OOP v PHP: Dereference objektů

OOP v PHP: Dereference objektů

1

Dereference je možnost odkazování na metodu či vlastnost, která obsahuje další objekty, z nich chceme použít nějakou vlastnost či metodu jiného objektu.

K odkazování se používá notace ->. Podívejte se na tento příklad:

<?php 
 class TridaBudeVolana{ 
  public function VypisHeslo(){ 
   echo 'Vypiš heslo'; 
  } 
 } 

 class TridaVola{ 
  public function VolejTridu(){ 
   return new TridaBudeVolana; 
  } 
 } 
  
$ins = new TridaVola; 
$ins->VolejTridu()->VypisHeslo(); 
?>

Nejprve tedy vytváříme instanci, voláme třídu VolejTridu(), ta vytváří instanci třídy TridaBudeVolana, ze které následně chceme volat metodu VypisHeslo().

Takové zanořování je neomezené, tedy je možné volat i následující skript:

<?php 
 class TridaBudeVolana{ 
  public function VypisHeslo(){ 
   echo 'Vypiš heslo'; 
  } 
 } 

 class TridaVola{ 
  public function VolejTridu(){ 
   return new TridaZanorena; 
  } 
 } 

 class TridaZanorena{ 
   public function VolejTriduDalsi(){ 
   return new TridaZanorenaJesteVice; 
  } 
 } 

 class TridaZanorenaJesteVice{ 
   public function VolejTriduJesteDalsi(){ 
   return new TridaBudeVolana; 
  } 
 } 

$ins = new TridaVola; 
$ins->VolejTridu()->VolejTriduDalsi()-> 
   VolejTriduJesteDalsi()->VypisHeslo(); 
?>

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

1 Příspěvěk v diskuzi

Odpovědět