OOP v PHP: Vzor Singleton

OOP v PHP: Vzor Singleton

2

Návrhový vzor Singleton umožňuje vytvářet objekty, u nichž je zaručena jejich unikátnost. Znamená to, že díky tomuto vzoru je možné objekt volat vždy pouze jednou.

Vzor Singleton definuje třídu, která má pouze jednu instanci.

Představme si například volání obsahu určitého souboru. Konstruktor by vždy otvíral soubor, přestože je už otevřený. Použijeme-li však pro práci se souborem třídu odvozenou podle vzoru Singleton, snadno určíme, zda je soubor otevřen a zda s ním můžeme pracovat.

Podívejme se na podobný příklad:

<?php 
 class Singleton { 
  private static $instance = false; 
  public $vlastnost; 
  private function __construct(){} 
  public static function getInstance(){ 
   if(self::$instance === false){ 
    self::$instance = new Singleton; 
   } 
   return self::$instance; 
  } 
 } 

 $a = Singleton::getInstance(); 
 $b = Singleton::getInstance(); 
 $a->vlastnost = "Vypiš vlastnost 'vlastnost'"; 
 print $b->vlastnost; 
?>

Skript volá třídu Singleton, která obsahuje statickou vlastnost $instance a veřejnou vlastnost $vlastnost. Privátní konstruktor zakazuje vytváření instancí mimo třídu. Statická metoda getInstance() testuje, zda je instance vytvořená – pokud ano, vracíme instanci, pokud ne, instanci vytváříme. Mimo třídu pak voláme metodu getInstance() dvakrát, poprvé vytváříme instanci, podruhé ji vracíme. Dále přiřazujeme hodnotu vlastnosti $vlastnost, kterou pak zobrazujeme v prohlížeči.

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

2 Příspěvků v diskuzi

 1. Je tu chyba. Premenna $a pri volani statickej metody getInstance() ziskava navratovu hodnotu odkazu na prave vytvorenu instanciu triedy Singleton.

Odpovědět