XML a databáze – základy XML-QL

  0

  V předchozím článku jsem vás seznamil s jednoduchým XML dokumentem popisující klienty cestovní kanceláře a s nejjednoduším použitím dotazovacího jazyka XML-QL. Dnes vám možnosti použití jazyka rozšířím o další zajímavé příklady použití.

  Konvence

  V následujícím textu budu vycházet z konvence, že ukončovací tagy lze zapisovat ve zkrácené podobě, např. místo </ZAJEZD> jednoduše zapíši </>. Příklad seznamu jmen a příjmení všech brněnských klientů by vypadal takto:

  where
          <KLIENT>
          <JMENO>$j</>
          <PRIJMENI>$p</>
          <ADRESA><MESTO>Brno</></>
          </> in „cestovka.xml“
  construct <BRNO_KLIENT>
          <JMENO>$j</>
          <PRIJMENI>$p</>
          </>

  Dokonce, je-li dvakrát za sebou </></>, lze psát zkráceně </>>.

  Příklad

  Pro potřebu tohoto článku vytvořím XML dokument pro popis knih v knihovně. Odpovídající DTD bude vypadat takto:

  <!ELEMENT KNIHOVNA (KNIHA*)>
  <!ELEMENT KNIHA (AUTOR+, TITUL, VYDAVATEL)>
  <!ELEMENT AUTOR (JMENO?, PRIJMENI)>
  <!ELEMENT VYDAVATEL (NAZEV, ADRESA)>
  <!ELEMENT ADRESA (ULICE, CISLO, MESTO, PSC)>
  <!ELEMENT TITUL (#PCDATA)>
  <!ELEMENT JMENO (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PRIJMENI (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ULICE (#PCDATA)>
  <!ELEMENT CISLO (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MESTO (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PSC (#PCDATA)>

  Popis knihy obsahuje jednoho nebo více autorů, název a vydavatele. Autor je zapsán jako jméno a příjmení, přičemž křestní jméno nemusí být uvedeno. Vydavatel je pak evidován pod svým názvem a adresou, která se dále dělí na ulici, číslo, město a psč.

  Shlukování pomocí vnořených dotazů

  Přestavte si situaci, že v XML dokumentu máme následující obsah:

  <KNIHOVNA>
  <KNIHA>
  <AUTOR><JMENO>Jan</JMENO><PRIJMENI>Novák</PRIJMENI></AUTOR>
  <TITUL>Aplikace XML</TITUL>
  <VYDAVATEL><NAZEV>Soleus</NAZEV><ADRESA>…</ADRESA></VYDAVATEL>
  </KNIHA>
  <KNIHA>
  <AUTOR><JMENO>Petr</JMENO><PRIJMENI>Nový</PRIJMENI></AUTOR>
  <TITUL>Aplikace XML</TITUL>
  <VYDAVATEL><NAZEV>Soleus</NAZEV><ADRESA>…</ADRESA></VYDAVATEL>
  </KNIHA>
  </KNIHOVNA>

  V XML dokumentu je uložena jedna kniha dvakrát, pokaždé s jiným jejím autorem. Položme nyní dotaz na seznam všech knih a jejich autorů. Dotaz sestrojím klasickým způsobem:

  where
          <KNIHA><AUTOR><JMENO>$j</><PRIJMENI>$p</></>
          <TITUL>$t</>
          </> in „http://www.nekde.cz/knihovna.xml“
  construct
          <KNIHA>
          <SPISOVATEL>$j $p</>
          <NAZEV>$t</>
          </>

  Výstup bude zcela dle očekávání:

  <XML>
  <KNIHA><SPISOVATEL>Jan Novák</SPISOVATEL>
  <NAZEV>Aplikace XML</NAZEV>
  </KNIHA>
  <KNIHA><SPISOVATEL>Petr Nový</SPISOVATEL>
  <NAZEV>Aplikace XML</NAZEV>
  </KNIHA>
  </XML>

  Nyní bychom ale chtěli, aby výstup byl následující:

  <XML>
  <KNIHA>
  <NAZEV>Aplikace XML</NAZEV>
  <SPISOVATEL>Jan Novák</SPISOVATEL>
  <SPISOVATEL>Petr Nový</SPISOVATEL>
  </KNIHA>
  </XML>

  Tj., aby tato kniha byla zapsána jen jednou a všichni autoři byli uvedeni u ní v rámci jednoho záznamu. Toho docílíme následující konstrukcí dotazu:

  where
          <KNIHA> $k </> in „http://www.nekde.cz/knihovna.xml“,
          <TITUL> $n </> in $k
  construct
          <KNIHA>
          <NAZEV> $n </>
          where <AUTOR><JMENO>$j</><PRIJMENI>$p</></> in $k
          construct <SPISOVATEL> $j $p</>
          </>

  Princip je velmi podobný vnořování dotazů v jazyce SQL. V první části where se získají všechny knihy a pro ně se naleznou všechny jejich názvy. Při konstrukci výstupu se pak vygeneruje seznam názvů všech knih a pro každou knihu (přes vazební proměnnou $k) se vygeneruje ještě podseznam všech jejích autorů.

  Operátor CONTENT_AS

  Uvedený dotaz lze přeformulovat pomocí operátoru content_as. Jeho použití spočívá v tom, že dotaz formulujeme klasickým jednoduchým způsobem a výsledek tohoto dotazu se „uloží“ jako kontext do vazební proměnné, na kterou se pak odkážeme v konstrukční části. Předchozí příklad lze tedy zapsat následovně:

  where
          <KNIHA>
          <TITUL>$i</>
          </> content_as $k in „http://www.nekde.cz/knihovna.xml“
  construct
          <KNIHA>
          <NAZEV> $n </>
          where <AUTOR><JMENO>$j</><PRIJMENI>$p</></> in $k
          construct <SPISOVATEL> $j $p</>
          </>

  Příklad se zájezdy

  Nyní se na chvíli vrátím k našemu příkladu z minulého článku. Kdybychom chtěli seznam všech konaných zájezdů a u každého zájezdu seznam jeho účastníků, položili bychom dotaz takto:

  where
          <KLIENT>
          <ZAJEZD ID=“$i“>$z</>
          </> content_as $k in „zajezd.xml“
  construct
          <AKCE>
          <NAZEV> $z </>
          where <KLIENT><JMENO>$j</>> in $k
          construct <OSOBA>$j</>
          </>

  Jak sami vidíte, jazyk XML-QL je nástroj, který na vstupu má nějaký XML dokument a na výstup dává zase XML dokument. Dá se tedy říci, že XML-QL v tomto případě slouží jako „transformátor“ XML dat.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět