Webhosting a křišťálová koule

28. ledna 2003

Přinášíme třetí, závěrečný pohled na čísla z výzkumu Web Hosting Study, který na základě celoevropského dotazování v roce 2002 zveřejnilo sdružení Webhosts Consortium. Převážná část zprávy hovoří o stavu nabídky a poptávky, uskutečněných či nenaplněných očekáváních providerů i zákazníků. Důležitá je ale i budoucnost trhu s pronájmem prostoru na webovských serverech. V této souvislosti autory studie samozřejmě zajímaly také strategie a scénáře pro přežití, odhady trendů a budoucího vývoje.

Klíčové faktory

V každém oboru podnikání, který je už nějakým způsobem zavedený, po čase denní starosti a radosti manažerům otupí ostražitost a vizionářské sklony. Proto je také obtížné podívat se do budoucnosti webhostingu jen skrze odpovědi, shromážděné v dotaznících výzkumů. Přesto můžeme konstatovat, že z nich můžeme identifikovat klíčové faktory, které nejvíce ovlivňují rozhodování manažerů.

Volba postupu

Které alternativy budou malé a střední firmy preferovat při rozvoji svého podnikání? Vzato z gruntu, mají asi čtyři možnosti:

  • Maximalizovat zisk redukcí nákladů. Toho lze nejspíš dosáhnout reorganizací obchodních procesů a interních činností s podporou implementace nových informačních systémů typu Enterprise Resource Planning (ERP) a Knowledge Management.
  • Zvýšit obrat. K této metě může vést cesta přes zlepšení zákaznických služeb, nové prodejní kanály a optimalizaci komunikace například prostřednictvím online nakupování a Customer Relationship Management (CRM).
  • Diverzifikace neboli zavedení nových produktů a služeb, hledání nových trhů. V případě webhostingu tedy hlavně rozšířená nabídka a poptávka webových služeb.
  • Status quo. Pokud nebudeme nic měnit, vychází to zřejmě z předpokladu, že webová revoluce pro nás končí u elektronické komunikace a firemní prezentace na internetu.

Struktura trhu

Závisí na vývoji strategií prodejců a kapacitách. Webhosting můžeme vnímat jako nadstavbu nad zavedenými službami telekomunikačních operátorů, datacenter, web agentur, Internet Service Providers (ISPs) a dalších. Hlavním otazníkem dalšího vývoje zůstává, zda přijde období další specializace nebo naopak vzroste integrace služeb. První možnost povede ke stavu, kdy se provideři soustředí na svůj „core business“ a další služby plus funkcionality budou nakupovat na základě partnerských dohod.

Ekonomické podmínky

Implementace internetových řešení, inovace informačních systémů nebo vývoj nových produktů se nejlépe uskutečňují v solventní firmě, která má dostatečné finanční zázemí. Je třeba si uvědomit, že počáteční investicí běh nekončí, ale začíná. Štafetový kolík postupně převezmou implementační náklady, upgrady a provozní režie. Nezáleží jen na hospodářské stabilitě subjektu, svou roli hraje také ekonomická situace kolem.

Chování

Většina malých a středních firem není zvyklá nabídnout některé procesy k outsourcingu, pokud cítí, že je schopná je uspokojivě zvládnout vlastními silami. Toto chování je podporováno subjektivním vnímáním bezpečnosti, pocitu řízení, kontroly, případně i zdáním neadekvátních či nevyčíslitelných nákladů. Manažeři nejsou ochotni s experty konzultovat problematiku implementace systémů a nástrojů, které přímo nesouvisí s hlavní podnikatelskou činností. To všechno může znamenat, že i v budoucnu se interneteové hemžení bude odehrávat hlavně in-house a že outsourcing zatím ostrouhá…

Vývoj technologií

Mezi klíčovými faktory patří mezi ty nejdůležitější. Podle dosavadních zkušeností se dá předpokládat, že vývoj bude pozitivní a bude směřovat ke zvýšení systémových kapacit a možností, dalšímu zlevnění a zvýšení výkonů hardware, snížení cen připojení a ostatních souvisejících služeb. Na druhé straně půjdou nahoru ceny systémové integrace a implementačních prací, protože nastane období zájmu o přizpůsobení aplikací na míru. Přímo úměrně s významem komplexních systémů a jejich důležitostí pro podnikání se zvýší také míra provozních nákladů.

Přesný odhad budoucího vývoje je v podstatě nemožný, nepracujeme totiž s konstantními hodnotami. Abychom se však dobrali nějakého konce, nezbývá nám jiná možnost, než pro zjednodušení v dalších prognózách předpokládat, že makroekonomika je stabilizovaná, bez výrazných výkyvů.

Modelování možného vývoje

Klíčový faktor Možnosti
Volba postupu Redukce nákladů | Zvýšení obratu Diverzifikace | Status quo
Struktura trhu Specializace Integrace služeb
Ekonomické podmínky Investice je možná Investice nemožná
Chování Konzervativní přístup Revoluční přístup
Vývoj technologií Očekávání komplexnějších řešení, která budou dražší. Nejen jako prvotní investice, ale i ve fázi implementace a provozu.

Tabulka sumarizuje různé možnosti a alternativy, které vyplynuly z analýzy klíčových faktorů. Kombinace výše uvedených hodnot může vést k více než 50 různým popisům budoucího stavu. Žádný z nich ale nemá výlučné postavení a vytvořené modely by se mohly spíš v mozaice budoucnosti doplňovat. Autoři výzkumu nakonec vybrali tři nejpravděpodobnější scénáře „co by se mohlo stát, kdyby…“

Scénář číslo Volba postupu Struktura trhu Ekonomika Chování
1 Status quo Specializace Investice nemožná Konzervativní
2 Zvýšení obratu Specializace Investice možná Konzervativní
3 Redukce nákladů Integrace služeb Investice možná Revoluční

Scénáře

Popis prvního scénáře:

Většina malých a středních firem zařadí internet do svých podnikatelských plánů, ale nebude pro ně nezbytný. Budou hlavně využívat e-mail a další komunikační nástroje k výměně informací. Podstatné snížení nákladů na připojení, hardware a aplikace jim dovolí tyto minimalizované internetové služby realizovat in-house. Problémem zůstává bezpečnost, bude bezpodmínečně nutné instalovat firewall. V této souvislosti se vyrojí společnosti, nabízející vzdálenou supervizi nebo bezpečnostní kontroly. Trh webhostingu se v tomto případě spíš specializuje.

Popis druhého scénáře:

Malé a střední firmy využijí příležitosti ke zlepšení komunikace se zákazníky (CRM systémy) a tím následně zvýší tržby. Protože zuří striktní specializace a neexistují integrované nabídky, kupují si zájemci produkty rovnou od tvůrců a hostují je na in-house intranetu. Neexistuje žádná solidní studie, zabývající se výběrem a implementací CRM systémů, dochází k všeobecnému podhodnocení nutných investic do podobných řešení. Prodávají se speciální balíčky pro malé a střední firmy, které jsou ovšem příliš obecné, hodně vzdálené od reality. Přizpůsobení je pomalé a velmi drahé.

Popis třetího scénáře

Stále více malých a středních firem dospěje časem k názoru, že internet může – prostřednictvím reorganizace interních systémů a procesů – významně přispět ke snížení nákladů. Rozhodnou se pro investici do webovského ERP systému. Investice není překážkou a náklady největším problémem, přesto se organizace rozhodují spíše pro outsourcing a soustřeďují se na hlavní podnikatelské činnosti. Tento přechod je snadný, protože provideři nabízejí širokou škálu webhostingových služeb. Dodavatelé vytvářejí další a další výhodné balíčky pro malé a střední podnikání, konkurenční boj nabývá na intenzitě. Migrace mezi providery (v závislosti na nejvýhodnějších podmínkách) přivádí mnohé zákazníky až na pokraj rizika, kdy všechno podstatné kontrolují poskytovatelé.

Závěr

Ptáte se, kde je vaše místo na trhu, kde se skrývají budoucí problémy a příležitosti? K úspěchu vede někdy i štěstí, ale to prý přeje připraveným. Rozhodně se vyplatí probrat situaci se svým svědomím, kolegy a marketingovými specialisty. Jak jinak porozumět tomu, kde se nacházíte a kam se řítí váš podnikatelský segment? Nebo umíte věštit z křišťálové koule?

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *