Virtuální studium – iluze či nutnost?

11. listopadu 2003

Konkurence na trhu práce vybízí k intenzivnějšímu vzdělávání. Jednou z možností je elektronické studium (e-learning) přes internet, běžně využívané ve světě. Co tato moderní forma výuky nabízí českému občanovi, v čem je pro něj výhodná a naopak?

Narůstající konkurence na českém trhu se promítá i do větších nároků na kvalifikaci zaměstnanců a podnikatelů. Ještě více přituhne po našem vstupu do Evropské unie, kdy se u nás očekává větší příliv zahraničních expertů. Jak je na tuto okolnost připraven našinec? To nechám zodpovědět povolanějším. Zaměřím se na formy, jimiž může český občan dosáhnout vyšší profesní úrovně. Tudíž, jaké možnosti mu poskytuje elektronická komerce při uplatnění virtuálních výukových systémů. Vcelku se dá říci, že v České republice stále přetrvávají jisté bariéry a odpor k informačním technologiím (IT). Z toho vyplývá poměrně vlažný přístup jednotlivců, ale především managementu firem k elektronickému, zejména internetovém (virtuálnímu) studiu. A to přesto, že nabídka je poměrně silná. Jmenujme namátkou vedle cédéčkového Diderota, obdobný server Dr.Lang group, či perfektní všestrannou internetovou encyklopedii CoJeCo, dále e-learningový systém eDoceo, vzdělávací systém pro firmy Kontis a v neposlední řadě virtuální počítačovou školu Gopas.

Kurzy po internetu

Elektronické učebnice na cédéčku a www stránky na internetu, jsou bezesporu jednoduchým a rychlým způsobem, jak získat nové vědomosti. Pro virtuální výuku udělala u nás hodně například firma GComp, která se zabývá od roku 1991 počítačovou gramotností. Její první e-learningový systém se jmenoval Eliška Online a jeho druhá verze byla určena i pro podnikové intranety. V současnosti propaguje tato firma e-larningovou výuku na serveru Ella. Je to otevřený projekt, připravený ve spolupráci s firmou Trask Solutions, který prezentuje bohatou škálu různých kurzů. Zájemce si může funkci kurzů vyzkoušet zdarma. Především výuka cizích jazyků v kombinaci cédéčko – internetový kurz (prostřednictvím online lektorů) se velmi osvědčila. Internetové nástroje jsou implementovány i do multimediálních učebnic jazyků, vydávaných společností Media Trade.

Formy výuky

Poměrně silnou brzdou v rozvoji elektronické virtuální výuky je vysoká cena za rychlé internetové spojení, částečně nízká propustnost domácích sítí a částečně i přetrvávající odpor (u některých částí společnosti) k používání IT. Přesto mnohé české komerční firmy se nenechaly odradit a vstoupily před několika lety na české „pole neorané“ e-learningového trhu. Impuls k průniku elektronické výuky daly bankovní ústavy a mimo jiné také České dráhy, Česká pošta, Český Telecom, Česká komora daňových poradců a McDonald’s. Tyto firmy projevily zájem o elektronický způsob dalšího vzdělávání svých pracovníků a nechaly si vyrobit na klíč projekty e-learningu.

Asynchronní (offline) výuka

Asynchronní výuka (pomocí e-mailu, diskusních skupin, nástěnek), je elektronickou formou studia (samostudia), která umožňuje studentovi individuálně přistupovat k výuce podle svého času. Student pracuje prostřednictvím počítače zcela sám, což však na něj klade vysoké nároky co do odpovědnosti. Schází silná motivace a vedení. Toto studium může dobře zvládnout pouze silný a vytrvalý jedinec. Asynchronní forma studia je jednoduchá a levná, bez nároků na další investice.

Synchronní (online) výuka

Synchronní výuka (sdílení aplikací, video konference, virtuální třída), je realizována v pomyslné počítačové – virtuální třídě – pod vedením lektora (online komunikace). Student komunikuje prostřednictvím počítače na dálku s lektorem, a to za použití softwarových aplikací. Tzn. studující se musí spoléhat jedině na své schopnosti a znalosti, aby obstál v hodnocení, které provádí lektor na základě testů. To studenta silně motivuje a přináší v krátkém čase lepší výsledky než při klasické výuce. Synchronní forma výuky je dražší než asynchronní, je časově limitující a vyžaduje spolupráci lektora. Je ovšem levnější než klasická školní výuka, neboť odpadají náklady na pronájem školících prostor a prostředků, výrobu školících materiálů, dopravu na školení a stravné.

Trask Solutions s. r. o.

K velmi zdařilým produktům, určených pro provoz elektronických vzdělávacích programů, patří e-learningový systém Learning Management System eDoce české společnosti Trask solutions, s.r.o.. Slouží pro internet a intranet a obsahuje celkem čtyři moduly – Student, Manažer, Administrátor a Tutor. Navíc je možné objednat modul pro propojení s externími firemními systémy (ERP) a tak zpětně využívat, a rovněž aktualizovat, údaje ve firemních databázích. Projekt má vlastní testovací a certifikační server a řídící systém vzdělávání Learning Management Systems (LMS), o němž lze říci, že je prakticky ERP systémem pro správu znalostí a řízení vzdělávání. K dispozici je také modul pro tvorbu kurzů šitých na míru podle požadavků uživatele. Pro práci s tímto systémem stačí pouze internetový prohlížeč.

Projekt "eDoceo" společnosti Trask Solutions

Systém eDoceo se postupně stal technologickou platformou pro LMS. Jeho velkou výhodou je i to, že může být uživatelům poskytnut formou pronájmu ASP produktu nebo webhostingu. Například produkt LMS eDoceo 3.0 je dokonce nezávislý na hardware platformě a lze jej provozovat ve všech prostředích odpovídajících specifikaci J2EE. Pracuje na serverech platformy PC (MS Windows NT/2000), středních systémů Unix (AIX, Linux a další klony), AS400, Sun Solaris. Pro ukládání a práci s daty využívá XML a databázových prostředí jako Microsoft SQL server, IBM DB2, Oracle a další. Jako aplikační web server využívá Microsoft Internet Information Services s podporou jazyka Java nebo aplikační server IBM Websphere.

Kontis s. r. o.

Renomovanou firmou, produkující informační systémy a podporující produkty e-learningu, je také česká společnost Kontis, s.r.o. Její produkty nacházejí uplatnění nejen v klasickém, ale především virtuálním vzdělávání. I tato firma nabízí vývoj kurzů na klíč, a to IT nebo produktové kurzy, školení a normy. V nabídce hotových kurzů je například výuka MS Office, výuka anglického jazyka, ale třeba i kurzy bezpečnosti práce, vyrobené na zakázku, či školení řidičů referenčních vozidel a další. Virtuální kurzy přes internet poskytují i zpětnou vazbu nejen formou automaticky vyhodnotitelných otázek, ale i pomocí simulací a hodnocených řešení, které musí student vypracovávat. Při použití těchto kurzů v rámci LMS je zajištěna spolupráce studentů i lektorů v rámci on-line komunikace. Díky podpoře otevřených standardů, jako je AICC, SCORM či Microsoft LRN mohou být kurzy napojeny v řadě dalších LMS světových dodavatelů. Produkty firmy Kontis používají známé společnosti u nás i v zahraničí. K českým uživatelům patří třeba Český Telecom, Vysoká škola báňská či Ostravská univerzita.

Projekt společnosti Kontis

Projekt iTutor – Student

K nejoblíbenějším projektům společnosti Kontis patří modul iTutor – Student. Jeho prostřednictvím se studenti dostanou ke všem informacím, které pro vzdělávání potřebují. Velkou výhodou tohoto modulu je, že studenti mohou vstupovat do virtuálních tříd, videokonferencí, chatů a zúčastnit se komunikace se svými lektory. Mohou komunikovat také s ostatními studenty, a to pomocí e-mailů či osobních zpráv, účastnit se moderovaných či nemoderovaných diskusních fór a přistupovat do katalogů s nabídkou veřejného vzdělávání.

Virtuální škola Gopas

Tento stručný přehled, vlastně úvod do problematiky e-learningu, by rozhodně neměl postrádat zmínku o české virtuální škole Gopas. Jde totiž o jednoho z hlavních vizionářů a propagátorů virtuálního vzdělávání u nás, který začal s formou výuky přes internet v roce 1992. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí získání autorizace světových firem jako Microsoft, IBM a Oracle.

Projekt virtuální třídy Gopas

Gopas se stal v uplynulém období významným poskytovatelem elektronického vzdělávání, připravovaného pro zaměstnance firem i veřejnost. Prostřednictvím internetového portálu jsou k dispozici nejrůznější asynchronní kurzy, určené pro ovládání softwarových programů i tvorbu aplikací. Stálé místo má v nabídce rovněž synchronní studium, určené pro specializované obory, jako je například programování. Hitem posledního období je internetové testování, které využívá přes dvě stě firem při ověřování znalostí svých pracovníků. Gopas má akreditaci pro provádění testů firem Thomson Prometric a Virtual University Enterprises. V oblasti IT tak mohou zájemci skládat veškeré profesní zkoušky.

Nabídka specializovaných kurzů IT

Zajímavou nabídkou jsou nejnovější kurzy určené administrátorům a správcům sítí, kteří se rozhodli přejít ze systému Windows NT 4.0 na Windows 2003. Tým Gopasu zajistí v případě zájmu zpracování samostudijních kurzů jednotlivcům a firmám na míru tak, aby zvolená technologie výuky nabízela maximální pedagogickou hodnotu.

Resumé

Účelem tohoto článku nebyla podrobnější analýza elektronického vzdělávání v České republice. Šlo mi jen o nastínění některých možností, které e-learningový trh u nás nabízí. Přesto je možné na základě těchto informací konstatovat, že výběr produktů i pro virtuální studium je poměrně bohatý. A není pochyb o tom, že může přispět k vyšší kvalifikační úrovni nejrůznějších profesí. A rovněž, že ve vazbě s technologiemi internetu a intranetu nám e-learning vzdělávací proces zlevní, zrychlí a tedy zlepší. Zbývá se proto ptát, jak je tento potenciál zhodnocen?

Bohužel, zjištění je neradostné. Máme v této oblasti hodně teoretiků a spoustu autorských prací na dané téma. E-learningem se však v praxi zabývá ještě málo dodavatelů a efektivně ho využívá jen málo firem a jednotlivců. Mnoho důležitých firem ještě nedocenilo význam této formy vzdělávání! Investují velké prostředky na různé klasické prezenční kurzy. Přitom na druhé straně krátí své rozpočty na vzdělávání, místo aby využili rozmanité možnosti e-learningu. Ten totiž už dávno nepatří do světa iluzí, ale stává se nutností. Žijeme přece v době, kdy se informace staly důležitou součástí našeho života! Takže bychom neměli pochybovat o potřebě stálého studia prostřednictvím nejnovějších informačních technologií.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *