Vlastný reklamný systém v PHP 2.

2. února 2002

V minulej časti ste vytvorili tabuľky a skript, ktorý zobrazí samotný banner a postará sa o aktualizáciu hodnôt kreditov. Dnes vytvoríte štatistiky a vysvetlím vám ako vkladať kód na stránku.

Teraz máme urobené zobrazenie bannera, prejdeme k vkladaniu kódu na stránku. Vkladanie je veľmi jednoduché – nie sú potrebné žiadne 2kb kódy, stačí jednoducho zavolať skript pre reklamu. V tom prípade chápete, že sa dá volať len zo stránky .php. Prejdeme si teraz obidve alternatívy volania skriptu. Predpokladajme, že skript sa volá reklama.php:

require "reklama.php?kde=2";

Tento kód použijte v prípade, že voláte skript reklama.php z hornej pozície.

require "reklama.php?kde=1";

No a tento použijte, keď máte vyhradený priestor pre Banner 468 x 60 v spodnej pozícií, mimo viditeľnej oblasti pri rozlíšení 800 x 600. A teraz môžete kombinovať: premenná kde udáva počet odpočítaných kreditov za zobrazenie bannera. Toto číslo si môžete ľubovolne meniť, len pozmenením kódu pre volanie.

Po zobrazení bannera sa vám ako odkaz vypíše špeciálny php skript, ktorý zaznamená klik a presmeruje na URL zadávateľa.

rek_click.php:

<?
mysql_pconnect("SERVER", "LOGIN", "HESLO");
mysql_db_query("DB", "Update rek_stat set clicks = clicks + 1 where (subor like ‚$subor‘) and (komu like $id)");
header("Location: $href");
?>

Čo ten skript robí? Pripája sa k databáze funkciou mysql_pconnect() – ktorej parametre musíte doplniť. Neskôr upravuje počet klikov – zvyšuje ho o jeden, pri konkrétnom súbore a následne presmerúva na stránku zadávateľa reklamy.

A teraz k štatistikám:

Ide o to, aby ste zadávateľovi reklamy ukázali informácie, ktoré sú pre neho kľúčové. Tento jednoduchý systém zaznamenáva to absolútne najdôležitejšie – počet impresií a klikov. Z toho môžete jednoducho vypočítať clickrate. Taktiež máte zaznamenaný čas prvého zobrazenia bannera, z toho môžete vypočítať napr. priemerný počet impresií za deň, klikov za deň. A ešte 5 kľúčových štatistík. Ale najskôr si vytvorte stránku, na ktorej vypíšete momentálnych zadávateľov reklamy:

rek_stat.php:

<?
mysql_pconnect("SERVER", "LOGIN", "HESLO");
$vys = mysql_db_query("DB", "Select * from reklama");
while($e = Mysql_fetch_array($vys)):
echo $e["komu"] ?> – <a href="rek_stat1.php?id=<? echo $e["id"] ?>">vstúpiť</a>
<? endwhile; ?>

Týmto máte vypísaných zadávateľov reklamy. Ak kliknete na odkaz vstúpiť, dostanete sa k štatistikám daných zadávateľov v súbore rek_stat1.php. Mimochodom aj tu využijete ID.

rek_stat1.php:

<?
mysql_pconnect("SERVER", "LOGIN", "HESLO");
$vys = mysql_db_query("DB", "Select * from reklama where id like ‚$id’");
$e = mysql_fetch_array($vys); ?>
<? echo $e["komu"] ?>:<br><br>
Máte ešte <? echo $e["pocet"] ?> kreditov.
<? $v = mysql_db_query("DB", "Select * from rek_stat where id like ‚$id’");
$cimpresions = 0;
$cclicks = 0;
while($r = mysql_fetch_array($v)): ?>
<? $u = $r["subor"];
echo strtr($u, "/", " "); ?> – <? $rp = $r["impresions"];
echo $rp;
$cimpresions+=$rp; ?> impresií – <? $rt = $r["clicks"];
echo $rt;
$cclicks+=$rt; ?> klikov – Clickrate: <?
$et = $rt/($rp/100);
echo round($et, 2); ?> % – <? $od = $e["ncas"]; $teraz = Time(); $ted = $teraz – $od;  echo 86400*($rp/$ted) ?> impresii za deň – <? echo 86400*($rt/$ted); ?> klikov za deň.<br><br>
<? endwhile; ?>
<br><br>Celkovo: <? echo $cimpresions ?> impresii – <? echo $cclicks ?> klikov – Klikrate: <? $rate = $cclicks/($cimpresions/100);
echo round($rate, 2); ?> %

Ako vidíte, grafická úprava nie je žiadna, tú si musíte podľa potreby doplniť. V prvých troch riadkoch sa pripájam k mySQL a hľadám všetky súbory, ktoré zobrazili banner v danej zvolenej kampani. Ďalej vypisujem celkový počet zostávajúcich kreditov. Funkcia Mysql_Fetch_array sa postará o všetko potrebné k vypísaniu všetkých súborov a pomocou cyklu while vypíšete všetky súbory aj s ostatnými štatistickými údajmi. Ako vidíte, zapísal som „while($r = mysql_fecth_array($v)):“. Znamená to, že som do premennej $r uložil asociatívne pole s výsledkom dotazu Mysql_Db_Query. Neskôr jednoducho vypíšem zápisom „$r[„nazov_polozky_v_db“]“ obsah konkrétnej položky databázy. Ide teda, ako vidíte, o počet impresií, počet klikov, clickrate, priemerný počet impresií za deň a priemerný počet klikov za deň. Na konci ešte vypíšem celkový počet impresií, klikov a clickrate. Tieto čísla som dostal tak, že som pri každom súbore tieto jeho čísla spočítal.

Zdrojové kódy sú presne tu, stačí vytvoriť tabuľky, ako som písal v minulej časti, upraviť súbory, zmeniť heslá a loginy. Potom už môžete zháňať partnerov a zarábať na reklame.

Tento reklamný systém je veľmi jednoduchý. Ale je funkčný a odskúšaný. Takže ak potrebujete základné informácie v reálnom čase o priebehu kampane a nepotrpíte si na detailoch, tento systém je pre vás.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *