Autoři OdJakub Mrozek

Jakub Mrozek

Profilový obrázek
27 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

3

Takzvaný "vzor Factory" umožňuje jednoduché vytváření objektů uvnitř jiných tříd. Podívejte se na následující příklad: <?php function __autoload($soubor){ ...

2

Abstraktní třída (abstrakce) je třída, která obsahuje jak abstraktní metody, tak hotové metody. Abstraktní třídy nesmí vytvářet instance, mohou být ale...

3

Objektové rozhraní lze charakterizovat jako šablonu vzoru. Pokud vytváříte velké třídy, které zahrnují a volají další třídy na základě různých okolností,...

0

Oficiální název operátoru :: je "Paamayim Nekudotayim" (hebrejský výraz pro dvě dvojtečky), mohl by být nazýván také "oblastní operátor", případně "dvojitá...

0

Uvnitř třídy je možné definovat objektovou konstantu. Odlišnost od vlastnosti třídy spočívá v tom, že se hodnota konstanty nikdy nemění, neuvádí...

2

Velmi užitečnou funkcí je funkce __autoload(). Umožňuje takzvané automatické nahrávání tříd a je volána, jestliže chcete užít třídu, která ještě nebyla...

1

PHP 5 obsahuje zvláštní metody, které provádějí určitou speciální činnost, pro niž byly zvlášť navrženy. Mezi základní takové metody patří __destruct(),...

2

PHP 5 používá klíčové slovo final pro ochranu rodičovských tříd, aby nemohly být přepsány jejich potomky. Final může být použito před...

4

PHP nám dovoluje definovat metodu nebo vlastnost jako statickou. Znamená to, že se váže na třídu a nikoli na danou instanci....

1

PHP 5 umožňuje definovat vlastnostem i metodám viditelnost pomocí zvláštních klíčových slov. PHP tedy dělí atributy (vlastnosti) a metody na public,...

5

Občas chceme vytvořit třídu podobnou té, kterou už máme definovánu. Bylo by naprosto zbytečné, kdybychom vše přepisovali - stačí pozměnit pouze...

7

Termín OOP znamená objektově orientované programování (dále už jen OOP), což je způsob programování, kdy chápeme procesy jako entity. Tedy zkráceně...