Jak na navigaci na webových stránkách 1.

9. října 2001

Jedním z klíčových faktorů ovlivňující úspěch či neúspěch webových stránek je jednoduchost a přehlednost navigace. Potvrdil to i výzkum provedený společností Arthur Andersen, který ukázal, že víc než 83 procent Čechů pohybujících se na síti opouští stránky, jakmile nalezení požadované informace je příliš složité a cesta k nim vede přes početné klikání. Mnozí z nich se dokonce ani nepokusí využít vyhledávací systém (pokud je k dispozici). Proto vytváření navigačního systému by měla být věnováno odpovídající pozornost.

Základem dobré navigace je bezesporu design, který vychází vstříc potřebám čtenáře – tedy osobě, které se dostane až na váš web. A mezi nejlepší webové stránky patří právě ty, které jsou navrženy na základě běžných konvencí uživatelů, rychle se nahrávají a obsahují mnohonásobné cesty. Tím chci říct, že bez nalezení metody, jak by se chtěl uživatel pohybovat na vašem serveru, není možné vytvořit dobrý navigační systém.

Pro lepší názornost si můžeme www stránky přirovnat ke knižním publikacím, ve kterých obsah hraje úlohu navigace, udává počet stránek a rozdělení. Můžeme ji chytnout do ruky, prolétnou zrakem její stránky atd. To znamená, že můžete ihned získat dobrý přehled o její velikosti a obsahu. U webu ale není tak snadné získat vědomí o jeho velikosti a komplexnosti, zvláště, pokud uživatel prochází skrz více současně otevřených stránek, se může lehce stát dezorientovaným a rychle zapomenout na svůj původní úmysl.

Proto při vytváření navigačního systému myslete na následující body, které vyjadřují tyto body:

  • pomáhat čtenáři najít požadovaný obsah a vstřebat co nejvíce informací
  • poskytovat informace o tom, kde se nachází a jak může pokračovat
  • poskytovat zpětnou vazbu a podporu
  • nepřekvapovat a ani nemást čtenáře

Pomáhejte čtenáři najít požadovaný obsah

Když se podíváte na nejpopulárnější a nejvíce navštěvované místa na Internetu (jako jsou Yahoo!, Amazon a eBay) zjistíte, že spousta z nich jsou koncipovány systémem telefonních seznamů. Jejich síla se skrývá právě v tom, jak rychle jsou čtenáři schopni najít to, co právě hledají. Navigaci zde můžeme přirovnat k silničním značkám, to znamená, že jejich prvořadý cíl je funkčnost, ne styl provedení – tím ovšem nechci říct, že design není důležitý. Ba naopak, dobrý design kladně působí na čtenáře a může zvýšit jeho důvěru k danému webu.

Četné studie prokázaly, že uživatelé Internetu se pohybují velmi rychle a svým zrakem jakoby scanují text. Zde je však nezbytné poukázat, že způsob prohlížení webových stránek není stejný jako u klasických novin, kde se zrak čtenáře zaměří nejprve na obrázky. Stanford-Poynter Project objevil, že online chování čtenářů je poněkud odlišné. Jejich pozornost je nejprve zaměřena na text a to především na titulky a souhrny. Teprve až poté přichází na řadu obrázky a někdy dokonce vůbec ne. Je proto velmi důležité ukázat čtenáři, že informace, které hledá, jsou zde obsaženy.

Další důležitou vlastností dobré navigace je nabídnutí více možností pohybu na serveru za účelem získání informací a přizpůsobit se preferencím různých čtenářů. Protože bohužel ne každý se pohybuje skrz internetový obsah stejným způsobem (i když pak by práce webdesignerů byla mnohem jednodušší). Někteří uživatelé upřednostňují navigaci dle jednotlivých témat, jiní se budou chtít navigovat geograficky další zase chtějí naleznout jednotlivé stránky sami – jako výsledek hledání, ale přitom se nechtějí pokaždé vracet zpět na domovskou stránku. Existují i takový, kteří čtou především aktuální materiály na specifické téma. Proto jakákoliv unifikace do jednoho typu navigace nebude vyhovovat většině čtenářům.

Informujte čtenáře o tom, kde se právě nachází

Navigace by měla poskytovat čtenáři jasnou a jednoznačnou indikaci na jakém webu a v jaké jeho části se v dané chvíli nachází. Je to jako, když se ocitnete v neznámém městě a hledáte na náměstí či v informačním středisku mapu. První a pro vás nejdůležitější věc je najít bod, který vám značí, kde se právě nacházíte. Zářným příkladem dodržování tohoto pravidla je velmi obsáhlý portál CNN, který velkými tučnými písmeny v horní části obrazovky jasně udává právě zobrazenou sekci.

Navigační prvky indukující, na které stránce se čtenář nachází, patří mezi nejvýznamnější elementy navigace. Zpravidla jsou vhodnější textově-založené prvky. V případech, kde je nezbytné užít grafickou formu, je prospěšné použít odlišný design od ostatního třídění. Také „domovská stránka“ by měla mít také nepatrně odlišný navigační prvek. A to především z důvodu jednoznačné signalizace čtenářům, že je na specifické straně.

Poskytněte čtenáři informace o tom, kde byl

Právě abychom mohli poskytnou čtenáři informace, kde už byl, je vhodnější navrhovat navigaci pomocí klasického textového odkazu než v grafické podobě, protože jak všichni víte, u odkliknutého textový odkazu je možno změnit barvu. Standardní barva je modrá pro neodklinutý a fialová pro odkliknutý text. Vyhněte se změnám standardních barev pro odkaz, aby nedocházelo ke zbytečnému matení uživatele.

Ukažte čtenáři, kam může jít

Nejlepší způsob, jak poskytnou čtenáři informace kam může jít, je vytvořit takové navigační třídění, které je samopopisující a srozumitelné pro širokou veřejnost. Vyhněte se třídění, které je důvěrně známé pouze pro vás nebo pro lidi pracující ve vaší společnosti, ale ne tak dobře známé pro širokou veřejnost.

Pokud je vaším navigačním elementem obrázek, nezapomeňte vložit textový popisek označující místo směrování odkazu. Dále je vhodné změnit barvu pozadí při přejetí kurzorem myši, zvláště když máte hodně třídících odkazu blízko u sebe. Pro urychlení a poskytnutí možnosti čtenáři sáhnout hlouběji do vašich webových stránek, bez zbytečného klikání, používejte rozbalovací menu při najetí kurzoru myši na odkaz.

Dodržování shody

Je to stejné jako když řídíte, vnímáte nejen to co nám silniční značení říká, ale také jejich velikost, tvar a barvu. Proto jakákoliv změna může vyvolat váhání a zmetek. Na navigaci se čtenáři většinou obrací, když jsou zmateni nebo ztraceni, proto je nepleťte ještě více zobrazováním rozporuplného a neznámého navigační designu. Například, pokud se rozhodnete umístnit menu na levou stranu domovské stránky, nepřehazujte ho v jiných sekcích vašeho webu napravo. Stejně důležité pro úspěch je používat vždy stejné názvy a popisy pro jednotlivé položky menu – například nepoužívejte v jedné sekci odkaz „Domů“ a v jiné „Domovská stránka“. Zavedení jednotných termínu vede k lepší orientaci čtenáře. Lidé jsou od přírody návykoví a konzervativní. Proto není příliš prospěšné měnit každých pár měsíců strukturu a navigaci na vašich webových stránkách (samozřejmě pokud to nepřináší nějakou výraznou protihodnotu), především kvůli odcizování vašich pravidelných návštěvníků, kteří byly zvyklí na vaši předešlou navigaci a strukturu.

Vydejte se po stopách těch nejlepších

Většina uživatelů získá své navigační zkušenosti na jednom webu a tyto nabité znalosti by rádi přenesli i k dalším, proto se vyplatí následovat obecné zásady a usnadnit tak čtenáři jeho práci. Během vývoje Internetu se objevilo spoustu obecných navigačních pravidel. Designeři, kteří se záměrně vyhýbají těmto zásadám, většinou nedosáhnou nic jiného než zmatení čtenářů. A to je ta poslední věc, kterou by měla vaše navigace dělat.

Proto prostudujte nejlepší a nejnavštěvovanější webové stránky a využijte jejich principy pro svou navigaci, protože právě konvenční navigační design vytváří pro čtenáře pohodlnější prostředí a to vytváří větší procento pravděpodobnosti, že si něco koupí nebo uskuteční jinou pozitivní akci na vašich www stránkách.

Přeji pěkný den.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *