OOP v PHP: Typová kontrola

OOP v PHP: Typová kontrola

1

Typová kontrola znamená, že argumenty předávané třídě budou kontrolovány na svůj původ a typ.

Kontrolu otestujeme tak, že před předávaným argumentem uvedeme jméno třídy, odkud argument pochází. Příklad:

<?php 
 class Trida{ 
  public $vlastnost = 'Hodnota'; 
 } 

 class TypovaKontrola{ 
  public function VypisPoKontrole(Trida $trida){ 
  echo $trida->vlastnost; 
  } 
 } 
$i  = new Trida; 
$ins = new TypovaKontrola; 
$ins->VypisPoKontrole($i); 

/* 
Fatal error: 
$ins->VypisPoKontrole('Něco'); 
*/ 
?>

Metoda VypisPoKontrole() přejímá jako argument jméno vlastnosti, které následuje za jménem třídy. Pokud bychom následně předávali metodě argument, který nepochází z uvedené třídy, skript by skončil fatální chybou.

Typová kontrola funguje i u běžných funkcí.

Pozn. red.: Zdůrazňujeme, že tento text se týká PHP 5.

1 Příspěvěk v diskuzi

Odpovědět