Tagy Posts tagged with "oop-php"

oop-php

0
Takzvané "Fluent Interface" (česky též "plynulé rozhraní" nebo "řetězcovité volání") je způsob spojování metod jednoho či více objektů, který usnadňuje předávání...
Pokračovat

0
Knihovna SPL Marcuse Boergera neobsahuje pouze funkce pro práci s autoloadem, jak by se vám po předchozím článku mohlo zdát. Obsahuje...
Pokračovat

1
Na knihovnu SPL jste už mohli narazit v souvislosti s rozhraním Iterator. Zmíněná knihovna však nabízí i další funkce, rozhraní a...
Pokračovat

2
PHP 5, narozdíl od předešlých verzí, umožňuje využívání výjimek stejně jako ostatní programovací jazyky. Výjimky rozšiřují možnosti ošetřování vzniklých chyb v...
Pokračovat

3
Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného...
Pokračovat

0
PHP samozřejmě obsahuje řadu funkcí, které umožňují spolupráci objektového a neobjektového kódu, respektive práci s informacemi o objektovém kódu. První sada funkcí,...
Pokračovat

1
Dereference je možnost odkazování na metodu či vlastnost, která obsahuje další objekty, z nich chceme použít nějakou vlastnost či metodu jiného...
Pokračovat

4
Operátor "instanceof" umožňuje jednoduše zjišťovat, zda daný objekt je instancí konkrétní třídy či rodiče, nebo zda je implementací nějakého rozhraní. Příklad použití...
Pokračovat

0
Magické metody umožňují programátorovi přenést na PHP starost o některé speciální a jiným způsobem těžko proveditelné úkoly, nezbytné při práci s...
Pokračovat

0
V PHP5 byla změněna funkčnoust operátoru porovnávání a identity. V PHP5 jsou si dvě proměnné rovny, pokud jsou obě instancemi stejné třídy...
Pokračovat

1
Typová kontrola znamená, že argumenty předávané třídě budou kontrolovány na svůj původ a typ. Kontrolu otestujeme tak, že před předávaným argumentem uvedeme...
Pokračovat

3
Iterace (volně přeloženo jako opakování, cyklus opakování) umožňuje přístup k objektům jakoby k polím. Marcus Boerger vytvořil knihovnu SPL (Standard PHP Library),...
Pokračovat

0
Metody přetěžování jsou volány v případě, že zadáváte vlastnost nebo metodu, která není definována. Mezi tyto metody patří __get(), která je volána,...
Pokračovat

2
Návrhový vzor Singleton umožňuje vytvářet objekty, u nichž je zaručena jejich unikátnost. Znamená to, že díky tomuto vzoru je možné objekt...
Pokračovat

3
Takzvaný "vzor Factory" umožňuje jednoduché vytváření objektů uvnitř jiných tříd. Podívejte se na následující příklad: <?php function __autoload($soubor){ ...
Pokračovat