Macromedia Flash MX 2004

17. října 2003

Všetci nadšenci tvorby webového obsahu sa opäť môžu tešiť na novinky z produkčnej dielne Macromedie. Len pred pár dnami sme sa dočkali uvedenia na trh novej verzie populárneho softvérového balíka pod názvom Macromedia Studio MX 2004. Balík obsahuje najnovšie verzie produktov Flash, Dreamweaver, Fireworks a FreeHand. V tomto článku si bližšie predstavíme asi najpopulárnejší z produktov Macromedie – Macromedia Flash MX 2004 a jeho vyspelejšieho brata Macromedia Flash MX Professional 2004.

Macromedia sa rozhodla pre zaujímavý krok pri rozdelení Flashu na dva produkty. Odľahčená verzia Flash MX 2004 je určená na tvorbu tzv. „rich content and web interfaces“, čo je v preklade tvorba multimediálnych internetových prezentácií, animovaných, užívateľsky príťažlivých rozhraní s veľkým stupňom interaktivity. Na druhej strane Flash MX Professional 2004 plne disponuje všetkým, čo ponúka odľahčená verzia plus prídavné funkcie a moduly, o ktorých si povieme neskôr. Je predovšetkým určený na budovanie internetových aplikácií s vysokým stupňom prepojenia s dátami z rôznych zdrojov a pre tvorbu profesionálnych prezentácií s kvalitným videom a širokými komunikačnými možnosťami.

Takže, hor sa do toho…

Keďže je lepšie raz vidieť ako tri krát počuť alebo čítať, skúšobná verzia programu Flash MX 2004 je k dispozícii na http://www.macromedia.com/downloads/. V skomprimovanom súbore sú obsiahnuté obe verzie a po nainštalovaní sa rozhodnete, ktorú verziu chcete používať. Samozrejme je možné sa neskôr prepnúť z jednej verzie do druhej cez kontextové menu Help. Skúšobná verzia je platná 30 dní od nainštalovania a po jej uplynutí nebudete môcť program používať, pokiaľ si ho nekúpite.

Po stiahnutí 75 MB, čo nás dialupistov veľmi neteší, nájdete v zipe súbor na inštaláciu samotného Flashu a inštalačný súbor k Flash Video Exporter, ktorý, ako názov napovedá, slúži na export videa v rôznych formátoch. Pri inštalácii Exporteru však budete potrebovať Quicktime vo verzii 6. Ďalej sa v zipe nachádza sedem PDF súborov, ktoré detailne popisujú jednotlivé časti Flashu a slúžia ako výborný nástroj na oboznámenie sa a naučenie sa pracovať s programom.

Systémové požiadavky sú pre obe verzie rovnaké – 600 MHz procesor, 128 MB RAM pamäte (odporúčané 256 MB), 190 MB voľného miesta na disku a Windows 98 SE, 2000 alebo XP.

Bližšie zoznámenie

Po prvom spustení sa vám zobrazí dialógové okno, v ktorom si vyberiete s ktorou verziou chcete pracovať a po inicializácii programu vás privíta „Start Page“ – úvodná stránka (mimochodom je tiež vo flashi), na ktorej si jednoducho vyberiete, či chcete pracovať už s vytvoreným dokumentom, vytvoriť nový, alebo vytvoriť dokument zo šablóny. Vo verzii Professional vám v časti pre vytvorenie nového dokumentu pribudnú aj iné typy dokumentov ako len Flash dokument (v odľahčenej verzii), a to: Flash Slide Presentation, Flash Form Application, ActionScript file, ActionScript Communication File, Flash Javascript File a Flash Project. Jednotlivé typy dokumentov si priblížime neskôr.

Macromedia Flash MX 2004 Professional (Start Page)

Šablóny

Novým prvkom, na ktorý neboli užívatelia staršej verzie zvyknutí, sú šablóny. Z obrázka je vidieť, že tieto sú rozdelené do kategórií pre lepšiu orientáciu. Tieto šablóny bude Macromedia časom doplňovať a obohacovať.

Záložkový navigačný systém

Pracovné prostredie programu zostalo skoro nezmenené. Podobne ako v predchádzajúcej verzii Macromedia Flash MX sú na pracovnej ploche panely: hlavná časová os, panel s nástrojmi, panel vlastností (Properties panel), niekoľko ďalších panelov s rôznymi nástrojmi a samozrejme samotná plocha pre tvorbu videoklipu (Stage). Rozloženie jednotlivých panelov si môžete zmeniť v ponuke Window/Panel Sets alebo uložiť vlastné rozloženie pomocou Window/Save Panel Layout…

Pribudli tu však takzvané záložky, ktoré sa nachádzajú nad časovou osou, pomocou ktorých sa ľahko a rýchlo dostanete na ktorýkoľvek z dokumentov, ktoré máte práve otvorené. Ani pri ladení vašich videoklipov (debugging) sa tieto záložky nestratia.

Produktivita

Nová verzia Macromedia Flash MX 2004 obsahuje veľké množstvo nových nástrojov a funkcií, ktorých cieľom je uľahčovať a zjednodušiť procesy vykonávané pri tvorbe aplikácií a tým zvýšiť produktivitu práce grafika alebo programátora. Medzi tieto nástroje patria:

 • Efekty časovej osi (Timeline effects)

  Efekty časovej osi sú vlastne zautomatizované procesy vykonávania základných vizuálnych efektov. To, čo sa muselo pracne tvoriť v predchádzajúcej verzii krok po kroku, je teraz otázkou niekoľkých kliknutí myškou. Efekty časovej osi môžu byť aplikované na akýkoľvek objekt na javisku (Stage). Medzi efekty patrí napr. pridanie tieňa, transformácia objektu, objavenie sa objektu, rozmazanie a iné. Efekty sa aplikujú kliknutím pravého tlačítka myši na požadovanom objekte v menu Timeline Effects.

 • Správanie sa objektov (Behaviors)

  Na rozdiel od Efektov časovej osi má Správanie objektov vlastný panel, ku ktorému sa dostanete cez ponuku Window/Development Panels/Behaviors (Shift+F3). Pomocou Správania sa objektov sa pridáva interaktivita objektom na javisku. Napríklad, chceli by sme, aby sa videoklip po kliknutí myši začal ťahať a po uvoľnení prestal. Na realizáciu tejto požiadavky bolo nevyhnutné použiť príkazy ActionScriptu, ale teraz stačí pridať dve položky upravujúce správanie sa objektu a ostatné robí Flash za vás. Behaviors môžete využiť aj pri pridávaní hypertextového odkazu, načítavaní zvukov a grafiky a kontrolovaní playbacku videa.

  Macromedia Flash MX 2004 Professional (Behaviors)

 • Integrovaný pomocník

  Medzi vylepšenia patrí aj pomocník, ktorý je integrovaný priamo do prostredia Flashu. Už nieje treba spúšťať prehliadač, ak si chcete objasniť nejaký problém. Pomocník obsahuje okrem iného kompletné referencie ako narábať s Flashom, ako narábať s komponentmi a novinkou je aj záložka „Ako na to…“, v ktorej nájdete množstvo tutoriálov pre najbežnejšie úkony a operácie.

 • Nájdi a vymeň (Find and Replace)

  Tento nástroj slúži na rýchle a prehľadné vyhľadanie a zmenu textového reťazca, písma, farby, zvuku, symbolu, videa alebo importovaného obrázka v celom dokumente.

 • ActionScript 2

  Skriptovací jazyk Flashu ActionScript sa prehupol do druhej verzie, ktorá je rozšírená, aby vyhovovala špecifikácii skriptovovacích jazykov ECMA. Jedná sa o objektovo orientovaný jazyk s podporou dedenia a novým modelom narábania s udalosťami (Event Model). Použitý je takzvaný vysielač/počúvač (broadcaster/listerner) model. Jednotlivé objekty vo videoklipe vysielajú rôzne udalosti, ako napr. kliknutie myšky alebo stlačenie klávesy, a zase iné objekty alebo komponenty tieto udalosti počúvajú a reagujú na ne. V novom ActionScripte sa prevažne používajú externé ActionScript súbory s príponou „as“. Takto sú definované všetky triedy použité v programe ako aj všetky komponenty.

  V novom Flashi je k dispozícii balík komponentov pre uľahčenie a urýchlenie práce pri vývoji aplikácií a prezentácií. Tieto komponenty sú vytvorené v ActionScripte 2, teda podliehajú novému Event Modelu a nieje možné ich ovládať pomocou ActionScriptu 1.

 • History panel

  Mnohí z vás určite poznajú History panel z iných programov ako napr. Adobe Photoshop. Teraz pribudol aj do Flashu. Má rovnakú funkciu, čiže zaznamenávať operácie ktoré užívateľ vykoná s možnosťou kedykoľvek sa vrátiť na hociktorú predchádzajúcu operáciu a eliminovať alebo zopakovať ju.

  Zaujímavosťou je však možnosť uložiť sled operácie v History panely ako príkaz a neskôr aplikovať tento sled operácii jednoducho zavolaním tohto príkazu. Niečo podobné ako makrá v Exceli, ale s tým rozdielom, že pri tvorbe makra musíte mať všetko vopred premyslené a nepomýliť sa, avšak v History panely si operácie pekne zoradíte, vyskúšate a uložíte do príkazu. Pre príkazy je dokonca vyhradené jedno kontextové menu v hlavnom panely „Commands“.

  Macromedia Flash MX 2004 Professional (History panel)

Podpora multimédií

Medzi vylepšenia v oblasti podpory multimédií patrí:

 • Import s vysokou vernosťou reprodukcie (High-fidelity import)

  Ide tu vlastne o novú možnosť importu súborov vo formáte Adobe PDF a Adobe Illustrator 10 so zachovaním presného vektorového zobrazenia zdrojových súborov.

 • Video Import wizard

  V preklade by to znamenalo „čarodejník importu videa“, ale o žiadne kúzla sa nejedná. Ide o zjednodušenie kódovania videa a uľahčenie práce prostredníctvom preddefinovaných nastavení a editovania videoklipu.

 • Vykresľovanie textu menšej veľkosti

  Toto je jedna z vecí, na ktorú netrpezlivo čakali dizajnéri a programátori. V novej verzii Flashu Macromedia vyriešila tento problém s vyhladením písma a text aj pri menších veľkostiach sa vykresľuje oveľa ostrejšie. V panely nastavení (Properties panel) pribudla možnosť vybrať si, či sa text má alebo nemá vyhladzovať.

Publishing

Aj v oblasti exportu nájdeme nejaké tie vylepšenia. V záložke Flash si vyberáte verziu Flash Playeru, v ktorej chcete videoklip publikovať. A čo je dôležité, vyberáte si aj verziu ActionScriptu (medzi 1.0 a 2.0). Verzie ActionScriptu sú navzájom nekompatibilné, to znamená, že sa navzájom nemôžu kombinovať. Pri produkcii HTML stránky nechýba ani možnosť zakomponovať do nej detekciu tej ktorej verzie Flash Playeru.

Pribudli aj Publish Profiles, profily nastavení pri exporte swf, HTML stránky a ostatných formátov. Tieto môžete ľubovoľne editovať, pridávať a mazať.

Macromedia Flash MX 2004 Professional (Publishing)

Unicode

S novým panelom Strings už viac nebude problém so slovenčinou alebo inými jazykmi. Flash MX 2004 plne podporuje globalizáciu a Unicode. Uľahčí nám napríklad viacjazyčné užívateľské rozhrania, čo ocenia najmä nadnárodné spoločnosti.

Flash player 7

Výkon nového playeru bol vylepšený dvoj až desať násobne, čo sa týka videa, rýchlosti vykonávania skriptov a vykresľovania. Zvýšila sa taktiež jeho bezpečnosť a pri exporte HTML stránky môžete využiť novú HTTPS šablónu.

Novinky vo verzii Professional…

Všetky doteraz spomenuté zmeny, vylepšenia a novinky sú obsiahnuté v oboch verziách programu Macromedia Flash. Avšak vyspelejší brat z rodiny – Macromedia Flash MX 2004 Professional disponuje extra vlastnosťami, ako napr. Screen-based visual development environment (nový spôsob tvorby aplikácií a prezentácií), nástrojmi pre riadenie dátových tokov a nástrojmi na podporu tímovej produktivity.

Screen-based visual development environment

Pri úvodnej Start Page sme hovorili o nových typoch dokumentov. Medzi ne patria Flash Slide Presentation a Flash Form application. V oboch prípadoch je dokument rozdelený do takzvaných „screens“ – obrazoviek. Obrazovka má dva typy, slide a form. Tieto obrazovky sú hierarchicky usporiadane v prezentácii alebo aplikácii. Jednotlivé screens môžete zaplniť ľubovolným obsahom, môžete si ich pomenovať, presúvať, editovať a mazať. Týmto sa má prakticky zjednodušiť narábanie s časovou osou a vrstvami.

Flash Slide Presentation je určená na prezentácie a medzi jednotlivými screens sa pohybujeme pomocou šípok vpravo a vľavo. Je to ako v PowerPointe a prevažne sa využívajú slide verzie obrazoviek, pričom každá obrazovka má vlastný, jedinečný obsah. Nie je však vylúčené zakomponovať aj form verziu obrazovky.

Manažment dátových tokov

K vylepšenej práci s dátami prispievajú zabudované konektory pre webové služby a XML. Tieto komponenty uľahčujú pripojenie na hlavnú bránu webových služieb, posielanie parametrov a získavanie výsledkov, ako aj pripojenie na rôzne externé zdroje XML dát.

Nová technológia Data Binding nám umožňuje pripojiť komponent k viacerým zdrojom dát. Umožňuje manipuláciu, vizuálne zobrazenie a update dát prostredníctvom komponentov alebo ActionScriptu.

Macromedia tiež upravila manipuláciu s veľkými balíkmi dát (record sets), čo zvýšilo výkon pri práci s väčším množstvom dát.

Produktivita tímu

Panel Project umožňuje centrálny manažment súborov a kontrolu verzie zdrojového kódu. Tvorba v tímovom prostredí, v ktorom viac ľudí pracuje na jednej aplikácii je plynulejšia a bezpečnejšia. Kontrola verzie zabezpečuje vždy najčerstvejšiu verziu pri testovaní a ladení projektov.

Produktivitu zvyšujú aj prídavné Data a Media komponenty, ktoré v odľahčenej verzii nenájdete. Komponenty sú vo formáte takzvaného skompilovaného videoklipu, takže nie je možné ich editovať priamo na javisku alebo v knižnici.

Macromedia Flash MX 2004 Professional (Components)

Zhodnotenie

Macromedia Flash MX 2004 je kvalitný program na tvorbu animácií a internetových stránok. Avšak čim novšia verzia, tým sa program viac uberá smerom k produkovaniu aplikácií, ktoré disponujú vysoko interaktívnym a príťažlivým užívateľským rozhraním pre pripojení k rôznym dátovým zdrojom a multimediálnych prezentácií s kvalitným videom a zvukom. A to nielen na internet, ale aj na všetky druhy nosičov, prenosné počítače a mobilné telefóny.

Bohužiaľ nová verzia sklamala tých, ktorí očakávali už zabudovanú tvorbu 3D objektov alebo bezprostrednú komunikáciu s databázou, ale na druhej stane sme sa potešili podpore Unicode a vylepšenému vykresľovaniu menších veľkostí písma, ako aj novému ActionScriptu 2 a zvýšenej výkonnosti nového Flash Playeru.

Už sa teším, aké výtvory sa podaria dizajnérom a programátorom. Keby som to mal prečítať priamo zo stránky Macromedie: „We can’t wait to see what you will do with it.“

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *