Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET

2. listopadu 2004

Knižní novinka nakladatelství Computer Press z konce léta je po obsahové stránce jedním z prvních počinů svého druhu. Snaží se, pravděpodobně jako první titul v češtině, přinést laické i odborné veřejnosti vývojářský pohled na svět mobilních zařízení.

Součástí knihy, která je členěna do jedenácti kapitol, je i doprovodné CD s několika nástroji (Pocket PC emulátor, vývojová prostředí, SDK…) a zdrojovými kódy popisovaných ukázkových aplikací. Základním mottem knihy je přinést co nejaktuálnější informace o možnostech vývoje aplikací pro mobilní zařízení s dominantním zaměřením na platformy Pocket PC a Smartphone.

První kapitola Svět mobilních zařízení se snaží zmapovat platformy a typy jednotlivých mobilních zařízení (Pocket PC, SmartPhone, Palm) a jejich příslušenství (paměťové karty) a vnést trochu světla do možností a potenciálu komunikačních možností (Bluetooth, bezdrátové sítě LAN, GSM, GPRS, HSCSD a další). Závěrem je čtenáři na možnostech komunikačního programu Microsoft ActiveSync vysvětleno, jak synchronizovat například MS Outlook, jak snímat obrazovky z PDA nebo jak připojit PDA k projektu (MS Remote Display Control).

Druhá kapitola Možnosti vývoje aplikací popisuje možnosti vývoje pro jednotlivé platformy, přibližuje možnosti běhu aplikace v režimu tenkého i tlustého (nativně i řízeně) klienta a shrnuje přehled nástrojů pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení, včetně oblastí jejich použití.

Ve třetí kapitole Nástroje eMbedded Visual Tools 3.0 (eMVT) autor podrobně „krokuje“ jednotlivé fáze vývoje v tomto vývojovém prostředí, počínaje instalací, vývojem aplikace, jeho laděním v emulátoru, až po přenos do reálného zařízení.

Čtvrtá kapitola Databáze a ADO.NET odbočuje do světa databází a ADO, aby (podle mého názoru trochu zmateně) obecně nastínila používání databází v databázových aplikacích. První část kapitoly popisuje možnosti Microsoft Data Engine MDSE, další opakuje rovněž notorické základy, cituji, přístupu k údajům v databázích pomocí ADO.NET. Nejobsáhlejší část této kapitoly je věnována stručnému popisu objektového modelu ADO.NET – popsány jsou objekty Connection, DataAdapter, Command, DataReader, Transaction, DataSet, DataTable, DataRelation a Constraint.

V páté kapitole Webové aplikace pro mobilní zařízení se autor konečně dostává k jádru problematiky, k tvorbě webové aplikace typu tlustý klient pro mobilní zařízení. Po popisu dnes již zastaralého vývojového prostředí Microsoft Mobile Internet Toolkit stručně popisuje příklady webových aplikací v prostředích ASP.NET (ASP.NET Web Matrix a Visual Studio .NET 2003).

Šestá kapitola Ovládací a ověřovací prvky formulářů v Mobile Web Application vysvětluje problematiku používání ovládacích prvků (zmíněny jsou Form, Panel, Label, TextBox, TextView, List, ObjectSelect, SelectionList, ObjectList, Link, Command, PhoneCall, AdRotator, Image, Calendar) a validátorů (RequiredFieldValidator, RandeValidator, CompareValidatorRegularExpressionValidator, CustomValidator a ValidationSummaryControl).

Sedmá kapitola Databázové aplikace vysvětluje problematiku tenkého klienta a ukládání dat na straně databázového serveru. Na příkladu aplikace „Mobilní číšník“ je zde krok za krokem popsáno vytvoření serverové databázové aplikace, a to jak databázové, tak i aplikační části.

Leitmotivem osmé kapitoly .NET Compact Framework je vývoj aplikace ve Visual Studiu .NET 2003. Podstatnou část kapitoly tvoří (z větší části spíše zbytečný) popis dostupných ovládacích prvků, jejichž použití je demonstrováno na třech aplikacích – na klasice „Ahoj světe…“, na zachytávání vektorů vzniklých pohybem stylusu po dotykové obrazovce zařízení (ukázka možností grafiky) a na zjištění IP adresy mobilního zařízení, coby síťové aplikace.

Devátá kapitola Databázové aplikace v .NET Compact Framework se věnuje problematice lokálních databází a způsobům replikace a synchronizace dat mezi lokálním a centrálním datovým zdrojem. Závěrem kapitoly je popsán příklad vytvoření databázové aplikace využívající replikaci.

Desátá „jubilejní“ kapitola Webové služby na platformě .NET popisuje vytvoření několika webových služeb (evidenci uživatelů síťových aplikací, úvěrová kalkulačka, webová služba využívající databázi) na aplikačním serveru z prostředí Visual Studio.NET a její konzumaci v podobě tenkého i tlustého klienta.

Závěrečná jedenáctá kapitola Vývoj aplikací pro platformu Smartphone 2002 a Smartphone 2003 se věnuje specifikům vývoje pro technologickou platformu takzvaných chytrých telefonů (smartphones).

Knihu uzavírají dvě stručné přílohy. První – Životní cyklus aplikací pro mobilní zařízení – čtenáře přesvědčuje o tom, že vývoj a implementace jako taková je jen nepatrná část životního cyklu aplikace. Teprve ve spojení s certifikací a distribučním marketingem (program „Microsoft Mobile2Market“) se zrodí plnohodnotná a řádně kvalifikovaná aplikace. Druhá příloha – Tabulka Employees – je stručný popis obsahu cvičné databáze Northwind dodávané s databázovým serverem.

Autor se na 472 stranách textu snaží, s větším i menším úspěchem, zacílit na potenciální vývojáře mobilních platforem. Čtenář občas narazí na terminologickou zmatenost (mobilní HW a vývojové platformy), obsahovou nehomogenitu (autor se ve své knize snaží ukousnout větší kus koláče, než se mu podle mého názoru podařilo), či korekturou nezachycené překlepy. Text je poměrně srozumitelný, ale z celé knihy je cítit rychlost jejího vzniku. Tématickou kostrou počínaje a váhovým zaměřením pozornosti na jednotlivá podtémata konče.

Největším plusem knihy je bohužel hlavně to, že jde o první titul na dané téma. Nepochybuji o tom, že až se na trhu objeví překlady dalších tematicky stejně zaměřených publikací, půjde laťka nahoru. Pokud tedy potřebujete psát pro mobilní aplikace již nyní, či jste prostě jen zvědaví, co to obnáší, sáhněte po této knize už teď. Pokud je ovšem váš horizont potřebnosti pár měsíců vzdálen, radím vám počkat na alternativní tituly.

Informace o knize

Název: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET
Autor: Luboslav Lacko
Vydal: Computer Press
Cena: 490 Kč (441 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *