OOP v PHP: Standard PHP Library (SPL) – základní rozhraní

15. února 2006

Knihovna SPL Marcuse Boergera neobsahuje pouze funkce pro práci s autoloadem, jak by se vám po předchozím článku mohlo zdát. Obsahuje desítky rozhraní a tříd, které vám mohou výrazně zpříjemnit práci s objekty. Náplní tohoto článku je popis základních rozhraní Countable a ArrayAccess.

Countable

Rozhraní Countable umožňuje volání funkce count() i na objekty. Běžně této funkci předáváte jako první parametr pole a funkce vrací počet elementů v poli. Rozhraní obsahuje pouze jednu metodu count(), která vrací číslo (integer).

class Json implements Countable 
{ 
  private $_data = array(); 
  public function __construct($data) 
  { 
    $this->_data = json_decode($data, true); 
  } 
  public function count() 
  { 
    return count($this->_data); 
  } 
} 

$data = '{"a":1,"b":2,"c":3}'; 
$json = new Json($data); 
echo count($json);

ArrayAccess

Rozhraní ArrayAccess slouží pro vkládání prvků do objektu způsobem, kterým vkládáte prvky do pole. Velmi často se používá s návrhovým vzorem Registry, který slouží jako vyspělejší náhrada globálních proměnných v objektově orientovaném programování.

Rozhraní ArrayAccess obsahuje čtyři základní metody:

Metoda Prametry Návratová hodnota Popis
offsetExists() $key (povinný) boolean Zjišťuje, zda daná hodnota existuje někde v atributech třídy. Zavolá se použitím funkce isset() na objekt.
offsetUnset() $key (povinný) nic Odstraňuje atribut z třídy. Metoda se zavolá použitím funkce unset() na objekt.
offsetGet() $key (povinný) různá Navrací prvek uložený v objektu.
offsetSet() $key (povinný), $hodnota (povinný) nic Vkládá prvek do objektu.

V následujícím příkladu popisuji návrhový vzor Registry pro vkládání globálních proměnných:

<?php 
class RegistryException extends Exception {} 

/** 
* Uschovna globalnich promennych 
* 
* Trida slouzi pro uchovavani glovalnich promennych. Jedna se o nahradu 
* globalnich promennych v proceduralnim programovani. 
*/ 
final class Registry implements ArrayAccess 
{ 
  /** 
   * Soubor se vsemi globalnimi daty 
   * 
   * @var array 
   */ 
  private $_data = array(); 

  /** 
   * Uchovava instanci objektu 
   * 
   * @var Registry|null 
   */ 
  private static $_instance = null; 

  /** 
   * Singleton 
   * 
   * @param array|null $data Predane pole globalnich dat 
   * @return Registry 
   */ 
  public function getInstance($data = null) 
  { 
    if (!self::$_instance instanceof self) { 
      self::$_instance = new self($data); 
    } 
    return self::$_instance; 
  } 

  /** 
   * Privatni konstruktor nastavuje predana data (pokud nejake jsou:) 
   * 
   * @param array|null $data Predane pole globalnich dat 
   */ 
  private function __construct($data = null) 
  { 
    if ($data) { 
      $this->_data = (array) $data; 
    } 
  } 

  /** 
   * Vklada globalni promennou 
   * 
   * @param string $key 
   * @param mixed $value 
   */ 
  public function offsetSet($key, $value) 
  { 
    $this->_data[$key] = $value; 
  } 

  /** 
   * Vraci globalni promennou 
   * 
   * @param string $key 
   * @return mixed 
   * @throws RegistryException Vyhodi se v pripade, ze neesituje zadna takova globalni promenna 
   */ 
  public function offsetGet($key) 
  { 
    $this->_check($key, true); 
    return $this->_data[$key]; 
  } 

  /** 
   * Odstrani globalni promennou 
   * 
   * @param string $key 
   * @throws RegistryException Vyhodi se v pripade, ze neesituje zadna takova globalni promenna 
   */ 
  public function offsetUnset($key) 
  { 
    $this->_check($key, true); 
    unset($this->_data[$key]); 
  } 

  /** 
   * Zkonstroluje, zda globalni promenna existuje 
   * 
   * @param string $key 
   */ 
  public function offsetExists($key) 
  { 
    return $this->_check($key); 
  } 

  /** 
   * Zkontroluje, zda existuje dany klic 
   * 
   * @param string $key 
   * @param bool $exception Ma se vyhodit vyjimka nebo vratit false v pripade nepravdy? 
   */ 
  private function _check($key, $exception = false) 
  { 
    if (!array_key_exists($key, $this->_data)) { 
      if ($exception) { 
        throw new RegistryException('Hodnota <strong>' . $key . '</strong> nebyla nastavena!'); 
      } else { 
        return false; 
      } 
    } 
    return true; 
  } 
} 

try { 
  $global = Registry::getInstance(array('name' => 'Jakub', 
      'surname' => 'Mrozek')); 
  //vlozeni nove globalni promenne 
  $global['magazin'] = 'Interval'; 

  //ziskani glb. promenne, vypise Interval 
  echo $global['magazin']; 

  //kontroluje existenci promenne, vypise 1 
  echo (int) isset($global['magazin']); 

  //odstrani globalni promennou 
  unset($global['magazin']); 

  //konstroluje existuenci promenne, tentokrat vypise 0 
  echo (int) isset($global['magazin']); 

  //globalni promenna byla smazana, vyhodi se vyjimka 
  echo $global['magazin']; 

} catch (RegistryException $e) { 
  //Zpracovani vyjimky 
} 
?>

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

Štítky: oop-php

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *