Osvědčení z účetnictví přes cédéčko

27. dubna 2004

Kurz „Základy účetnictví“ na CD-ROM je určen těm, kteří si potřebují zvyšovat kvalifikaci, avšak nemají čas navštěvovat prezenční kurzy. Cédéčko jim umožní získat certifikát z podvojného účetnictví asynchronním studiem na svém počítači. Nakonec se sami přezkoušejí, vytisknou formulář o výsledku zkoušky, odešlou jej poštou a mohou očekávat doručení Osvědčení o absolvování kurzu.

E-learning, jako distanční forma studia realizovaná ve virtuálním prostředí internetu, se převážně zaměřuje na jazykové vzdělávání nebo informační technologie. Společnosti Cígler Software a. s. a LANGMaster International s. r. o., které patří mezi nejznámější nakladatelství nabízející výuku prostřednictvím CD-ROM, tentokrát rozšířily škálu svých multimediálních titulů o produkt z oblasti účetnictví. Vedle známých elektronických učitelů cizích jazyků, slovníků a dalších výukových cedéček se tak objevil zajímavý a velmi potřebný produkt asynchronního (off-line) kurzu – Základy učetnictví. Jmenované firmy požádaly o spolupráci na tomto projektu nanejvýš odborné specialisty – Institut Svazu účetních a. s. Vznikl tak u nás ojedinělý produkt e-learningu. Prostřednictvím cédéčka si v klidu na počítači projdete off-line celý kurz. Poté otevřete test a odpovíte na řadu odborných otázek. Nakonec odešlete výsledky poštou. Pokud uspějete, obdržíte písemný certifikát. Není to úžasné? Hlavně pro ty, kteří „nemají čas“.

Instalace a registrace CD

Instalace produktu obnáší pouze zadání „produktového klíče“, který je vyznačen na kartičce dodávaného CD. Samotná instalace mi trvala přibližně tři minuty. Mám však malou kosmetickou připomínku. Při načítání instalačních souborů (pod operačním systémem Windows XP Professional) jsem nezaznamenal na obrazovce žádnou indikaci průběhu instalace. Rovněž po jejím ukončení se neobjevila žádná hláška. Až na tuto maličkost však proběhlo nakopírování programu bez problému.

Autoři uvádějí, že po nainstalování bude program funkční pouze dva dny a lze jej registrovat kdykoli po instalaci, před i po uplynutí lhůty. Chtěl bych však upozornit, že si budoucí uživatel musí předem ujasnit způsob registrace. Musí mít svůj přihlašovací uživatelský účet, a to lokální nebo internetový. Pokud má připojení k internetu, doporučuji registraci on-line ihned. V tom případě se již nemusíte o nic starat. Aktivace produktu, včetně přidělení speciálního aktivačního čísla, proběhne automaticky.

Po aktivaci je třeba ještě absolvovat cestu Založení nového uživatele k „Bráně vědění“ (viz obrázek), při níž si vyberete svůj přístupový klíč. Zde doporučuji použít Zlatý klíč. Ten vám zajistí, že se data ukládají na internetu, nestaráte se tudíž o zálohování a kromě toho se můžete učit z různých počítačů (přihlašujete se svým e-mailem). Má to jen malou nevýhodu, pokud otevíráte kurz, musíte být připojeni k internetu alespoň při přihlášení k účtu. Pak již můžete s aplikací nerušeně pracovat bez připojení či nutnosti mít v počítači CD-ROM. Jestliže zvolíte při založení nového uživatele Stříbrný klíč, veškerá data kurzu se budou ukládat na váš lokální disk a vaše přihlášení k účtu se obejde bez připojeni k internetu. Pokud by uživatel potřeboval přece jen něco upřesnit, je mu k dispozici on-line servis prostřednictvím e-mailu. Vyzkoušel jsem jeho činnost – na zadanou otázku mi přišla odpověď do deseti minut, což pokládám za příklad pohotové služby.

Studium nejen pro účetní

Tento multimediální kurz základů podvojného účetnictví je doporučován jako základní kvalifikační stupeň pro profesní účetní. Je vhodný i pro další skupiny uživatelů, kteří potřebují ke své práci účetní informace. Podrobnosti naleznete především na serveru www.kurzucetnictvi.cz (kurz je přístupný prakticky přes všechny weby obou tvůrců), kde si kurz můžete rovněž pustit on-line, avšak většina kapitol neumožňuje zobrazení náhledů cvičení.

Tři výukové moduly

Kurz je rozdělen do tří výukových modulů (A, B, C), které jsou dále členěny do dílčích kapitol. Co je velmi chvályhodné, obsah aktuálně seznamuje i s novinkami a změnami, které nás čekají v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. A samozřejmě, výjimečná je tato učební pomůcka v tom, že je uzavřena závěrečnou zkouškou s certifikátem Institutu Svazu účetních.

Každá lekce kurzu má Část výkladovou, která obsahuje seznamovací texty s probíranou látkou, shrnutí, úlohy na procvičení, autotesty, důležité pojmy a odkazy na legislativu. Další oddíl kurzu tvoří Část animovaná, která nabízí nejdůležitější učivo, doplněné animací. Třetí oddíl kurzu, Část shrnutí, obsahuje úkoly a další nástroje, určené ke zopakování prostudovaného učiva a ověření získaných znalostí. Poslední samostatnou částí je Závěrečná zkouška. Ta obsahuje zkušební test a příklady.

Před každým otevřením "Kurzu účetnictví" se musí uživatel přihlásit ke svému účtu
Před každým otevřením „Kurzu účetnictví“ se musí uživatel přihlásit ke svému účtu

Přihlášení k Bráně Vědění

 1. | Start | Programy | Kurz účetnictví |
 2. Při každém otevírání Kurzu účetnictví (v našem případě Modul A) se musí uživatel vždy přihlásit (bezpečnost dat je jištěna), což se provádí zadáním hesla uživatele, které zvolil při instalaci (viz horní výše). (Pozor, pokud jste se registrovali on-line přes internet, musíte být připojeni k internetu! Tato podmínka nemusí být splněna, pokud jsou vaše data uložena na disku počítače.)
 3. Po otevření dialogového okna Brána vědění, napište do kolonky své heslo. Aktivujte tlačítko Přihlásit.
 4. Otevře se vám další dialogové okno LANGMaster Brána vědění. Klikněte v horní liště na záložku Moje Brána.
 5. V hlavním okně (panelu) aktivujte u položky Instalované tituly „Zelenou šipku“. Tím vstoupíte do vlastního Kurzu účetnictví Modul A. V dolní liště SysTray Windows se vám objeví záložka s ikonou malého monitoru.
 6. Otevře se okno s obsahem Kurzu účetnictví, kde zvolte položku Výuka.

Učivo v Modulu A „Základy účetnictví“ je rozděleno celkem do osmi lekcí. V levém sloupci hlavního okna jsou jednotlivé tituly kurzu. Po kliknutí na název položek se otevírají v centrálním panelu postupně texty jednotlivých kapitol, doplněné přehlednými tabulkami a grafy. Můžete je otevírat nezávisle na sobě. Takto například vypadá v hlavním okně prohlížeče Kurzu účetnictví ukázka kapitoly, která popisuje vzorový účetní zápis v peněžním deníku:

Ukázka vzorového zápisu v peněžním deníku

Uživatelské prostředí

 • Kurz účetnictví zabírá na disku něco málo přes 64 MB. Otevírá se svižně, přístup k jednotlivým modulům je naprosto přehledný a jednoduchý. Tato multimediální učební pomůcka vyžaduje od účastníků kurzu pouze základní dovednosti práce s osobními počítači v prostředí Windows.
 • Páteří celé aplikace je browser LANGMaster eduExplorer, který připomíná klasický Internet Explorer. Aplikace pracuje pod OS Windows 98/ME/NT4/2k/XP. Její uživatelské prostředí je velmi příjemné, s výtečnou grafikou a perfektním rozvržením barev. Design učebních textů velmi vkusně oživuje figurka tužky, která provází všechny kapitoly kurzu.
 • Navigaci v hlavním okně programu tvoří horizontální lišta s ikonami základních služeb (Úvodní stránka, Moje výuka, Záložky, Nápověda). Levý sloupec zobrazuje nabídku obsaženou v jednotlivých kapitolách kurzu. Jednoduše se zde proklikáte k potřebnému tématu.
 • Kurz účetnictví otevřete aktivací služby Moje výuka, zobrazí se nabídkové okno „Modul A“ se seznamem jednotlivých témat celého kurzu.
 • Přecházení po jednotlivých složkách umožňuje (pomocná) nabídková lišta, která se objeví pod hlavní horizontální lištou s ikonami. Zobrazí se v ní název momentálně probíraného tématu, takže uživatel se dobře orientuje
 • V každé probírané kapitole může uživatel spustit video projekci, která se objeví v hlavním okně a připomene probíranou učební látku. V některých pasážích je však dost samoúčelná (samozřejmě, je obtížné animovat takovou spoustu čísel a údajů obsažených v účetnictví).
 • Pokud byste nevěděli, kde vaše studium naposledy skončilo, navede vás k němu Zelená šipka v pravém dolním rohu hlavního okna. Přenese vás na místo, od kterého máte ve výuce pokračovat.
 • Když umístíte kurzor myši nad zvýrazněný pojem na stránce, ukáže se okénko s jeho vysvětlením. Klepnutím na spodní ouško lze zobrazit přehled všech zvýrazněných pojmů na stránce, včetně jejich vysvětlení.
 • Ke každé stránce kurzu lze připojit také vlastní poznámku, což je rovněž velmi praktické.
 • Oceňuji, že je umožněno propojení všech kapitol kurzu s prohlížením navazujících zákonů a prováděcích předpisů. Stačí klepnout na spodní ouško Legislativa a zobrazí se text znění zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
 • K dispozici jsou i názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které rozhodně hodně pomáhají při osvojení znalostí probíraného učiva.
 • A pokud byste tápali, pomůže vám perfektně vypracovaná podrobná a názorná grafická Nápověda.

Hlavní okno prohlížeče LANGMaster eduExplorer

Vyrobte si vlastní kurz!

Komplexně řešená filozofie kurzu pamatuje také na individuální přání studenta. Teď budu trochu předbíhat, když vás seznámím s jednoduchým editorem eduAuthor. Ten v dalších modulech Kurzu účetnictví (Modul B a C) umožňuje sestavit z výukových titulů vlastní kurz. Lépe řečeno, osnovu vybraných materiálů, které uživatele zajímají a chce s nimi dále pracovat. Tady je postup:

 1. Po přihlášení do Brány vědění klikněte v horní liště na záložku Výukové tituly.
 2. Klepněte do pravého rohu hlavního okna na ikonku tužky. Tím zprovozníte editor „eduAuthor“. V ikonce tužky se objeví zatržítko a v centrálním panelu návod postupu.
 3. Označte některý z titulů Modulu A ve levém sloupci. V hlavním okně (panelu) se objeví screnshot vybrané stránky, který si můžete prohlédnout.
 4. Z vybrané struktury můžete nyní připravit vlastní výukovou lekci. Přetáhněte myší stránku z levého sloupce doprava pod složku Moje lekce.

Editor "eduAuthor" - ukázka přemístění souborů do vlastního výukového kurzu
Editor „eduAuthor“ – ukázka přemístění souborů do vlastního výukového kurzu

Takto vytvořenou vlastní výukovou lekci, lze uložit do projektu (v Modulu A není tato funkce zpřístupněna) na pevném disku uživatele. Nově vytvořený soubor pak můžeme kdykoli otevírat a měnit a rovněž posílat třeba e-mailem dalším zájemcům o studium.

Autotest prověří znalosti před zkouškou

Kurz účetnictví umožňuje ve všech modulech ověřit v průběhu studia, jak jsme příslušnou lekci zvládli. Slouží k tomu modul Autotest, ten studentovi ukáže jeho dosažené znalosti. Ovládání je velmi snadné. Pokud nejste zrovna v adresářové struktuře kurzu, aktivujte záložku Obsah v dolním levém rohu prohlížeče. V levém sloupci se zobrazí přehled všech titulů kurzu. Každá kapitola má v adresáři položku | Shrnutí | Úkoly | Autotest |, kterou aktivujte. V centrálním okně prohlížeče pak otevřete odkaz Autotest. Práce s ním je snadná. Najeďte kurzorem na zvolenou (správnou) odpověď z několika nabízených variant. Opakovaným kliknutím ji označte. V případě, že je odpověď správná, objeví se v dolním pravém rohu Autotestu zelená tužka se zeleným nápisem „OK“.

Odpověď v Autotestu byla vybrána správně, signalizuje to zelená tužka se zeleným nápisem "OK" v pravém dolním rohu.
Odpověď v Autotestu byla vybrána správně, signalizuje to zelená tužka se zeleným nápisem „OK“ v pravém dolním rohu.

Jestliže se v dolním pravém rohu Autotestu objeví červená tužka s červeným křížkem, zvolená odpověď je chybná. Je to vidět na dalším obrázku, kde byly uvedeny v tabulce nesprávné číselné hodnoty:

Odpovědi (číselné hodnoty) v Autotestu nebyly určeny správně. Signalizuje to červená tužka s červeným křížkem v pravém dolním rohu. Vpravo jsou uvedeny správné hodnoty.
Odpovědi (číselné hodnoty) v Autotestu nebyly určeny správně. Signalizuje to červená tužka s červeným křížkem v pravém dolním rohu. Vpravo jsou uvedeny správné hodnoty.

Výsledné bodové skóre vám ukáže, jak jste byli úspěšní. Za úspěšné hodnocení lze považovat test, v němž dosáhnete alespoň 80 ze 100 možných bodů. Pokud je váš výsledek horší, můžete procvičování opakovat, a to aktivací tlačítka Vynulovat závěrečný test.

Výsledek zkoušky kurzu

Zkoušky a získání Osvědčení

Když se student domnívá, že procvičováním získal potřebné znalosti, může se pustit do „ostrého“ testu, aby získal certifikát Základů účetnictví. Je třeba si ovšem uvědomit, že pro vydání tohoto certifikátu musí samostatně, bez cizí pomoci (a přecházení do předcházejících výkladových kapitol), zpracovat testovou část i příklady.

Jestliže student dosáhne v závěrečném testu minimálně šedesátiprocentní úspěšnosti, prokázal dostatečné znalosti a může požádat o vydání Osvědčení. Je třeba, aby studující Vyhodnocení svého testu, včetně příkladů s bodovým hodnocením, vytiskl, potvrdil vlastnoručním podpisem a odeslal na adresu Institutu Svazu účetních. Odborníci dosažené výsledky zkontrolují a v případě, že budou odpovídat požadovaným kriteriím úspěšnosti, vystaví na jméno registrovaného účastníka kurzu Osvědčení, které mu zašlou poštou. V případě, že je zkouška neúspěšná, obdrží student zpět částku ve výši 60 procent poplatku za zkoušku.

Podle mých informací jde o zcela ojedinělý projekt certifikovaného kurzu tohoto druhu u nás. Kurz účetnictví umožní uživateli studovat podvojné účetnictví opravdu komfortní formou s ohledem na jeho časové možnosti a zároveň v prostředí, které mu nejlépe vyhovuje. Není tedy odkázán na docházku ke konzultacím ve školícím středisku. Tato forma e-learningové výuky může najít oblibu zejména u profesní skupiny, která je maximálně časově vytížena (vedoucí pracovníci, podnikatelé, ale i studenti).

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek khalim
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

 1. Blanka Cizkovska.

  Lis 6, 2012 v 15:02

  DOBRY DEN,
  KOLIK TOTO CD STOJI? DALE ME ZAJIMA ZDA OBSAHUJE JAK JEDNODUCHE TAK PODVOJNE UCETNICTVI.
  DEKUJI.
  BLANKA CIZKOVSKA

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *