Validita kódu – jeden z faktorov úspešného a kvalitného webu?

5. listopadu 2007

Webové stránky vznikajú v súčasnosti ako huby po daždi. Zrátať to kvantum nie je triviálne a myslím, že niet sa čomu diviť. Technológia WWW ovládla celý svet a za posledných 10 rokov sa vyvinula na zrelé informačné médium, ktoré využíva už takmer každý človek. Nie každá webová stránka, ktorá je umiestnená na internete, je však úspešná. Polemizovať o tom, prečo je tomu tak, sa pokúsim v tomto článku a samozrejme dodám zopár zaujímavých tipov, ako si stránku z programátorského hľadiska vylepšiť, aby sa mohla stať úspešnejšou a kvalitnejšou.

Čo je to úspešný web?

Zadefinovať tento pojem nie je vôbec jednoduché, a to z dôvodu, že už samotné slovo „úspešný“ je dosť relatívne a dá sa na neho pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Niekto meria úspech webu jeho návštevnosťou (osobné web stránky), niekto finančným príjmom, ktorý web vygeneroval (elektronické obchody), niekto iný zase informačným dopadom na cieľovú skupinu návštevníkov (neziskové organizácie, intranetové portály). Sú dokonca medzi nami aj takí, ktorí úspešnosť merajú prepracovanosťou webu z technologického hľadiska (strhujúce animácie vo Flashi, inteligentné využitie Ajaxu a podobne).

Čím má web vyššiu návštevnosť, tým je úspešnejší?

Obvykle je medzi tvorcami stránok z mnou vymenovaných kritérií rozšírené najviac kritérium návštevnosť – číselný údaj o tom, koľko ľudí stránku v rámci sledovaného obdobia navštívilo. Na prvý pohľad sa zdá, že čím vyššie je toto číslo, tým je web úspešnejší. No v skutočnosti to nemusí byť vždy pravda.

Uvediem príklad. Stránka o vzducholodiach, ktorú navštívi denne 500 ľudí. Ak len 10 % z nich sa naozaj aj touto tematikou zaoberá, možno skonštatovať, že stránka je skôr navrhnutá, respektíve propagovaná takým spôsobom, že láka viac nerelevantnú návštevnícku obec (náhodných návštevníkov) ako je jeho cieľová skupina (záujemcovia o vzducholode). Náhodný návštevník obvykle po pár sekundách zo stránky odíde, no záujemca v prípade atraktívneho obsahu pobudne určite podstatne dlhšie.

Týmto sme si odpovedali na otázku z podnadpisu a dospeli k tomu, že vysoká návštevnosť je síce fajn, no pokiaľ ju netvorí hlavne relevantný okruh návštevníkov vzhľadom na obsah a poslanie našej stránky, tak v žiadnom prípade nemôžeme ňou merať jej úspech.

Odkiaľ prichádzajú na náš web návštevníci?

Vo všeobecnosti prichádza gro návštevníkov na našu webovú stránku prostredníctvom vyhľadávacích služieb. V dnešnej dobe je v kurze hlavne vyhľadávač Google, ktorý si dlhodobo drží svetové prvenstvo z hľadiska relevantnosti vyhľadávania a veľkosti svojej databázy. Aby som sa vyhol nepresnostiam, tak musím ešte dodať, že existujú krajiny, kde to neplatí a v ktorých naopak sú obľúbenejšie práve iné vyhľadávače – obvykle s lokálnym záberom len na danú krajinu.

Optimalizácia webu pre vyhľadávacie služby

Ak na web prichádzajú ľudia hlavne z vyhľadávačov, je logické, že by mala byť stránka navrhnutá tak, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania umiestňovala na čo najvyšších priečkach. Laicky povedané, aby sa návštevníkovi po zadaní príslušných kľúčových slov vo vyhľadávači (týkajúcich sa obsahu nášho webu), objavil odkaz na náš web. V ideálnom prípade by sa mal tento odkaz zobrazovať na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania a v celkovom poradí by mal byť na prvom mieste spomedzi ostatných „konkurenčných“ odkazov.

Ako to dosiahnuť? Tak presnú odpoveď vám nepovie nikto. Existujú a verejne známe sú však určité kritériá, ktorých splnenie vám k tomu môže dopomôcť. My sa v tomto článku budeme zaoberať kritériom, ktoré vo webdizajnérskych kruhoch vzbudzuje dosť veľkú kontroverziu, a tým je validita kódu stránky (pod pojmom validita máme na mysli, do akej miery je kód, z ktorého sa stránka skladá, v súlade s existujúcimi normami a štandardmi).

Pozn. aut.: Náplňou tohto článku nie je ísť úplne do detailov v rámci optimalizácie stránok pre vyhľadávače, preto vážnym záujemcom o túto problematiku odporúčam si naštudovať weby zaoberajúce sa SEO (Search Engine Optimization) detailnejšie. Na stránkach Interval.cz už vyšlo z tejto oblasti zopár článkov, môžete sa tiež nimi inšpirovať.

Validita kódu = lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania

Šalamúnske tvrdenie. Na jednej strane sa na oficiálnych školeniach SEO dozvedáme, že validný HTML kód vôbec nemá dopad na pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, na strane druhej pomaly každá firma, zaoberajúca sa SEO, argumentuje neúspech nášho webu aj práve jeho nevalidným obsahom. Kde je pravda?

Softvérový inžinier z Google Matt Cutts, známy verejným vystupovaním v súvislosti s vyhľadávaním v Google a SEO, odpovedá na túto otázku v zmysle, že mať validný HTML kód je super, ale pokiaľ by sme mali na jeho základe posudzovať weby v celosvetovom meradle, tak väčšina stránok by sa do databázy Googlu vôbec nedostala napriek tomu, že obsahuje veľmi kvalitný obsah. Google je v tomto ohľade dosť tolerantný a dokáže prepáčiť v kóde niektoré syntaktické chyby, no ako Matt Cutts dodáva: validný kód môže dopomôcť k lepšej indexácii webu. Inými slovami k tomu, aby Google dokázal do svojej databázy načítať čo najväčší počet podstránok navštíveného webu a lepšie sa vedel zorientovať v rámci jeho sémantického obsahu.

Z hľadiska vyhľadávacích služieb má preto validita kódu svoj zmysel.

Validita kódu = lepšie zobrazenie stránky pod rôznymi prehliadačmi

Na prehliadanie webov slúžia prehliadače stránok. Najznámejší prehliadač stránok je z dielne Microsoftu a nie je ním nik iný ako Internet Explorer. V súčasnosti ešte stále v tejto oblasti prevláda, no pomaly mu začína dýchať na päty FireFox, veľmi sľubne sa vyvíjajúci prehliadač podporovaný a pretláčaný hlavne open source komunitou.

Často sa vám môže stať, že vám oba prehliadače zobrazia jednú a tú istú stránku rôznym spôsobom. Je to preto, že v oboch prehliadačoch je rozdielne naprogramovaná interpretácia kódu stránky a navyše aj mierne odlišne interpretujú syntaktické chyby v kóde stránky.

Ak naprogramujeme stránku s validným kódom, vo väčšine prípadov si súčasne ušetríme čas jej optimalizáciou aj pod iné prehliadače, keďže tie ostatné sa dosť pridržiavajú pri zobrazovaní obsahu platnými normami. Opäť ďalšie plus, prečo mať stránku s validným obsahom.

Validátory kódu

Ak sa chceme presvedčiť, či náš web obsahuje stránky s validným kódom, je potrebné použiť nástroj nazvaný validátor. Validátoru stačí zadať konkrétnu URL adresu stránky a už o pár sekúnd nás oboznámi s výsledkami validácie. V prípade absencie chýb nám zablahoželá, v prípade výskytu nedostatkov oznámi, kde sa stala chyba, a prípadne navrhne ako ju máme riešiť.

Najznámejší validátor vytvorilo konzorcium W3C – organizácia zaoberajúca sa normami a štandardami webových technológií. Je na adrese validator.w3.org a používa sa hlavne na validáciu kódu HTML a XHTML.

Čo všetko je možné validovať?

Webová stránka je zvyčajne zmesou rôznych webových technológií. Neobsahuje v súčasnosti len výhradne HTML kód, ale nezaobíde sa tiež bez použitia kódu CSS (kaskádové štýly), ktoré hovoria prehliadaču stránok, ako sa má obsah stránky zadefinovaný v HTML vizuálne na stránke zobraziť. Pre tieto účely príde preto každému tvorcovi stránok vhod CSS validátor.

Okrem CSS je možné validovať aj kód ďalších technológií, ktoré sa na webe používajú. Napríklad si môžete nechať zvalidovať svoj kód z hľadiska jeho prístupnosti – platnosť voči normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Ak máte na stránke veľa hypertextových odkazov, tiež sa vám zíde validátor odkazov, ktorý rýchlo odhalí, či náhodou sa nestal niektorý z vašich odkazov neplatným. Odkazy na spomenuté validátory a ďalšie iné môžete nájsť na stránke validatory.alteon.sk.

Zhrnutie

Vybudovať úspešný web nie je ľahké. Chce to myšlienku, mať k dispozícii atraktívny a originálny obsah a v neposlednom rade je potrebné dokázať web aj kvalitne technologicky zastrešiť. Jednou z oblastí, ktorej sa treba venovať, je práve aj validita, o ktorej bola hlavná náplň tohto článku. Verím, že vás článok inšpiroval k tvorbe kvalitnejšieho kódu a pomôže sa stať ešte lepším webdizajnérom.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek kulman.sk
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *