Electronic Bussiness XML aneb ebXML

28. března 2003

Na první pohled by se mohlo zdát, že ebXML je další odnoží jazyka XML. Ve skutečnosti jde však o něco naprosto odlišného, o celosvětový projekt standardizace elektronické výměny obchodních dat. Tento projekt má usnadnit další integraci globálního trhu, zjednodušit vzájemnou komunikaci především pro malé a střední firmy a především výrazně snížit podnikatelské náklady.

Svět moderního obchodování je čím dál složitější, navzájem propletenější a rychlejší. Obchodníci byli mezi prvními průkopníky, kteří praktickým způsobem využili možností elektronického zpracování dat a komunikace. Především komunikace hraje rozhodující roli, od prvních kontaktů přes ověřování možností vzájemných interakcí až po běžné každodenní transakce. K tomu všemu jsou ovšem zapotřebí mezinárodně srozumitelné a garantované komunikační standardy.

Už v sedmdesátých létech minulého století vznikl standard EDI (Electronic data interchange) pro automatizovanou výměnu informací mezi počítačovými systémy bez nutnosti lidského zásahu. Ten nabídl mnoho podstatných výhod – jednoduché zpracování velkého množství informací, redukci nákladů, snížení chybovosti, interoperabilitu. Jeho nevýhodou však jsou vysoké implementační náklady, které jej omezují prakticky pouze na velké firmy, a nízká flexibilita, neodpovídající dnešním potřebám.

Když se v roce 1998 objevilo XML, vzniklo několik projektů, které se snažily stavět na tomto novém formátu. Počáteční nebezpečí totálního rozvratu zažehnal vznik projektu ebXML, který spatřil světlo světa v létě 1999. Od té doby se má ebXML k světu, první úplný standard byl vydán již v květnu 2001, přičemž tento standard zahrnuje kompletní sémantiku a infrastrukturu, potřebnou pro nasazení ebXML do praxe.

Zakladately iniciativy ebXML jsou UN/CEFACT (United Nations Body for Trade Facilitation and Electronic Business) a OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). S těmito organizacemi pak dále spolupracují rozličné národní agentury (u nás například FITPRO – Komise pro racionalizaci procedur v mezinárodním obchodě, působící při Hospodářské komoře ČR) a státní orgány, jako například nově založené Ministerstvo informatiky ČR. Iniciativa jako taková je však otevřená, což znamená, že se k ní mohou a také připojují i další subjekty, od mezinárodních firem až po zaujaté jednotlivce.

Cílem ebXML bylo od počátku vytvořit obecné a veřejné struktury, popisující obchodní procesy a aktivity, které by bylo možno kodifikovat pomocí jednoduché syntaxe XML. To následně umožňuje vznik levných a efektivních implementací, které jsou nenáročné na provoz a umožní elektronicky komunikovat i malým firmám – předávat objednávky, faktury, informace o skladových zásobách a další a další. Tvůrci ebXML šli však ve využití XML ještě dále a vytvořili speciální mechanismy a struktury, které firmám umožňují prostřednictvím ebXML také vyhledávat nové obchodní příležitosti, a to na mezinárodní úrovni.

Mechanismus ebXML stojí na třech pilířích – BMP (modelování obchodních procesů), UML (univerzální modelovací jazyk) a XML. Standardizační organizace prostřednictvím workshopů a pracovních fór vytvářejí modely, které definují a standardizují běžné obchodní procesy ve firmách. Zájmová sdružení a obchodní skupiny definují obchodní scénáře, popisující vztahy mezi obchodními elementy, informační posloupnosti a potřebné dokumenty, které se v rámci jednotlivých procesů vyměňují. Jednotlivé firmy pak na jejich základě vytvářejí firemní profily, které shrnují informace o nich. To vše se shromažďuje ve veřejně přístupných archivech a knihovnách (repository), se kterými může každý subjekt komunikovat a do nichž může přispívat.

Zdánlivě to celé vypadá strašně složitě. Představte si ale, že vlastníte firmu Pánvičky, s. r. o., a hledáte nové obchodní příležitosti. Prostřednictvím Internetu (nebo jiné sítě) si vyhledáte odpovídající ebXML Repository, odkud nejprve získáte popis požadovaných informací o sobě samém. Investujete tedy do nějakého start-up XML řešení, vytvoříte svůj profil a předáte jej ebXML Repository, kde se zaregistrujete. Ve stejném období firma Dishes International hledá vhodného dodavatele, prostřednictvím profilovaného dotazu na ebXML Repository. Mimo jiné se jí dostane do rukou váš profil, který obsahuje veškeré potřebné informace. Následuje již pouze vzájemná výměna požadavků a nabídek, synchronizace obchodních profilů a uzavření smlouvy – vše z velké části automaticky, velice rychle, levně a globálně.

Jistě se teď ptáte, v čem je háček. Nuže háček je v setrvačnosti. Iniciativa ebXML je velice mladá, tudíž je její praktická implementace ještě v plenkách. Jistě, existují některé firmy, které ebXML uvítaly a vzaly za své, na druhou stranu je řada firem, které vyčkávají, zda se ebXML osvědčí. Je vcelku logické, že se nikdo nehrne s investicemi do čehosi zdánlivě výhodného nicméně neprověřeného, když už jednou investoval do jiného řešení. Zde se právě skýtá prostor pro střední a menší firmy, které dosud ničím takovým nedisponují.

Nedávno jsem se zúčastnil Konference ebXML, kterou pořádala FITPRO ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí, Evropskou normalizační komisí, Českým normalizačním institutem a First Tuesday CZ. Nešlo o první akci tohoto typu, což se projevilo jak výbornou organizací, tak obsahem jednotlivých příspěvků (k dispozici na výše zmiňovaných stránkách). Přednášející se tentokrát mnohem méně zabývali obecnou teorií ebXML a mnohem více prezentovali dosažené výsledky, konkrétní implementace a další směry vývoje celé iniciativy. Kromě jiného se zde na reálných statistikách prokázalo postupné šíření ebXML, nikoli na úkor starších mechanismů, ale v souladu s nimi. Z toho bych osobně usuzoval, že ebXML má momentálně velmi dobrou pozici a kdo se jí včas nechopí, bude v blízké budoucnosti možná už jen smutně pokukovat za světly mizejícího rychlíku.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Další novinky v PHP5
Další článek windsurfingcz.info
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *