Virtuální studium – ZaŠkolou.cz

3. února 2004

Už vás někdy požádal známý o doučování svého dítka? Či sami potřebujete, aby se vaše ratolest zdokonalovala v učení a nemáte na ni čas? Odpověď je jednoduchá – obraťte se na server „Škola za školou.cz“. Jak se s ním pracuje, jaké dává možnosti?

Informací pro každého, jehož jméno figuruje v třídní knize, je na internetu obrovská lavina. Tak třeba žáky základních škol, kteří si rádi hrají, láká k učení rubrikami Herní koutek a Sexuální poradna server Škola hrou.cz. Podobné zaměření má v sekcích s příznačnými názvy Ředitelna, Sborovna a Tabule server Moje škola.cz. Studentům středních škol nabízí pomoc při studiu a v přípravě na seminárky například web E-referáty.cz.

Server Škola za školou.cz společnosti Centre for Modern Education se však od jmenovaných projektů liší komplexní výukou včetně vyhodnocení. Je určen žákům druhého stupně základních škol (šestá až devátá třída) a zahrnuje devět hlavních předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a dějepis. Pamatováno je i na studenty gymnázií (prima až kvarta), kteří mohou rovněž získávat znalosti z devíti základních předmětů: češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Celý projekt vychází z učebnic běžně užívaných na školách se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyzkoušení zdarma

Tento server má na poli e-learningu silnou pozici. V uplynulém roce navštívilo jeho „neviditelnou“ virtuální učebnu přes 80 000 studentů, kteří absolvovali více než půl miliónu cvičení. Z této aktivity by měl učitel národů Jan Ámos Komenský určitě radost.

K přitažlivosti a rozšíření tohoto webu přispívá podle mého názoru možnost nejprve si zdarma prohlédnout hlavní služby a jejich funkci. To je možné označit za dobrý marketingový tah provozovatele. Zájemci mohou využít třídenní provoz demoverze zdarma. Stačí se zaregistrovat na Za školou – vstup zdarma. Systém každému uživateli okamžitě zašle na uvedenou mailovou adresu potřebný vstupní kód (heslo), které mu zajistí přístup do Školy za školou. Jak to na serveru chodí a jakými moduly je vybaven se mohou děti i rodiče podívat rovněž bezplatně na adrese Za školou – moduly.

Snadné přihlášení

Co však musí student udělat, aby se mohl na www stránkách pravidelně učit? První krok by měli udělat rodiče a své dítě na server přihlásit a zakoupit on-line objednávkou některý z produktů. Poznamenávám jen, že například nejlevnější základní učební balík interaktivních výukových modulů v tarifu Basic, což je "Komplexní příprava do školy" pro jednoho uživatele, je nabízen na měsíc za necelé dvě stovky. Cena většiny ostatních produktů, včetně rodinného balení, se pohybuje v relacích několika set korun. Finančně náročnější je pouze využívání on-line lektora pro hlubší porozumění probírané látky.

Samotná registrace k pravidelnému provozu je jednoduchá. Po vstupu na úvodní stránku Za školou – registrace vyplní zájemce potřebný formulář. Jsou to údaje syna či dcery, kteří budou Školu za školou používat. Poté bude novému uživateli okamžitě odeslán ze serveru mail o provedené registraci. Dozví se, jaký mu byl přidělen vstupní kód. Pro vstup pak stačí zadat do kolonky e-mail uživatele a vstupní kód. Po aktivaci tlačítka OK se otevře vstup na server. Tím je celá přihlašovací procedura dokončena. Jednoduše a rychle. Dá se to zvládnout za necelou minutu!

"Za školou.cz" - část stránky s registrací

Domácí elektronický učitel

Server Škola za školou slouží hlavně pro samostatnou domácí přípravu dětí a studentů do školy. Mohou si ověřit své dovednosti prostřednictvím až 25 000 výukových jednotek, které obsahují 66 interaktivních modulů na procvičování a přezkoušení. To je skutečně úctyhodný výběr, který tento domácí elektronický učitel nabízí. Jde o gramatická cvičení, větné rozbory, diktáty, výklady, krátké testy, aktivní obrázky, slepé mapy i pokusy. Žáci a studenti zde najdou opravdu všechno, co k učení potřebují. A co je velmi důležité – málo působivé stránky, které děti znají z papírových učebnic, díky internetu ožívají a dostávají nový, atraktivní obsah.

Ve virtuální učebně

Za asistence třináctiletého vnuka Filipa jsem se podíval, jak to v takové virtuální učebně vypadá. Protože je pro něj internet již samozřejmostí, začíná se zajímat konečně nejen o hry, ale také o čerpání znalostí. Vyzkoušel si zmíněnou demoverzi free produktu a já mu nahlížel přes rameno. Mohu říct, že program školáka dokonale prověří, zkontroluje, vyhodnotí výsledky jeho testu, opraví případné chyby, dokonce umí poradit a vysvětlit složitější látku. Server Škola za školou má rovněž vlastní chat, takže účastníci si mohou on-line dopisovat a třeba najdou i nové kamarády. Zajímavý je rovněž modul Diář, kam si školák zadá své úkoly, termíny příprav na konkrétní předměty, konání kroužků atd.

Testy znalostí

Výběr látky k ověřování znalostí je snadný. Tento krok, soudím, zvládne i ten, kdo je na písíčku poprvé. Žák si nejprve jednoduchou cestou najde učebnici, která odpovídá jeho postupnému ročníku. Může si zvolit z několika druhů od různých autorů a pomocí tlačítka „Změnit“ výběr upravovat. Pak rovnou klikne na konkrétní kapitolu, kterou probírá ve škole, a otevře se mu ověřovací test.

"Škola za školou" - výběr učebnic

V našem příkladu vybral Filip český jazyk, cvičení z gramatiky Alšův Komenský, což je volně upravený text na dosazování správných písmen. V levém sloupci je vidět časový limit.

"Škola za školou" - cvičení z gramatiky

Po ukončení testu stačí, aby žák v hlavním okně programu aktivoval v levém sloupci položku „Moje výsledky“. Otevře se okno s podrobným seznamem probírané látky podle předmětů, včetně stavu úspěšnosti.

"Škola za školou" - ukázka výsledku testu

Uživatelské prostředí

Tento elektronický domácí učitel splňuje určitě požadavky, kladené na podobný druh služeb. Soudím tak podle četných ohlasů pedagogických pracovníků i samotných žáků, které v uplynulé době vyslovili na adresu tohoto serveru. Rovněž poměrně velká návštěvnost je toho dokladem. Uživatel to má na tomto serveru jednoduché, potřebuje k práci kromě připojení k internet pouze aplikaci MS Office a internetový prohlížeč Internet Explorer verze 5.0 a vyšší. Celé prostředí je uživatelsky velmi příjemné a na webu se návštěvník také dobře orientuje.

Technologie

Server kombinuje tabulkový layout a CSS formátování, využívá rovněž JavaScript i ASP, což v tomto případě je jistě optimální varianta, vzhledem k rozsáhlosti celého projektu. Dělení titulní stránky je logické, přehledné a působí naprosto učesaně. Navigaci usnadňuje rozdělení titulní stránky na levý sloupec s hlavním menu a horní pruh, kam byly posazeny odkazy služeb. Autoři rovněž minimalizovali objem grafiky i obrázků, což je určitě u takto zaměřeného webu namístě. Možná jen podkladová barva v levém sloupci by mohla být světlejší. Reklamní odkazy dole totiž zanikají a dochází tu k jakémusi slévání zobrazení. Stránky se v nejpoužívanějších alternativních prohlížečích zobrazují bez problémů.

Dobrá volba

Známý bonmot J. A. Komenského „Škola hrou“ inspiroval tvůrce webových stránek, myslím, vrchovatě. Školáci tu najdou dost příležitosti nejen k zajímavě zpracovanému učení, ale také k zábavě, třeba prostřednictvím vědomostní hry. Pokud chcete, aby vaše ratolesti zvládly veškeré zkoušení a písemky, pak Škola za školou pro to může hodně udělat. Je to cesta, jak se učit rychleji, zábavněji a jak dosáhnout lepších známek.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek interval.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *