Jak na navigaci na webových stránkách 2.

10. října 2001

V tomto článku chci navázat na předchozí, kde jsem se zabýval obecnými zásadami dobré navigace a zaměřoval se blíže na jednotlivé elementy. Na základě studií o on-line chování uživatelů a konvenčních třídících metod, které se objevily v průběhu vývoje Internetu, se pokusím nyní předložit co možná nejefektivnější rozmístnění, formu a třídění navigace.

Jak jsem již uvedl v prvním díle, jakmile se čtenáři probrouzdají až na vaše webové stránky, dají se do rychlého prohlížení. Tento proces začíná v levém horním rohu přes střed doprava. Nakonec se vrátí opět vlevo. Tímto způsobem pokračuje dále směrem dolů. Toto je postup pro západní kultury. Celý tento proces se odehraje v pár sekundách a většinou bez vědomí uživatele.

A jaký účel má toto počínání? Cílem celé snahy je především rychle se zorientovat v kontextu stránek a získat alespoň všeobecný smysl o tom, zda jsou zde nějaké hodnotné záchytné informace. Z toho vyplývá, že vaše logo by mělo být první prvek, který čtenář potká na vrcholu každé stránky. Ověřte si, zda-li se zobrazuje jako první, protože právě logo vyjadřuje vaši identitu a současně s adresou webu poskytuje uživatelům jednoznačnou informaci, zda se nachází na správné straně. Současně by logo mělo sloužit jako odkaz na domovskou stránku.

Dalším důležitým prvkem, který by neměl být opomenut, je „globální navigace“ zobrazující se současně v záhlaví a zápatí každé stránky. Obsahuje odkazy na hlavní sekce webových stránek. Obvykle začíná odkazem na „Domovskou stránku“ a pokračuje přes „O nás“ po „Kontaktní informace“. Může být doplněna také o „Zpětnou vazbu“.

Pro úplnost uvádím obsah jednotlivých sekcí:

  • „O nás“ – objasní čtenářům historii organizace, hlavní oblasti zájmu, finanční představení, programové prohlášení, atd.
  • „Kontaktní informace“ – obsahuje: emailové adresy, telefonní čísla, fyzickou adresu a směrování k jednotlivým kancelářím.
  • „Zpětná vazba“ – slouží k získání cenných informací od čtenáře

Na rozsáhlejších serverech je nezbytné také poskytovat možnosti vyhledávání. Vyhledávací box by měl být zřetelně vyznačen a v lepším případě doplněn o možnosti pokročilého vyhledávání. Také by měl být dostupný na každé stránce. Současné zkušenosti ukazují, že nejlepším umístněním se jeví praví horní roh.

Zde nesmíme zapomínat ani na zápatí. I když to není místo, kterému se dostává přílišné pozornosti, poslouží dobře k umístnění nezbytných údajů jako jsou kontaktní informace, podmínky použíáaní serveru, informace o autorských právech. Samozřejmě, jak jsem uvedl výše, i zde by měla být globální navigace.

Poslední element, který chci představit, jsou odkazy. Čtenář většinou předpokládá, že po kliknutí na odkaz, bude přesměrován na stránku v HTML formátu. Pokud však chcete své návštěvníky směrovat na nějaký jiný formát (audio, video soubor atd.) sdělte jim typ a velikost souboru. Také jim můžete nabídnout cestu k příslušnému softwaru (např. Adobe Acrobat, RealPlayer, atd.). V neposlední řadě udržujte relevanci odkazů.

Stejně důležité jako integrování všech nezbytných prvků na vaše stránky je i jejich správné rozmístnění. Proto abychom mohli co nejefektivněji působit na čtenáře, musíme znát jeho zvyky a vědět, kam umístnit jaké informace. User Interface Engineering group zjistila, že hlavní pohled uživatele je upřen do středu obrazovky. Poté se pohybuje do leva a následně doprava. To platí jak pro zkušené uživatele, tak i pro teprve začínající. Na levou stranu se zaměří v případě, že chce najít další informace. Spodní část obrazovky bývá obvykle ignorována.

Z toho tedy jasně vyplývá, že střed obrazovky je nejdůležitější a závisí na něm případný úspěch či či neúspěch. Je to první místo, kde čtenář vytváří zřejmou snahu zabývat se vámi. Jestliže jakákoliv věc na stránce ho bude zneklidňovat nebo vyruší jeho pozornost ze středu obrazovky, je mnohem méně pravděpodobné, že zůstane bude zajímat o dané informace. Levá strana obrazovky může fungovat jako tzv. stabilizující okno“, kde čtenáři budou hledat specifické odkazy na stránky, které jsou v souladu s jejich potřebami. Na tomto místě se osvědčila obsažná navigace.

Studie také ukázaly, že i když většina uživatelů je zaměřena na střední oblast, periferně sledují i pravou oblast. Využijte tuto část obrazové ploch pro potvrzení informací, které předkládáte ve středu, zobrazením nejrůznějších garancí a osvědčení. Na tomto místě můžete vyzívat k provádění nejrůznějších akcí např. „přihlášení k odběru emailů“, „přidání do nákupního košíku“, atd. Protože uživatel díky perifernímu sledování této oblasti si bude vědom, že nabízená možnost tu je a jakmile bude připraven k provedení akce, tak to udělá.

Jestliže víte, jak si lidé prohlížejí web, máte šablonu pro umístnění objektů na vaše webové stránky tak, aby vaši návštěvníci vždy našli to co hledají a na místě, kde čekávají, že to najdou. To samozřejmě žádným způsobem nelimituje vaši uměleckou svobodu, pouze předkládá způsob, jak můžete využít zákaznické potřeby k zvýšení konverzního poměru a přimět vaše návštěvníky udělat právě takovou akci jakou chcete.

Podpora čtenáře

Na obsáhlých serverech, bez ohledu na to, jak dobrý je navigační design, se vždy najdou lidé, kteří budou zmatení. Proto zde nesmí chybět srozumitelná nápověda, jež nebude vzdálena víc než jedno kliknutí myši. Pokud je to reálné, nabídněte také kontakt na zástupce zákaznických služeb, zvláště v případech, kdy požadujete vykonat složitější úkony (např. provádění nákupu, vyhledávání v rozsáhlém archívu, atd.)

Tímto ovšem cesta ke spokojeným čtenářům zdaleka nekončí. Pomáhejte jim vyhýbat se pochopitelným chybám. Například při vyplňování nejrůznějších formulářů nabídněte rolovací menu. A když uživatel udělá chybu při vyplňování nějakého dotazníku, sdělte mu přesně v jakém poli formuláře je nedostatek nebo chybný údaj. Je totiž velmi nepříjemné procházet formulář s 30-ti poli a hledat chybný údaj.

Důležité je také reagovat na každou akci čtenáře zpětnou vazbou, např. „Vaše objednávka byla akceptována.“ A také nabídnou čtenáři možnost hodnotit nabízené služby či informace jednoduchou hodnotící kartou. Dovolte čtenářům informovat někoho jiného o obsahu stránky.

Nepleťte čtenáře

Vždy se vyvarujte překvapování čtenáře používáním neobvyklých navigačních cest s neočekávanými výsledky. V současné době není neobvyklé, že uživatel se prokousává nákupním procesem a až na jeho konci se dozví, že společnost dodává produkty pouze v určité oblasti. Vyvarujte se proto takových chyb a sdělte důležité informace hned v úvodu nákupního procesu jasnou a jednoznačnou formulací.

Vyhněte se požadování provedení úkolů, které jsou nemožné nebo jen těžce proveditelné. Tradiční případ takové situace se objevuje na amerických webech, kde nutí všechny čtenáře vyplnit ZIP kód, dokonce i v tom případě, že uživatel je ze země, kde se tento druh kódu nepoužívá.

Pokud se zaměřujete svou WWW prezentaci i na uživatele z jiných zemí, tak se vyvarujte nabízení zahraničním čtenářům v kontaktních detailech telefonní čísla, na které nemůžou volat.

Testování použitelnosti a funkčnosti webu

Ověření funkčnosti a použitelnosti je velmi důležité. Provedené testy komerčních webových stránek ukázaly, že téměř polovina stanovených úkolů nebyla dokončena úspěšně. A spoléhat se pouze na zpětnou vazbu od čtenářů se zde nejeví jako přiliž vhodné, neboť zkušenosti ukazují, že většině návštěvníků, kterým se daný server vůbec nelíbí, odchází bez jakékoliv reakce. Ti, kteří mají pouze drobné problémy (např. nefunkční odkazy), ale jinak jsou spokojeni, poskytnou zpětnou vazbu a upozorní na drobné nedostatky. A nakonec, ti co si myslí, že je všechno v pořádku, mlčí a neotravují vás se sdělováním tohoto faktu.

To však neznamená, že zpětná vazba není důležitá. Mnohdy může poukázat na specifické problémy, ale problém spočívá v tom, že nereflektuje problémy celého spektra návštěvníků. Testování site by měli provést nejlépe běžní uživatelé. Může to být známý, vaši přátelé, spolupracovníci, atd., prostě všichni, kteří nejlépe představují cílovou skupinu. Většinou postačí malá skupina (do 5 lidí), které zadáte předem připravené úkoly k provedení.

Účelem vašich webových stránek by mělo být pomáhat návštěvníkům naleznout požadované informace, produkty nebo služby které chce, rychle a bezbolestně. Profesionálové se jen stěží vžijí do mysli běžných uživatelů a nenajdou problémy se kterými se můžou setkat. Ačkoliv testování něco stojí, nepoužitelné komerční servery ztratí daleko víc, když návštěvníky nenávratně ztratí.

Přeji pěkný den.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *