OOP v PHP: Vzor Factory

OOP v PHP: Vzor Factory

3

Takzvaný „vzor Factory“ umožňuje jednoduché vytváření objektů uvnitř jiných tříd.

Podívejte se na následující příklad:

<?php 
 function __autoload($soubor){ 
  include_once $soubor.'.php'; 
 } 

 function factory($skript){ 
  if($skript == 'MySQL'){ 
   return new Mysql; 
  }else if($script == 'SQLite'){ 
   return new SQLite; 
  }else{ 
   return FALSE; 
  } 
 } 

 $ins = factory('MySQL'); 
?>

Funkce factory příjmá jako argument jméno třídy, kterou chcete volat. Následně voláme instanci vybrané třídy, ta bude zahrnuta pomocí automatického nahrávání tříd (autoloading).

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

3 Příspěvků v diskuzi

Odpovědět