Dnes vám ukáži, jak vytvořit pro své webové stránky vytvořit panoramatický pohled na okolí vaší firmy, města atd. reagující na pohyb myši pomocí FLASH 5. Do políček můžete dále umístit i rozdělený text. Celá animace se potom jeví jako nekonečný pás. Možností je celá řada a záleží pouze na vaši fantazii…

Společně si připravíme prezentaci, kam můžeme umístit libovolný počet fotek. Už teď jsem jistě touto větou ty zkušenější z vás nadzvedl doslovo ze židle, protože příliš velký počet fotek (zvláště bitmap) je velkou zátěží po pomalejší počítače s menší pamětí. Já jsem pro moji ukázku zvolil postačující počet tři políček.

Příkazem Ctrl+M vyvoláme panel, kde nastavíme velikost animace 300 x 200 px. Rychlost přehrávání (Frame Rate) jsem nastavil trochu rychleji než je běžné, tzn. 40. Barvu pozadí (Background color/Bg) nechám na vás. Po potvrzení výběru si nyní vytvoříme jedno políčko.

posuv_1

Na výšce v této chvíli příliš nezáleží, důležitá je šířka rámečku, která je zvolena podle velikosti animace. Důležité je, aby na ploše bylo vidět max (n-1), min. (n-2), kde n je počet rámečků. Z toho vyplývá, že minimální počet rámečků jsou 3 pro vytvoření animace. Zpětně od počtu rámečků si můžeme zvolit šířku rámečku, kterou je možné nastavit mezi 150 – 300 px. Nástrojem Rectangle Tool (R) si namalujeme obdélník např. černé barvy – 200 x 160 px. Nástrojem Arrow Tool (V) vyberu obdélník a v panelu Info (Ctrl+Alt+I) nastavíme jeho přesné rozměry.

posuv_2

Nyní by jste si mohli do tohoto rámečku vložit jiný obrázek. Pro náš příklad použiji pouze číselné označení rámečku. Nástrojem Text Tool (T) – font Arial Black, velikost 80, barva bílá – napíšu číslici 1. Nástrojem Arrow Tool označím tyto dva objekty a pomocí panelu Align zarovnám na střed. Tlačítkem F8 zkonvertuji tyto dva objekty do Movie clipu (MC) a označíme jako „pole1“. Pomocí panelu Instance (Ctrl+I) přiřadím tomuto MC název „obr_1“.

posuv_3

Vyvoláním panelu knihovny (Ctrl+L) si označíme pole1. Pravým tlačítkem myši nad jménem „pole1“ vyvoláme menu a zvolíme řádek „Duplikace“. Název dalšího obrázku nazveme „pole2“. Stejným postupem vytvoříme „pole3“. Abychom potom neměli zmatek v jednotlivých obrázcích, v editaci upravíme nástrojem Text Tool u příslušného pole správnou číslici.

posuv_4

Přepneme se do hlavní scény a ze stále otevřené knihovny přemístíme do plochy MC „pole2“. Jeho instanci pojmenujeme „obr_2“. Stejně tak přemístíme „pole3“ a pojmenujeme „obr_3“. Nástrojem Arrow Tool nyní vybereme všechny tři obrázky a zarovnáme je pomocí panelu Align (Ctrl+K) na střed plochy. To, že se nám obrázky překryly, vůbec nevadí. V akcích jim přiřazujeme vlastní nastavení pozice.

posuv_5

Nástrojem Arrow Tool označíme třetí políčko (bude modré) a sem umístíme prázdný frame klávesou F5.

Nyní přikročíme ke vkládání akcí. Vložíme další vrstvu – Insert layer. Otevřeme si panel Actions skript (CTRL+ALT+A) a do prvního políčka umístíme následující akce:

po = 3;
vo = 200;;
posun = 30;;
xl = -(vo/2);;
xp = po*vo+xl;;
x = new Array();;
x[0] = 150;;
for (i=1; i<=po; i++) {;
x[i] = (i-1)*vo;;
};

Budete-li chtít rozšířit animaci na větší počet obrázků, bude vás zajímat, co budete muset pozměnit. A proto vám vysvětlím jednotlivé proměnné: počet obrázků (po), velikost obrázku (vo), posun (čím je menší, tím je pohyb obrázků rychlejší), střed animace (x[0] … střed plochy).

Abychom mohli do druhého políčka vložit následující akce, klávesou F6 z něj vytvoříme klíčový rámeček.

xmys = _root._xmouse;;
rozdil = x[0]-xmys;;
krok = rozdil/posun;;
for (i=1; i<=po; i++) {;
x[i] = x[i]-krok;;
if (x[i] x[i] = x[i]+po*vo;;
};
if (x[i]>xp) {;
x[i] = x[i]-po*vo;;
};
setProperty („obr_“+i, _x, x[i]);;
};

Klávesou F6 opět vytvoříme klíčový rámeček. Do třetího políčka vložíme následující akci, která nám zajistí neustálé načítání polohy myši:

gotoAndPlay (2)

A nyní si můžete celou ukázku vyzkoušet stiskem CTRL+Enter. Zdrojový soubor je možné stáhnout zde.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Žádný příspěvek v diskuzi

Odpovědět