Štítek: oop-php

OOP v PHP: Fluent Interfaces

15. února 2006

Takzvané „Fluent Interface“ (česky též „plynulé rozhraní“ nebo „řetězcovité volání“) je způsob spojování metod jednoho či více objektů, který usnadňuje předávání pracovního kontextu objektu. Výhodou je zmenšení a celkové zpřehlednění

OOP v PHP: Standard PHP Library (SPL) – základní rozhraní

15. února 2006

Knihovna SPL Marcuse Boergera neobsahuje pouze funkce pro práci s autoloadem, jak by se vám po předchozím článku mohlo zdát. Obsahuje desítky rozhraní a tříd, které vám mohou výrazně zpříjemnit práci

OOP v PHP: Standard PHP Library (SPL) – základní funkce

15. února 2006

Na knihovnu SPL jste už mohli narazit v souvislosti s rozhraním Iterator. Zmíněná knihovna však nabízí i další funkce, rozhraní a třídy, které mohou být v praxi velmi užitečné. Náplní tohoto článku je

OOP v PHP: Výjimky v OOP

15. února 2006

PHP 5, narozdíl od předešlých verzí, umožňuje využívání výjimek stejně jako ostatní programovací jazyky. Výjimky rozšiřují možnosti ošetřování vzniklých chyb v PHP.

OOP v PHP: Využití OOP v praxi

15. února 2006

Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování v PHP.

OOP v PHP: Funkce pro spolupráci s OOP

15. února 2006

PHP samozřejmě obsahuje řadu funkcí, které umožňují spolupráci objektového a neobjektového kódu, respektive práci s informacemi o objektovém kódu.

OOP v PHP: Dereference objektů

15. února 2006

Dereference je možnost odkazování na metodu či vlastnost, která obsahuje další objekty, z nich chceme použít nějakou vlastnost či metodu jiného objektu.

OOP v PHP: Operátor instanceof

15. února 2006

Operátor „instanceof“ umožňuje jednoduše zjišťovat, zda daný objekt je instancí konkrétní třídy či rodiče, nebo zda je implementací nějakého rozhraní.

OOP v PHP: Magické metody

15. února 2006

Magické metody umožňují programátorovi přenést na PHP starost o některé speciální a jiným způsobem těžko proveditelné úkoly, nezbytné při práci s OOP.

OOP v PHP: Porovnávání a identita

15. února 2006

V PHP5 byla změněna funkčnoust operátoru porovnávání a identity.

OOP v PHP: Typová kontrola

15. února 2006

Typová kontrola znamená, že argumenty předávané třídě budou kontrolovány na svůj původ a typ.

OOP v PHP: Iterace (opakování)

15. února 2006

Iterace (volně přeloženo jako opakování, cyklus opakování) umožňuje přístup k objektům jakoby k polím.

OOP v PHP: Přetěžování

15. února 2006

Metody přetěžování jsou volány v případě, že zadáváte vlastnost nebo metodu, která není definována.

OOP v PHP: Vzor Singleton

15. února 2006

Návrhový vzor Singleton umožňuje vytvářet objekty, u nichž je zaručena jejich unikátnost. Znamená to, že díky tomuto vzoru je možné objekt volat vždy pouze jednou.

OOP v PHP: Vzor Factory

15. února 2006

Takzvaný „vzor Factory“ umožňuje jednoduché vytváření objektů uvnitř jiných tříd.

  1. 1
  2. 2