Autoři OdJakub Mrozek

Jakub Mrozek

Profilový obrázek
27 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0

V nové verzi Zend Frameworku 1.8 došlo k významné změně v práci s automatickým nahráváním tříd do projektu. Dříve jsme byli...

0

Takzvané "Fluent Interface" (česky též "plynulé rozhraní" nebo "řetězcovité volání") je způsob spojování metod jednoho či více objektů, který usnadňuje předávání...

0

Knihovna SPL Marcuse Boergera neobsahuje pouze funkce pro práci s autoloadem, jak by se vám po předchozím článku mohlo zdát. Obsahuje...

1

Na knihovnu SPL jste už mohli narazit v souvislosti s rozhraním Iterator. Zmíněná knihovna však nabízí i další funkce, rozhraní a...

0

PHP 5, narozdíl od předešlých verzí, umožňuje využívání výjimek stejně jako ostatní programovací jazyky. Výjimky rozšiřují možnosti ošetřování vzniklých chyb v...

3

Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného...

0

PHP samozřejmě obsahuje řadu funkcí, které umožňují spolupráci objektového a neobjektového kódu, respektive práci s informacemi o objektovém kódu. První sada funkcí,...

1

Dereference je možnost odkazování na metodu či vlastnost, která obsahuje další objekty, z nich chceme použít nějakou vlastnost či metodu jiného...

4

Operátor "instanceof" umožňuje jednoduše zjišťovat, zda daný objekt je instancí konkrétní třídy či rodiče, nebo zda je implementací nějakého rozhraní. Příklad použití...

0

Magické metody umožňují programátorovi přenést na PHP starost o některé speciální a jiným způsobem těžko proveditelné úkoly, nezbytné při práci s...

0

V PHP5 byla změněna funkčnoust operátoru porovnávání a identity. V PHP5 jsou si dvě proměnné rovny, pokud jsou obě instancemi stejné třídy...

1

Typová kontrola znamená, že argumenty předávané třídě budou kontrolovány na svůj původ a typ. Kontrolu otestujeme tak, že před předávaným argumentem uvedeme...

3

Iterace (volně přeloženo jako opakování, cyklus opakování) umožňuje přístup k objektům jakoby k polím. Marcus Boerger vytvořil knihovnu SPL (Standard PHP Library),...

0

Metody přetěžování jsou volány v případě, že zadáváte vlastnost nebo metodu, která není definována. Mezi tyto metody patří __get(), která je volána,...

2

Návrhový vzor Singleton umožňuje vytvářet objekty, u nichž je zaručena jejich unikátnost. Znamená to, že díky tomuto vzoru je možné objekt...