OOP v PHP: Využití OOP v praxi

15. února 2006

Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování v PHP.

Představme si například internetový obchod, který pracuje s MySQL. Běžný e-shop může mít i několik desítek tisíc řádků kódu. Pokud se změní syntaxe jazyka nebo budete chtít změnit typ databáze, znamená to, že musíte projít všechny řádky kódu a zápis změnit. S OOP tento problém vyřešíte během několika málo minut.

Funkce pracující se syntaxí SQL totiž nejsou součástí procedurálního uspořádání kódu, jsou vázány v objektech, a tak změna jednoho zápisu ovlivní chování celého kódu, který tuto třídu využívá.

Zadání

Naším cílem bude vytvořit kód rozhraní, které umožní komunikaci s databází MySQL i SQLite (případně dalších) s tím, že výběr typu databáze umožníme pouhou změnou jedné hodnoty proměnné. Při tvorbě aplikace využijeme abstraktní třídu, implementace rozhraní, dereference objektů a podobně.

Přípravy

Nejprve je třeba vytvořit databáze v SQLite i MySQL, vytvořit tabulky a databázi naplnit daty. Stáhněte si proto pomocný skript, který za vás vytvoří stejnou tabulku v MySQL i SQLite a naplní ji 150 náhodnými záznamy (v phpMyAdmin je třeba vytvořit databázi „oop“).

Vytvoření proměnných a vzoru Factory

Nejprve si vytvoříme několik proměnných, které budou obsahovat informace o připojení a typ databáze. Pak pomocí vzoru factory zavoláme různou třídu podle hodnoty proměnné $type:

<?php 
$typ   = 'SQLite'; 
$host   = 'localhost'; 
$uzivatel = ''; 
$heslo  = ''; 
$databaze = 'oop'; 

function Factory($typ,$host,$uzivatel,$heslo,$databaze){ 
  if($typ == 'MySQL'){ 
   return new MySQL($host,$uzivatel,$heslo,$databaze); 
  }else if($typ == 'SQLite'){ 
   return new SQLite($databaze); 
  }else{ 
   return FALSE; 
  } 
} 
?>

Třídě MySQL předáváme čtyři proměnné, třídě SQLite je třeba předat pouze název databáze.

Definice tříd MySQL a SQLite a rozhraní

Pro obě třídy MySQL a SQLite vytváříme stejnou strukturu, vytvoříme si tedy rozhraní, které obě třídy implementují. Funkce obou tříd je vytvoření spojení s příslušnou databází a volání další třídy, která provádí hlavní logiku operací:

<?php 
 interface Spojeni{ 
  public function spojeni(); 
  public function dotaz($dotaz); 
 } 

 class MySQL implements Spojeni{ 
  protected $host; 
  protected $uzivatel; 
  protected $heslo; 
  protected $databaze; 
  protected $spoj; 
  public function __construct($host,$uzivatel,$heslo,$databaze){ 
   $this->host   = $host; 
   $this->uzivatel = $uzivatel; 
   $this->heslo  = $heslo; 
   $this->databaze = $databaze; 
  } 
  public function spojeni(){ 
   @$this->spoj = mysql_connect($this->host,$this->uzivatel,$this->heslo) or die('Spojení se nezdařilo'); 
   @mysql_select_db($this->databaze, $this->spoj) or die('Databáze neexistuje'); 

  } 
  public function dotaz($dotaz){ 
   if(!$this->spoj){ 
    $this->spojeni(); 
   } 
   return new VraceniDotazuMySQL($this->spoj,$dotaz); 
  } 
 } 

 class SQLite implements Spojeni{ 
  public $databaze; 
  public $spoj; 
  public function __construct($databaze){ 
   $this->databaze = $databaze; 
  } 
  public function spojeni(){ 
   $this->spoj = sqlite_open($this->databaze) or die('Spojení se nezdařilo'); 
   } 
  public function dotaz($dotaz){ 
   if(!$this->spoj){ 
    $this->spojeni(); 
   } 
   return new VraceniDotazuSQLite($this->spoj,$dotaz); 
  } 
 } 
?>

Definice tříd VraceniDotazuMySQL a VraceniDotazuSQLite a abstraktní třídy

Nejprve vytvoříme abstraktní třídu. Proč nevytváříme rozhraní? Obsahuje totiž jednu metodu, která bude ve všech třídách stejná, a tak je jednodušší tuto metodu definovat jako abstraktní. Připomínám, že abstraktní třída se neimplementuje, ale dědí (nemůže sama vytvářet instance).

<?php 
 abstract class VraceniDotazu{ 
 abstract public function Vlozeni(); 
 abstract public function VratPole(); 
 public function Pole(){ 
   $pole = array(); 
   while ($radek = $this->VratPole()){ 
    $pole[] = $radek; 
   } 
   return $pole; 
  } 
 } 
?>

Dále vytváříme třídy VraceniDotazuMySQL a VraceniDotazuSQLite. Konstruktor přiřazuje hodnoty předaným vlastnostem. Metoda Vlozeni() nejprve vytváří pole z argumentů, které metodě byly přiřazeny. Pak pomocí cyklu foreach připravíme dotaz pro databázi. Metoda VratPole() už následně vytváří pole hodnot, které jsme získali z databáze. K syntaxi dotazů se ještě později vrátíme.

<?php 
 class VraceniDotazuMySQL extends VraceniDotazu{ 
  protected $spojeni; 
  protected $dotaz; 
  protected $argumenty; 
  protected $vysledek; 
  public function __construct($spojeni, $dotaz){ 
   $this->spojeni = $spojeni; 
   $this->dotaz  = $dotaz; 
  } 
  public function Vlozeni(){ 
   $argumenty = func_get_args(); 
   foreach ($argumenty as $index => $hodnota){ 
    $this->argumenty[$index + 1] = $hodnota; 
   } 
   $pocet_argumentu = count($argumenty); 
   $dotaz = $this->dotaz; 
   foreach($this->argumenty as $index => $hodnota){ 
    $dotaz = str_replace(":$index","'".mysql_escape_string($hodnota)."'", $dotaz); 
   } 
   $this->vysledek = mysql_query($dotaz); 
   if(!$this->vysledek){ 
    return FALSE; 
   } 
   return $this; 
  } 
  public function VratPole(){ 
   return mysql_fetch_array($this->vysledek); 
  } 
 } 

 class VraceniDotazuSQLite extends VraceniDotazu{ 
  protected $spojeni; 
  protected $dotaz; 
  protected $argumenty; 
  protected $vysledek; 
  public function __construct($spojeni, $dotaz){ 
   $this->spojeni = $spojeni; 
   $this->dotaz  = $dotaz; 
  } 
  public function Vlozeni(){ 
   $argumenty = func_get_args(); 
   foreach ($argumenty as $index => $hodnota){ 
    $this->argumenty[$index + 1] = $hodnota; 
   } 
   $pocet_argumentu = count($argumenty); 
   $dotaz = $this->dotaz; 
   foreach($this->argumenty as $index => $hodnota){ 
    $dotaz = str_replace(":$index","'".sqlite_escape_string($hodnota)."'", $dotaz); 
   } 
   $this->vysledek = sqlite_query($this->spojeni, $dotaz); 
   if(!$this->vysledek){ 
    return FALSE; 
   } 
   return $this; 
  } 
  public function VratPole(){ 
   return sqlite_fetch_array($this->vysledek); 
  } 
 } 
?>

Dotazy na databázi

Když máme rozhraní připravené, můžeme zadávat dotazy a výsledky vypisovat:

<?php 
$dotaz = "SELECT * FROM tab WHERE jmeno = :1"; 

$ins = Factory($typ,$host,$uzivatel,$heslo,$databaze); 
$jm = "jmeno".rand(1,10)."jmeno"; 

$d = $ins->dotaz($dotaz)->Vlozeni($jm)->Pole(); 

echo '<table>'; 
 for($i = 0; $i < count($d);$i++){ 
  echo '<tr><td>'.$d[$i][id].'</td> 
     <td>'.$d[$i][jmeno].'</td> 
     <td>'.$d[$i][prijmeni].'</td></tr>'; 
 } 
echo '</table>'; 
?>

Proč mají dotazy syntaxi SELECT * FROM tab WHERE jmeno = :1? Takový dotaz stačí použít jednou a pak už jen měníme argumenty, tedy další dotazy by například mohly vypadat takto:

<?php 
$d = $ins->dotaz($dotaz)->Vlozeni('Nějaké jméno')->Pole(); 
?>

Jelikož metoda Vlozeni() umožňuje přeměnu libovolného počtu předaných argumentů, můžeme používat dotazy typu:

<?php 
$dotaz = "SELECT * FROM tab WHERE jmeno = :1 AND prijmeni = :2"; 
$d = $ins->dotaz($dotaz)->Vlozeni('Nějaké jméno','Nějaké prijmeni')->Pole(); 
?>

Díky takovému zápisu rovněž můžeme dotazy přizpůsobovat libovolnému typu databáze.

Pro další studium a testování si stáhněte podklady k příkladu.

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

Štítky: oop-php

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

3 komentářů

 1. Jsef

  Pro 8, 2011 v 19:35

  Článek dobrý, jen trochu neužitečný. Píše se v něm o různém stahování podkladů, ale nikde není nic ke stažení. V takovém případě je celý článek k ničemu…

  Odpovědět
 2. martin

  Dub 22, 2012 v 9:54

  Kdepak se dají stáhnout ty podklady k článku….?

  Odpovědět
 3. Aleš

  Kvě 6, 2012 v 11:52

  Stejný problém… Podklady prostě asi nejsou a nebudou…:-/ Škoda…

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *