CSS: Kaskádové styly

5. března 2003

Přiznávám, že k příručkám CSS nemám přílišnou důvěru. Když se mi do rukou dostala tato kniha, má důvěra značně poklesla po spatření obálky, která slibuje spíše divoké zážitky šíleným entomologům, než stylařům. Moc se mi do recenze nechtělo, dokud jsem náhodně nezalistoval a nenarazil na velice elegantní a jednoduché řešení problému, kterým jsem se právě zabýval. V té chvíli to začalo být zajímavé…

Kniha má podtitul „Kompletní průvodce“ a musím uznat, že ho naplňuje prakticky bezezbytku, přitom je však velice dobře strukturována, takže se ani začátečník neztratí v přebytku informací. Může totiž začít první částí, která se věnuje historii a filozofii CSS, takže si například ujasní, proč vůbec CSS používat. Druhá část knihy, zhruba dvakrát obsažnější, ho pak provede tvorbou prvního jednoduchého návrhu stránky a předvede mu základní praktické postupy.

Třetí, nejobsažnější část knihy se zabývá podrobným rozborem definice CSS. Opět je zachována logická posloupnost výkladu, takže se čtenář nejprve dozví jak CSS propojit s dokumenty v (X)HTML a XML, jak vypadá symbolický zápis syntaxe, jaké se používají jednotky a podobně. Samostatnou podkapitolu zde mají ty nejdůležitější a přitom výkladově nejproblematičtější oblasti CSS – dědičnost, kaskádování a vizuální formátovací model.

Čtvrtou část knihy tvoří v podstatě referenční příručka CSS. Autor zde prochází prakticky všechny používané a použitelné funkce a vlastnosti CSS, popisuje jejich význam, způsob zápisu a podporu v „majoritních“ prohlížečích (MSIE pro Win/Mac, Netscape/Mozilla, Opera). Přes existenci on-line referencí není, podle mého názoru, českojazyčný výklad a obsáhlejší komentář k zahození, minimálně může posloužit jako východisko pro zkoumání a kritické hodnocení dalších zdrojů.

Poslední část, nazvaná „Praxe“, přináší souhrn několika základních tipů a triků pro práci s CSS, například jak je zablokovat ve starých prohlížečích, jak do stránek zakomponovat alternativní styly, jak využívat dědičnosti a podobně. Mimořádně cenným je ale pojednání o správném nastavení českého národního prostředí, což je problematika sice široce diskutovaná, nicméně dosud málo aplikovaná.

Kniha samozřejmě není bez chyb. Zamrzí především překlepy v odborných termínech a zkratkách, kdy je například místo „HTML“ uvedeno „THLM“, což může v začátečnících vyvolat zmatek. Za nevhodné považuji také stínování pozadí buněk referenčních tabulek, což sice v barevném provedení na internetu usnadňuje orientaci a zapamatování, v černobílém knižním zpracování však má toto přesně opačný efekt.

Pokud bych měl nějak stručně shrnout své dojmy z této publikace, mohu zodpovědně prohlásit, že je to kniha velice kvalitní, opřená o jasná fakta, podrobná a přitom přehledná. Doporučil bych ji prakticky každému, kdo se s CSS dostane do styku, od začátečníků, kteří se s ní mohou velmi rychle stát odborníky, až po specialisty, kteří si díky ní mohou ujasnit některé problematické oblasti CSS.

Informace o knize

Název: CSS Kaskádové styly
Autor: Petr Staníček
Vydal: Computer Press
Cena: 197 Kč (177,30 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek starapekarna.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *