Search Engine Visibility

1. března 2004

V poslední době to na českém internetu vypadá tak, že každý, kdo začne dělat HTML stránky, dříve nebo později začne svoji pozornost obracet k SEO a SEM, neboli Search Engine Optimalization a Search Engine Marketing. Soudím tak alespoň podle množství dotazů od nováčků v konferenci SEO@webu. A právě zbytečným dotazům by pomohla předejít tato kniha.

Search Engine Visibility od Shari Thurow je na první pohled zajímavá svým designem, který nedělá ostudu jejímu názvu a oranžovou barvou knihu mezi ostatními výrazně zviditelňuje. Velice útlé paperbackové vydání obsahuje 320 stránek a stojí 20,99 amerických dolarů. Na první pohled zajímavé čtení neodrazující obsáhlostí. Jak později zjistíme, stránek by mohla být i polovina.

Kniha je dělena do pěti částí:

  1. Než začnete tvořit
  2. Jak vytvořit lepší webové stránky
  3. Tipy k designu stránek
  4. Po vytvoření stránek
  5. Nejlepší praktiky: co dělat a co ne v SEM

Než začnete tvořit

Na začátku je popsán princip fungování vyhledávačů, popis toho, co je to URL a dva placené modely vyhledávačů. Pay For Inclusion (PFI), platba za zařazení, a Pay For Placement, platba za umístění. Dále se seznámíme se strategií pro optimalizaci pro vyhledávače a jejími součástmi. Těmi jsou podle autorky textová část, prolinkování a popularita. U textové části je zmíněn výběr klíčových slov, která bývají uváděna v titulku, viditelném textu, meta značkách a v alternativních textech obrázků. Prolinkování je zmíněno v souvislosti s nutností umožnit vyhledávači dostat se pomocí odkazů k jednotlivým stránkám našeho webu a nebránit mu pomocí javascriptů, flashů a podobných překážek. V části o popularitě je letmo načrtnut způsob hodnocení popularity stránek podle odkazů z jiných stránek.

Po představení webových katalogů a principu zápisu stránek do nich, se dostaneme k pravidlům webdesignu, kterých je pět a mají souvislost se zacílením na editory katalogů. Ve zkratce musí být stránky lehce čitelné, mít dobrou navigaci, lehce nalezitelné, s konzistentním designem a rychlé. První část knihy je spíše letmým a rychlým úvodem do mnohem složitější problematiky popsané v kapitolách dalších.

Jak vytvořit lepší webové stránky

V této části jsou dopodrobna rozepsány tři základní komponenty optimalizace, a to textová, prolinkování a popularita. Jsou zde zmíněny nástroje pro výběr klíčových slov, jejich sdružování do témat a umisťování do stránky. To zahrnuje tvorbu titulků, nadpisů a meta značek. Dále je zmíněna hustota slov, cizí jazyky a speciální znaky.

Prolinkování nám autorka rozepíše do částí týkajících se navigačních schémat (hypertextové linky, navigační tlačítka, rozbalovací menu, animace, flash tlačítka a dynamicky generované stránky), dále do části popisující soubory ovlivňující chování vyhledávacích robotů a v neposlední řadě zmíní nutnost sledovat používání vnitřního vyhledávání na stránkách.

Poslední hlavní komponentou je popularita stránek. Pokud nemáte po přečtení úvodní části knihy pořád jasno, co to popularita je a co ji ovlivňuje, zde to bez použití vzorečků a složitých příkladů najdete.

Tipy k designu stránek

Tato část je určena pro potřeby úpravy již existujících stránek a připadala mi osobně nejzbytečnější. Pokud někdo investuje peníze do úprav a optimalizace stránek pro vyhledávače, redesign by měl být jejich součástí. Najdeme zde důvody, proč ukládat JavaScript do externích souborů, proč používat CSS, popis fungování rámů, následky při používání Flashe a použití PFI (platba za zařazení) pro zahrnutí dynamických stránek do vyhledávačů. Proč raději autorka nedoporučí přepis URL, místo zbytečného utrácení peněz, je mi záhadou. Jako doplněk k platbě za zařazení je rozepsáno pár tipů k PFP (platbě za umístění). To už je použitelnější ta praktičtější část kapitoly, ale asi nejzajímavějšími jsou tipy pro optimalizaci PDF dokumentů.

Po vytvoření stránek

Aneb optimalizací to nekončí. Umístění do katalogu je jedním z možných následných kroků. Rady pro výběr kategorie, rady pro výběr titulku a popisu pro editory katalogů a několik fiktivních e-mailů pro řešení „krizových“ situací, jako jsou zamítnutí zařazení či update popisu nebo kategorie, zde zabírají nemálo stránek. I tato kapitola má použitelnější část a tou jsou rady k monitoringu odkazujících stránek, vstupních a koncových stránek, frází z vyhledávačů, přes které se vám návštěvníci dostali, a prokliků uživatelů, neboli jejich postupu při průchodu vašimi stránkami. Kapitola končí radami pro údržbu stránek – zpracování chyb při nenalezení stránky (404 Not Found) a radami na pojmenování souborů.

Nejlepší praktiky: co dělat a co ne v SEM

Po druhé kapitole asi ta nejzajímavější, rozepisuje jednotlivé druhy spamu, neboli podvodů a penalizovaných triků, kterých se můžete dopustit (doufejme, že nevědomky). Nejen proto, abyste nenaletěli podvodníkům nabízejícím různé stoprocentní „koncepce“ pro zviditelnění vašich stránek, jsou tyto SEO omyly podrobněji vysvětleny (například zajištění top pozic, zápis do tisíce vyhledávačů a další).

Koupit nebo ano

Už nadpis jednoznačně odpovídá. Ačkoli se na knížku dívám s despektem pokročilejšího SEO optimalizátora, pro začátečníka je tím pravým, i když občas i ten přeskočí několik desítek stránek. Při psaní této recenze jsem si uvědomil, že tato kniha může jako referenční příručka pro občasné osvěžení sloužit i ostatním. A je v angličtině.

Informace o knize

Název: Search Engine Visibility
Autor: Shari Thurow
Vydal: New Riders
Cena: $ 29,99 ($ 20,99 na Amazon.com, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *