Portál veřejné správy

30. května 2003

Jedním z projektů, které pro tento rok připravuje Ministerstvo informatiky, je i Portál veřejné správy. Co se za tímto projektem skrývá, jaké technologie byly při jeho vývoji použity a co za výhody přinese běžnému občanovi, to se dozvíte v následujícím článku.

Portál veřejné správy je prvním komplexním příspěvkem nově zřízeného Ministerstva informatiky pro oblast e-govermentu. V rámci portálu by tak měl vzniknout virtuální úřad, díky němuž by mohli občané komunikovat se státním aparátem bez toho, aniž by museli obíhat jednotlivé reálné protějšky příslušných institucí. Spolu se zavedením a především praktickým využitím možností elektronického podpisu by se tak opět o něco víc přiblížila původní idea e-governementu: elektronické státní správy.

V první fázi projektu by mělo být spuštěno několik základních obsahových sekcí. V první řadě to je Adresář veřejné správy – tedy jakési „Zlaté stránky státní správy a samosprávy“ – které by měly ulehčit hledání informací o požadovaném úřadu. Součástí portálu bude též Databáze zákonů a legislativních norem ČR, včetně směrnic a předpisů EU, jejichž přínos myslím není nutné více rozebírat. Pro běžného občana však bude asi nejužitečnější Katalog životních situací, který bude úzce propojovat již zmiňované obsahové sekce. S pomocí tohoto katalogu by měl občan najít konkrétní postup pro řešení jednání s úřady (založení živnosti, žádost o stavební povolení atd.). Díky propojení navíc obdrží seznam souvisejících právních norem či adresu příslušných dotčených úřadů v místě jeho bydliště.

Dalším logicky navazujícím krokem pak je to, že občan bude moci od svého počítače svou životní situaci také řešit, a to bez nutnosti příslušný úřad osobně navštívit. To bude zajištěno transakční částí portálu, která umožní příjem elektronických formulářů různých žádostí a oznámení v jakoukoli denní či noční dobu, ve všední den i ve svátek a následně zajistí jejich bezpečné a zaručené předání příslušnému úřadu (instituci).

Zpětnou vazbou pro garanty portálu budou nejrůznější ankety, díky nimž se občan bude moci vyjadřovat jak k jednotlivým funkcím portálu, tak i k aktuálním tématům, které se veřejné správy dotýkají. Samozřejmostí na straně administrátorů budou nástroje pro rozbor údajů o frekvenci přístupů do jednotlivých obsahových sekcí, jejich vyhodnocováním by měly být postupně optimalizovány funkce portálu.

Klíčovou otázkou bude bezesporu aktuálnost a konzistence nabízených informací. U portálu veřejné správy bude více než kde jinde hrát velkou roli správce obsahu, kterou zde budou plnit jednotlivé subjekty státní správy a samosprávy. Sebelepší technologické zázemí nevyváží zastaralé informace, proto jedním z hlavních cílů řešitelů projektu je definování pravomocí a vytvoření prostředí pro účelnou komunikaci jednotlivých složek.

Technologické pozadí

Spektrum použitých technologií už prozradí jména hlavních řešitelů – IBM a Microsoft. Spolupráce těchto společností by nebyla možná bez důsledného oddělení jednotlivých vrstev, v tomto případě prezentační a transakční. Zatímco úkolem prvně jmenované je vytvoření uživatelského rozhraní pro komunikaci s uživatelem, transakční vrstva je zodpovědná za výměnu informací mezi jednotlivými komponentami a pro uživatele portálu je plně transparentní. Společnost IBM, jakožto dodavatel vrstvy prezentační, při vývoji použila portfolio serverů WebShpere (např. WebSphere Portal Server for Multiplatforms, WebSphere Application Server, WS Personalization atd.), které v produkčním a testovacím prostředí běží na operačním systému Linux, distribuci RedHat.

Produktová rodina WebSphere je postavena na otevřených standardech, což dle vyjádření řešitelů umožňuje jeho postupný rozvoj, aniž by bylo nutné měnit základní logickou a technologickou koncepci. Použité řešení umožňuje prezentovat informace prostřednictvím portletů nezávisle na zařízení nebo síti (řešení podporuje širokou škálu zařízení – WAP mobilní telefony, PDA, MDA a webové prohlížeče). Řešení prezentační části portálu je otevřené pro komunikaci s aplikacemi třetích stran přes aplikační rozhraní API, přes JCA konektory, přes integrační služby J2EE (JMS, EJB, JDBC), přes XML (XML parsing, XSL transformation) a přes webové služby (SOAP, UDDI, WSRP). Integrace prezentační části portálu s transakční částí bude realizována přes webové služby a XML.

Řešení transakční části portálu je založeno na serverových produktech společnosti Microsoft (Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Commerce Server, Microsoft Operations Manager, Microsoft Internet Security and Acceleration Server), které v produkčním a testovacím prostředí běží na operačním systému Microsoft Windows 2000 Server. Nad těmito produkty byla vyvinuta speciální aplikace „Government Gateway“, tvořící uživatelské rozhraní a funkční logiku systému složeného z:

 • modulu pro registraci uživatelů
 • transakčního jádra s transportními mechanismy pro zprávy putující od občanů k úřadům
 • serverů rozhraní resortů/úřadů, předávajících zprávy na místo konečného určení
  • Právě transakční vrstva portálu bude zodpovědná za přenos informací získaných v prezentační vrstvě do navazujících komponent již vytvořených (či plánovaných) informačních systémů veřejné správy. Uživatelské rozhraní modulu registrace je otevřeno přístupu z různých prohlížečů pracujících s protokolem HTTP, rozhraní transakčního jádra pro příjem zpráv využívá zabezpečený protokol HTTPS.

   Vzhledem k tomu, že při komunikaci občana se státní správou bude využit elektronický podpis, zajímalo mne, jak si řešitelé poradili s problematikou podepisování v různých prohlížečích (o problémech v Anglii jste se již na Intervalu mohli dočíst). U použitého řešení bude podepisování dokumentů údajně zajištěno speciální komponentou odlišnou pro jednotlivé prohlížeče (podporovány jsou dle doporučení 1.Certifikační autority MS IE verze 5.0 a vyšší a Netscape Navigator verze 6.0 a vyšší). Pro prostředí IE se stahuje komponenta ActiveX, u konkurenčních prohlížečů bude podepisování zajištěno pomocí Java komponenty. Tato komponenta je vytvořena tak, aby mohla běžet v prostředí Microsoft JavaVM nebo v prostředí Sun JavaVM, proto by se problémy s nekompatibilitou neměly vyskytovat.

   O tom, jak bude výsledek snažení řešitelů projektu ve výsledku vypadat, můžeme zatím jen spekulovat – první verze portálu by měla být spuštěna ke konci tohoto roku. Doufejme proto, že bude naplněna původní idea projektu jakožto místa pro komunikaci občana se státem, díky níž by se náš život stal zas o trochu jednodušší.

   Starší komentáře ke článku

   Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek finance
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *