před pirátskými útoky jeho publikace chránit.

Na závěr semináře bude pokřtěna nová publikace JUDr. Faladové „Autorské právo v praxi“ a vylosováni výherci několika drobných ale zajímavých cen.

Bližší informace o semináři a registrační formulář naleznete ZDE.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nyní zvýhodnění pro čtenáře časopisu INTERVAL: pokud do poznámky registračního formuláře uvedete INTERVAL, bude Vám účtován o více než 30 % nižší účastnický poplatek (po slevě bude činit 500,- Kč bez DPH oproti standardnímu vložnému 800,- Kč – sleva Vám bude odečtena na faktuře).
Bližší informace o semináři poskytne: Ondřej Vraný  Tel.: +420 734 408 101
e-mail: ondrej.vrany@fccgroup.cz

 

 

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější