Rozjezd s Javou

8. března 2002

Hledáte-li knihu, která by vám rozšířila vaše znalosti o Javě, možná vás zaujme překlad Floriana Hawlitzka. Opět jsme se podívali, čím se kniha zabývá a pro koho je určena.

Kniha je pojata jako zhuštěný úvod do jazyka, ovšem s vysvětlením zákonitostí objektově orientovaného programování (OOP). První tři kapitoly zevrubně vysvětlují používané názvosloví. Seznámí vás nejen s pojmem JAVA jako s jazykem i s běhovým prostředím (tzv. virtuálním strojem – JAVA Virtual Machine), ale i s přehledem vývojových nástrojů. Důkladně, ale přesto ne zbytečně zdlouhavě, jsou vysvětleny základy OOP. Zpracování části o OOP je skutečně nezvykle jasné, a tak může i ten, kdo se nikdy s objektovým programováním nesetkal, pochopit jeho základy a zákonitosti.

Hawlitzek zjevně předpokládá, že se čtenář s objektovým programováním již setkal, a tak z každého pojmu nedělá "vědu". Postupně u každého termínu pomocí zběžného příkladu vysvětlí způsob řešení, takže se neutápíte v košatých souvětích teorie. Paradoxně je tak tato část velmi srozumitelná a mohla by sloužit za vzor jiným publikacím o OOP v jiných jazycích.

Další kapitoly se zabývají syntaxí, systémovými třídami a knihovnami verze Java 2. Zvláštními kapitolami, které se již zabývají specifickým nasazením Javy, jsou komunikace (programování vstupu/výstupu, použití TCP/IP, databáze a servlety), programování uživatelských rozhraní a kapitola o apletech – aplikacích spouštěných ve webovém prohlížeči.

V kapitole o apletech jsou vedle začleňování do HTML stránek rozebrány také možnosti zabezpečení a podepisovní apletů. Výklad teorie doprovází poznámky, upozornění na možné sémantické chyby, kdy je konstrukce v jazyce Java významem odlišná od podobných konstrukcí v jiných jazycích (například operace s řetezci), nebo nutnost užití přesně dané syntaxe (například velikosti písmen v názvu souboru třídy). V některých částech je však  čtenář považován za nepozorného. Až přehnaně je upozorňováno na možnost vzniku chyby: "Nezaměňujte třídu PrinterJob s dosud poznanou třídou PrintJob!", "Soubor … musí mít přesně stejné jméno …, a to včetně malých a velkých písmen. Nikoli tedy ukazdatum.java nebo Ukazdatum.java." aj.

Ačkoli patří kniha spíše ke "tlustospisům" (včetně důležitého rejstříku má 315 stran), přehlednost a orientace jsou dobré. V knize sice chybí jakékoli barevné obrázky a při zběžném prolistování stránkami se může jevit fádně, ovšem funkci příručky pro dohledání syntaxe plní výborně. Pro zápis kódu je použito jiného fontu písma, tipy a doporučení jsou zvláště odsazeny a pomocí vývojových diagramů nebo schémat ukazuje autor širší souvislosti objasňované látky.

Kniha rozhodně není určena pro začátečníky, kteří nikdy neprogramovali, výborně ale poslouží těm, kdo na Javu přecházejí z jiného objektově orientovaného jazyka nebo potřebují vytvořit malý doplněk (například servlet) a chtějí dobře porozumět "myšlení" jazyka.

V předmluvě se mimo jiné dočtete, jak je důležitá praxe, a že kniha obsahuje velké množství příkladů. Těmito příklady jsou zřejmě myšleny tipy k použití některých tříd nebo ukázky zvláštních konstrukcí kódu. Vedle nich a ukázek správné syntaxe však budete v knize marně hledat jakýkoli řešený příklad použitelné aplikace.

Díky knize získáte nejen jasný přehled hierarchie jazyka, ale také se můžete sami rozhodnout, kde je použití Javy vhodné a jaká jsou omezení využití na různých platformách. Řešení praktických příkladů však kniha neobsahuje, a tak pro ty, kdo hledají spíše instantní kuchařku, bude vhodnější publikace zaměřená na konkrétní aplikace.

Informace o knize

Název: Java 2
Autor: Florian Hawlitzek
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 330 Kč (313,50 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Předchozí článek Zcela nový Macromedia Flash MX
Další článek Architektura .NET frameworku

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *