Tip: Předávání tabulek do SQL Serveru 2008

Tip: Předávání tabulek do SQL Serveru 2008

1

Weboví vývojáři čas od času potřebují databázi předat celý seznam hodnot (nebo dokonce celých tabulek místo jednoho parametru. Je jasné, že existuje celá řada způsobů, ať už lepších, nebo horších, jak to vlastně udělat. Nicméně teprve SQL Server 2008 přichází s funkcionalitou „table valued parameters“, která dovoluje velmi elegantně pracovat se seznamy. A to jak přímo v kódu SQL Serveru, tak i v jazycích Visual Basic .NET nebo C#.

Kompletní článek od Tomáše Jechy k této problematice naleznete na serveru vbnet.cz.

1 Příspěvěk v diskuzi

Odpovědět