Náhled odesílaného formuláře pomocí JavaScriptu

  0

  Několikrát jsem na internetu zahlédl formulář, který se vyplňoval pomocí prvků input (jméno, email) a skutečná podoba odesílaného textu se zobrazovala v připraveném textarea. Nedávno jsem potřeboval vytvořit stránku pro on-line objednávky vstupenek do divadla a použil jsem stejný způsob.

  Nejprve se zde podívejte jak to vypadá. Skript je funkční v Internet Exploreru a také v Netscape.

  Jelikož tlačítko submit odesílá obsah všech prvků (neplatí v případě odesílání pomocí ASP či PHP), je třeba vytvořit formuláře dva. Jeden, který bude obsahovat vstupní hodnoty a druhý, ve kterém bude samotný náhled, který se později odešle.

  Pro zjednodušení neuvádím umístnění formuláře do tabulky.

  <form name="regForm">
  Jméno a příjmení: <input onKeyUp=’Update(this.form,nahled)‘ type="text" name="jmeno" size="40" maxlength="50">
  E-mail: <input onKeyUp=’Update(this.form,nahled)‘ type="text" name="email" size="40" maxlength="50">
  Adresa: <input onKeyUp=’Update(this.form,nahled)‘ type="text" name="adresa" size="40" maxlength="50">
  Představení: <select name="predst">
  <option value="nevybrano" selected></option>
  <option value="Potopa světa,13.10. 2000,16.00">Potopa světa,13.10. 2000,16.00</option>
  <option value="Strakonický dudák,14.10. 2000,16.00">Strakonický dudák,14.10. 2000,16.00</option>
  <option value="Limonádový Joe,15.10 2000,16.00">Limonádový Joe,15.10 2000,16.00</option>
  </select>
  <input type="button" name="pridat" value="Přidat" onClick=’pridej(this.form)‘>
  </form>

  V prvním formuláři jsou tedy tři vstupní prvky input (jméno, e-mail a adresa), které na událost onKeyUp spouští funkci Update() (viz. níže), jedno pole select pro výběr představení a tlačítko "Přidat", které spouští funkci pridej() (viz. níže) pro aktuální formulář.

  Druhý formulář je jednodušší. Je v něm pouze textové pole textarea a tlačítka pro odeslání a smazání objednávky. Tlačítko odeslání funguje klasickým způsobem (mailto); tlačítko smazání volá další funkci smazObjednavku() (viz. níže).

  <form name="nahled">
  <b>Náhled objednávky :</b>
  <textarea name="mail" cols="50" rows="20"></textarea>
  <input type="submit" value="Pošli objednávku" action="mailto://xhpohanka@fbi.cz">
  <input type="button" value="Smaž objednávku" onclick="smazObjednavku(this.form);">
  </form>

  OnKeyUp je událost, která reprezentuje každý stisk klávesy (popis této události už byl na Intervalu uveden). Tedy pokaždé, když do některého z prvků zadáte nějaký znak, spustí se následující funkce:

  var data;
  var popr = 0;
  var predstaveni = "";
  function Update(form,toform){
  data+="Jméno: "+form.jmeno.value +"\n"; //prida obsah inputu jmeno
  data+="e-mail: "+form.email.value+"\n";//prida obsah inputu email
  data+="Adresa: "+form.adresa.value+"\n";//prida obsah inputu adresa
  data+= "\nObjednávka: \n";//prida nadpis nad objednavky
  toform.mail.value= data + predstaveni; //vypise promenne do textarea v cilovem formulari
  }

  Na začátku jsou definovány globální proměnné – data (pro uložení osobních údajů), popr (počet objednaných představení) a predstaveni (aktuálně vybraná představení). Funkce má dva parametry – názvy (id) zdrojového a cílového formuláře a plní proměnnou data obsahem vstupních prvků input. Po každém prvku je vložen znak odřádkování (\n). V této proměnné bude také slovo Objednávka: (jako nadpis pro pozdější výpis představení). Posledním příkazem funkce vypíše do prvku mail cílového formuláře proměnnou data (s osobními údaji) a proměnnou predstaveni, které budeme přiřazovat hodnotu další funkcí.

  function pridej(form){
  if (form.predst.value != "nevybrano") { //pokud neni vybrano predstaveni nestane se nic
  popr++;
  predstaveni += popr + ": " + form.predst.value + "\n" ;
  }
  form.predst.value = "nevybrano"; //vraci vyber predstaveni zpet na nevybrano
  Update(form);
  }

  Tato funkce zkontroluje, zdali je v select vybráno představení, inkrementuje proměnnou popr a do proměnné predstaveni vloží číslo (popr), představení vybrané v select a znak odřádkování. Pak nastaví select opět na nevbrano a zavolá funkci Update, která představení vypíše do náhledu.

  Poslední funkce je třeba pro smazání vybraných představení. Proměnné popr a predstaveni nastaví na výchozí hodnotu a vyprázdní náhled. Do něj ale hned vepíše proměnnou data (osobní údaje) a prázdnou proměnnou predstavení:

  function smazObjednavku(form){
  popr = 0;
  predstaveni = ""; //smaze obsah promennych
  form.mail.value= "";
  form.mail.value= data + predstaveni; //a jimi vyplni nahled
  }

  Jak vidíte je to velice jednoduché a poměrně elegantní řešení problému s objednávkovým formulářem. Skript dále vylepšit třeba počítáním ceny, ukládáním informací do cookies atd.

  Nashledanou příště.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět