Knihovny skriptů a jejich úskalí

  0

  Knihovny skriptů vám mohou urychlit práci. Víte ale, čím byste se měli řídit při jejich používání? Kde je máte hledat? A co vám nabídnou? Jsou publikované skripty použitelné?

  Pokud je pro vás programování zdrojem obživy, tak vás jistě o výhodách znovupoužitelných částí kódu nemusím přesvědčovat. Každý programátor má ve svém archivu úseky kódu, které v projektech často využívá. Všimněte si, jak jsou jednotlivé internetové aplikace podobné – na každém portálu např. najdete ankety či nejrůznější diskusní fóra. Naskýtá se tak otázka, zda by nestálo za to – v duchu myšlenky otevřeného a volně šířitelného kódu – výsledky své práce nabídnout i ostatním.

  Právo, kam se podíváš

  Zdrojový kód je, stejně jako program z něj vzešlý, výsledek lidské činnosti. Jeho autor mu obětoval svůj čas a energii, kterou mohl vložit do činností pro něj mnohem příjemnějších. Je proto logické, že za svoji práci požaduje odměnu – ať už v podobě finančního obnosu nebo pouhého obdivu programátorské obce (což je u nás stále vzácný případ, pominu-li aktivity sdružení CSLUG či CSTUG).

  Právě na posledně jmenovaném způsobu odměny jsou postaveny internetové projekty pro výměnu skriptů. Autor svůj výtvor nabídne komunitě programátorů a ta jej – při zachování určitých podmínek – může používat. Pokud se rozhodnete do své aplikace integrovat takový skript, musíte souhlasit s podmínkami autora díla – jejich znění najdete obvykle na začátku skriptu.

  Podmínky, pod kterými lze skript používat, jsou různé. Ve velké většině případů autor nabízí svůj výtvor volně k použití. Jedinou podmínkou je vložení jeho licečního ujednání do zdrojového kódu. Řada skriptů je šířena pod licenncí GNU (český překlad na stránkách www.gnu.cz). Díky tomu např. můžete provádět změny v kódu – pozor ale na nutnost zveřejnění zdrojového kódu takto vzniklé aplikace.

  V otázce změn nepanuje mezi autory shoda – jakoukoli změnou narušujete původní dílo a do jisté míry se tak stává dílem vaším. Autoři jsou však v tomto bodě většinou toleratní – proti provádění změn nic nemají, požadují pouze uvedení svého jména jako spoluautora příslušené části aplikace. V každém případě však doporučuji prostudovat příslušnou pasáž licenčního ujednání (je-li samozřejmě přítomno), vyhnete se tak možným problémům v budoucnosti. Současně byste neměli porušit český autorský zákon.

  S otázkou práva také souvisí garance funkčnosti – ta je v případě volně šiřitelných skriptů (na Intenetu lze nalézt také nabídky komerčních knihoven) nulová. Autoři své produkty nabízí bez jakýchkoli záruk a jejich použití je na vaše vlastní nebezpečí. Mějte se proto vždy na pozoru a ve zdrojovém kódu skriptu věnujte zvýšenou pozornost kritickým partiím – může se např. stát, že při každé aktivaci skriptu odešlete nevědomky e-mail s citlivými údaji na neznámou adresu.

  K čemu jsou knihovny?

  Programování je často chápano jako svébytný druh umění – a knihovny skriptů jsou toho zářným příkladem. Stačí si projít několik zdrojových kódu a zjistíte, že jeden problém lze řešit několika možnými způsoby. Problém představuje samotná integrace skriptu do vaší aplikace – umocněná v případě, kdy si s vkládaným kódem musíte vyměňovat informace. Právě z tohoto důvodu je nutné pochopit myšlení autora skriptu. Odměnou pro vás bude nejen úspěšná integrace, ale i znalosti – právě z příkladu z praxe se toho člověk naučí nejvíc.

  Autoři skriptů také většinou ocení, když se s nimi o své zkušenosti s jejich produktem podělíte. V případě nalezení chyb není o čem diskutovat – zde je zpětná vazba přímo vyžadována. Osobně jsem se setkal i s případy, kdy autor projevil zájem o modifikovanou část kódu, podle které pak upravil kód původní. Kruh je tak uzavřen a z výsledků práce mají užitek všichni – jak my (ušetřený čas při psaní skript), tak původní autor (nově nabyté znalosti).

  Kde je hledat?

  Pokud si dáte tu práci a projdete několik knihoven skriptů, zjistíte, že si jsou velmi podobné. Vedle odkazu pro stažení skriptu je uveden jeho (zpravidla stučný) popis s odkazem na autora a jeho domovskou stránku, kde je možné (pokud je autor skriptu svědomitý) nalézt podrobnější informace. K jednotlivým skriptům jsou uvedeny názory uživatelů – v případě nalezení chyby můžete upozornit ostatní uživatele.

  V následujícím seznamu najdete výběr známých knihoven skriptů. Snažil jsem se vybrat jen kvalitní zdroje, avšak je možné, že jsem na některé zapomněl. Budu rád, když v diskusním fóru pod článkem přidáte své oblíbené knihovny a napíšete zkušenosti s jejich používáním.

  Univerzální knihovny:
  www.hotscripts.com
  www.scriptsearch.com
  www.totalscripts.com/pages
  www.codebeach.com

  ASP:
  www.tcp-ip.com
  www.aspin.com
  www.aspobjects.com

  PHP:
  www.zend.com/codex.php
  php.resourceindex.com/Complete_Scripts
  www.phpbuilder.com/snippet

  Perl:
  www.perlarchive.com
  www.freeperlcode.com/guide
  www.perlmasters.com

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět