Jak funguje a co přináší B2B řešení

6. června 2002

Možná jste se již setkali s pojmem B2B. Víte přesně, co znamená? Jak funguje, kam směřuje a co přináší jeho využití?

Co je to Business to Business (B2B)

Většině ze čtenářů bude mnohem známější zkratka B2B, která vznikla právě z anglického výrazu Business to Business, kde bylo slovíčko „to“ nahrazeno číslicí 2, která se v angličtině vyslovuje téměř identicky. Naším dnešním cílem je vás seznámit s možnostmi B2B a přiblížit funkci internetu jako distribučního kanálu.

Business tu Business není nic jiného než klasický obchod mezi firmami a z pohledu internetového obchodu jej můžeme označit za jeden z nejperspektivnějších směrů, kterým se „internetoví“ podnikatelé mohou vydat. Ale nejen oni. B2B totiž můžeme jednoduše vyložit jako jednoduchou formu obchodní komunikace mezi odběratelem a dodavatelem.

Jak B2B funguje

Základním stavebním prvkem každé B2B aplikace je databáze, do níž může odběratel přistupovat prostřednictvím internetu a může se seznamovat s nabídkou dodavatele nebo sám zadávat nabídky pro protistranu.

Do jisté míry můžeme B2B aplikace přirovnat k běžným elektronickým obchodům, s tím rozdílem, že každá firma má své vlastní podmínky, za kterých přistupuje a uskutečňuje obchody v B2B aplikaci. Z dalších technických, ale i obchodních možností by moderní B2B aplikace měly umět sledovat stav skladu a provádět třeba automatické objednávky u subdodavatelů.

Kam B2B směřuje

Jasným trendem je přímé ovlivňování výroby prostřednictvím B2B. Znamená to, že poptávky a požadavky zákazníků budou přímo ovlivňovat výrobní program firmy. Tento systém je velmi vhodný pro firmy, které se zabývají v podstatě zakázkovou výrobou a jsou tedy závislé na konkrétních poptávkách. V případě pevného propojení s vnitřním systémem dodavatele bude mít odběratel vždy aktuální informace o tom, v jakém stavu se nachází jeho zakázka.

Teď nehovoříme o pouhém zjištění, že dodávka je u dopravce, ale o přímém napojení tak, aby odběratel mohl kdykoli zjistit, v jaké fázi výroby nebo distribuce se nachází jeho zakázka. To mu následně umožní dobře koordinovat dodávky nebo práce.

Při pohledu do studie společnosti PricewarthouseCoupers zjistíme, že její analytici předpokládají objem realizovaných obchodů do roku 2003 kolem osmi miliard korun.

Co B2B přináší

Důvod, proč by se podnikatelé malí i velcí měli vážně začít zabývat využitím systémů B2B je na prvním místě snížení nákladů. Na snížení nákladů se z větší části podílí snížení administrativní zátěže, protože pokud podnikatel dostane objednávku elektronickou cestou, tak se v případě dobrého systému B2B celá řada věcí provede automaticky.

Mezi automaticky prováděné činnosti můžeme zařadit zápis do seznamu objednávek, kontrolu, zda je zboží na skladě, případné objednání chybějícího zboží, vystavení dodacího listu, daňového dokladu. V expedici pak již jen fyzicky připraví zboží, přibalí potřebné doklady a předají celou zásilku dopravci.

Možná ještě důležitější úspory při využití B2B vznikají díky možnosti správného řízení zásob a s ním související nižší kapitálové nároky. Při zvažování užitečnosti B2B se nesmí zapomínat také na získání nových kontaktů a utužení těch stávajících, kterým bude vyhovovat jednoduchý a rychlý způsob komunikace s dodavatelem bez účasti prostředníků.

Celkem lze odhadnout přínos (tedy úspory) na dvacet až padesát procent. O výhody, které přináší B2B se v poslední době stále více zajímají i velké společnosti, což je také dalším důkazem, že se nejedná o zbytečnost.

Internet jako distribuční kanál

Posledním krokem v B2B je použití internetu jako distribučního kanálu. Je jasné, že není možné přes internet dodávat ocelové odlitky, počítačové komponenty nebo látky. Na druhé straně je celá řada výrobků – zboží, které je možné přes internet také distribuovat.

Přes internet tedy je možné distribuovat software, informace, filmy apod. S rozvojem nových technologií přibude i zboží, které přes internet půjde přenášet. Příkladem jsou například elektronické knihy nebo stále oblíbenější zvukový formát MP3, díky němuž je možné prodávat.

Není třeba vysoké matematiky k tomu, aby podnikatel prodávající software nebo hudbu spočítal, jaké úspory mu přinese příjem objednávek a následná distribuce elektronickou cestou.

Nebylo naším cílem připravit detailního průvodce světem B2B. Dnešní krátké nahlédnutí by však mělo být návodem a námětem k přemýšlení pro odpovědné manažery. Konkrétními příklady využití B2B včetně zkušeností se budeme zabývat příště.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Karlomix.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *