Články autora David Bureš

Artefakty informační architektury – řízené slovníky

14. prosince 2004

Řízený slovník je podmnožina jazyka, je to seznam ekvivalentních výrazů ve formě synonymické řady (synonym ring) nebo seznam preferovaných výrazů, ve formě autoritativního seznamu (authority file). Definujte vztahy (širší a užší)

Artefakty informační architektury – vyhledávací systémy

30. listopadu 2004

Vyhledávání je další formou získávání informací. Tato oblast je velmi náročná, drahá a rozsáhlá, takže si uvedeme jen nástin do problematiky. I tento informační základ vám však může pomoci podstatně zkvalitnit tuto

Artefakty informační architektury – navigační systémy

16. listopadu 2004

Ztratíte-li se na webu, vede tato zkušenost, tak jako ve „skutečném“ životě, k frustraci a hněvu, což může vyústit až v odmítnutí dalších návštěv. Navigační systémy pomáhají uživateli v orientaci, ukazují mu, kde se

Artefakty informační architektury – označovací systémy

2. listopadu 2004

Označování (pojmenování) je forma reprezentace. Například nápis „Kontaktujte nás“ reprezentuje souhrn informací, který obsahuje kontaktní osobu, adresu, telefon a e-mail. Místo uvedení těchto informací na každé stránce uvedete jen nadpis, který

Artefakty informační architektury – organizační systémy

19. října 2004

Informační architektura je hlavně o organizování a získávání informací – obsahu. Ty se snaží z vašeho systému dostat uživatel. Obsah i uživatel existují v určitém kontextu. U uživatele jsou to jeho zvyky, zkušenosti a potřeby, u obsahu například velikost,

Search Engine Visibility

1. března 2004

V poslední době to na českém internetu vypadá tak, že každý, kdo začne dělat HTML stránky, dříve nebo později začne svoji pozornost obracet k SEO a SEM, neboli Search Engine Optimalization a Search Engine

Optimalizace pro weblogy podruhé

10. února 2004

Ve svém prvním článku na téma optimalizace pro weblogy jsem uvedl několik dobrých důvodů, proč a jak pro weblogy optimalizovat. Dnes si ukážeme na praktických příkladech, jak je tato metoda využitelná

Rewrite cesty pro ASP.NET – SEO příklad z praxe

12. prosince 2003

Velikou výhodou .NET frameworku a jeho ASP.NET, oproti původním ASP, je možnost použít interní rewrite (přepis) URL cesty. Tato možnost přestala být doménou Apache serveru a my si v tomto článku ukážeme jak

Optimalizace pro weblogy

12. srpna 2003

O SEO neboli optimalizaci pro vyhledávače jste již určitě slyšeli. Přínosem pro servery může být ale také optimalizace pro weblogy. Řekneme si, proč bychom měli pro weblogy optimalizovat, pro které weblogy