Artefakty informační architektury – označovací systémy

2. listopadu 2004

Označování (pojmenování) je forma reprezentace. Například nápis „Kontaktujte nás“ reprezentuje souhrn informací, který obsahuje kontaktní osobu, adresu, telefon a e-mail. Místo uvedení těchto informací na každé stránce uvedete jen nadpis, který je reprezentuje. Slouží jako zkratka, která vyvolá asociaci.

Označovací systémy

Proč se zabývat pojmenováváním? Webové stránky jsou kanálem pro komunikaci mezi uživatelem a autorem stránek. Existuje zde ale malá zpětná vazba. Proto by měla být jednotlivá pojmenování navržena tak, aby hovořila stejným jazykem jako uživatel a respektovala obsah stránek. Označení by také měla vzdělávat uživatele v nových konceptech.

Druhy označování (pojmenovávání):

 • Kontextové odkazy – hyperlinky na informace na jiných stránkách nebo na informace na jiném místě stejné stránky.
 • Titulky(nadpisy) – jednoduché označení obsahu, který následuje.
 • Volby navigačního systému – označení, které reprezentuje volby v navigačním systému.
 • Položky rejstříku (index terms) – hesla reprezentující obsah pro hledání a prohlížení.
 • Ikonky.

Kontextové odkazy

Pojmenování se, jako obsah hypertextových odkazů v těle dokumentů nebo jiného shluku informací, objevuje v určitém popisném kontextu okolního textu. Je lehké je vytvořit, ale to neznamená, že budou vždy pracovat správně.

Tato hypertextová spojení často vznikají nekoncepčně a jsou proto více různorodé a osobní, než třeba spojení mezi položkami v hierarchii, kde jsou chápány odkazy jako spojení mezi nadřazenými a podřízenými položkami. Kontextové odkazy mohou také znamenat pro každého něco jiného. Naleznete-li například odkaz s označením „Shakespeare“, očekává někdo životopis, jiný biografii, další obrázek.

Pro větší reprezentativnost obsahu, na který se napojují, je třeba je vztahovat s kontextem v jakém se nacházejí. Je-li autor obsahu úspěšný ve vytváření kontextu, přebírají kontextové odkazy správný význam z okolního textu.

Jako informační architekt si musíte položit otázku: Jakou informaci uživatel očekává, klikne-li na odkaz?

Na druhé straně není informační architekt vždy odpovědný za vytváření obsahu. Za kontextové odkazy odpovídá autor obsahu. Je proto dobré stanovit některá pravidla jak vytvářet tyto linky. Například, že jméno zaměstnance má vždy vést jako odkaz na adresář.

Titulky (nadpisy)

Titulky (nadpisy) jsou používány jako označení obsahu, který následuje. Často jsou použity pro vytvoření hierarchie. Mohou takto oddělovat části webu nebo kategorie od podkategorií. Pro hierarchické oddělení jsou používány tyto vlastnosti písma nebo jejich kombinace:

 • barva
 • velikost fontu či jeho styl
 • číslování
 • odsazení

Pro snadnou orientaci je nutné zachovat konzistentnost v hierarchickém značení pomocí nadpisů. Velmi důležité je to při označování kroků v procesu. Je vhodné kroky číslovat.

Volby navigačního systému

Označování v navigačním systému musí být konzistentní snad více, než kterýkoli jiný značící systém. Malá nekonzistentnost v navigačním systému způsobí mnohem větší problémy než třeba v indexu.

Uživatelé se spoléhají na racionální chování navigačních systémů, hlavně na stejné provedení a umístění. Efektivně vytvořené označení vytváří pocit známosti, proto je lepší je neměnit na každé stránce. Není dobré na jedné stránce použít jako odkaz „Domů“, jinde „Hlavní stránka“ nebo „Úvod“. Dalším příkladem může být „Hledat“, „Najít“, „Vyhledat“. Vhodné je také zachovat provedení barev a umístění.

Shrneme-li si to, je nutné zachovat:

 • jednotné pojmenování
 • stejné umístění
 • stejné provedení

Stejné nadpisy mohou reprezentovat různé druhy informací. Někde znamenají „Novinky“ novinky v oboru či regionu, jinde přidané informace na webu. Je proto vhodné tyto sekce uvést i s krátkým popisem na hlavní stránce a uživatele tak vzdělávat.

Položky rejstříku (index terms)

Položky rejstříku, často uváděné jako metadata, klíčová slova, taxonomie či řízené slovníky, jsou sadou indexovaných výrazů použitých pro popsání obsahu webu, jeho části, stránky a podobně.

Položky rejstříku poskytují preciznější možnost vyhledávání. Jsou jimi ručně označeny části obsahu a vyhledávání proti nim je tedy přesnější, než vyhledávání proti textu, který označují.

Položky rejstříku jsou používány pro snadnější prohlížení stránek – metadata z kolekce dokumentů mohou být dodávány ve formě seznamů nebo menu. Položky rejstříku mohou sloužit jako alternativní organizační struktura.

Ikonické označování – ikonky

Obrázek je více než tisíc slov. Problém bývá s tím, jaký obrázek. Ikonky mají mnohem více limitovaný jazyk než text. Bývají proto používány v navigačních systémech s malým množstvím možností.

Použití ikonek může přidávat estetickou kvalitu a nesnižují-li použitelnost stránky, není důvod je zavrhovat. Mohou také pomáhat v orientaci při opakovaném navštěvování stránek.

Následující dvě rady pomohou zmenšit dvojznačnost a zvětšit reprezentativnost označení:

 • Zužujte zaměření – zmenšete možnosti toho, co mohou označení znamenat. Označování je jednoduché, udržujete-li uživatele, obsah a kontext soustředěné a jednoduché. Rozdělujte obsah, abyste mohli použít specifičtější i odlišné značící systémy.
 • Vyvíjejte konzistentní značkovací systémy – proč konzistentní? Konzistentní systém je předpověditelný a tudíž snadný na naučení. Konzistence by měla být v:
  • Stylu – chybou bývá náhodné používání interpunkce a velikosti písmenek.
  • Prezentaci – fonty, velikosti, barvy, seskupování.
  • Syntaxi – v jednom značícím systému použijte jednotnou syntaxi. Chybou bývá míchání slovesných, jmenných a otázkových nadpisů, například „Krmivo pro psy“, „Upravování psů“ nebo „Jak trénujete psa?“ vedle sebe.
  • Granularitě – je dobré uvádět označení na stejné úrovni specifičnosti. Chybou je například uvedení následujících označení na jedné úrovni: „Čínské restaurace“, „Restaurace“, „Rychlá občerstvení“, „McDonalds“.
  • Komplexnosti – nabízí-li obchod s oblečením kalhoty, boty a vázanky, vypadá vypuštění košil poněkud zvláštně. Opravdu je nenabízí nebo udělali chybu?
  • Publiku, uživatelích – míchání výrazů jako „lymfatický systém“ a „bolení břicha“ je typickou chybou. Používá-li každá skupina uživatelů jinou terminologii, je třeba vyvinout odlišné označovací systémy, i když mohou popisovat naprosto stejný obsah.

Zdroje navigačních systémů

Při vytváření navigačních systémů můžete využít následujících zdrojů:

Existující web

Vaše stránky již pravděpodobně nějaký značící systém mají. Než vše zahodit a začít znovu, je lepší použít stávající systém jako startovací bod pro nový a využít rozhodnutí, která padla při tvorbě původního.

Užitečné je sesbírat existující označení do jednoho dokumentu. Nejlépe do tabulky obsahující tyto údaje:

 • označení
 • nadpis cíle
 • obsah značky <title> cíle

Zde jsou vidět rozdílná pojmenování stejných informací, chybějící hlavní nadpisy na stránkách a další nekonzistentnosti, které mohou mást uživatele.

Srovnatelné a konkurenční stránky

Nemáte-li zatím žádný vlastní web nebo hledáte-li nové myšlenky, je dobré podívat se na podobné stránky na internetu. Poučit se z úspěchu jiných a „vypůjčit“ si z jiných webů dobrý označovací systém.

Nemáte-li konkurenci, navštivte srovnatelné stránky, při zjišťování můžete použít předchozí tabulku. Po projití několika webů zjistíte, že vzory se opakují.

Řízené slovníky a thesaury

Jiným dobrým zdrojem je existující tezaurus nebo řízený slovník. Tyto užitečné pomůcky jsou vytvořené odborníky z knihovnickým nebo odborným vzděláním a jsou často veřejné pro široké použití. Je na nich uděláno spoustu práce pro zajištění přesné reprezentace a konzistence. Jako další zdroj označování můžete použít úzce specializované slovníky.

Vytváření nových navigačních systémů

Potřebujete-li vytvořit úplně nový systém, zdroji mohou být:

Analýza obsahu

Označení může přijít přímo z obsahu. Přečtěte si reprezentativní část textu a vypište pár popisných slov pro každý dokument. Pro urychlení se zaměřte na existující reprezentaci obsahu, jako jsou titulky, sumarizace a abstrakty.

Autoři obsahu

Zeptejte se autorů obsahu, pokud k nim máte přístup, jak a čím chtějí označovat obsah, který vytváří. Nemusí to být přesně to, co potřebujete, ale vybrané výrazy jsou vhodní kandidáti.

Odborníci

Další možností je najít pokročilé uživatele nebo zástupce uživatelů. Měli by umět odpovědět na otázku, co uživatelé chtějí vědět.

Uživatelé

Jedním ze způsobů práce s uživateli je například třídění kartiček. Uživatele necháte roztřídit na různé skupiny a různými způsoby kartičky s konkrétními termíny. Tyto skupiny je necháte značit. Dále můžete nechat zatřídit kartičky do předem určených skupin.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *