XML – listování pomocí datových ostrůvků

  0

  Představte si situaci, kdy disponujete větším seznamem produktů (v našem případě knih), který potřebujete v lehce stravitelné podobě předložit návštěvníkům vašeho serveru. Vypsat na stránku desítky či stovky položek asi nebude příliš šťastným řešením. Díky ostrůvkům dat v XML lze ze seznamu vytvořit jednopoložkovou tabulku a daty jednoduše listovat pomocí tlačítek.

  Nejdříve potřebujete vytvořit zdroj dat. Já jsem zvolil seznam knih. Ten můžete samozřejmě generovat z databáze.

  <?xml version=“1.0″ encoding=“Windows-1250″?>
  <nabidka>
     <kniha>
        <nazev>Excel jednoduše</nazev>
        <autor>Ivo Magera</autor>
        <popis>Potřebujete se naučit zacházet s Excelem, ale nemůžete učení obětovat týdny času?</popis>
        <cena>93</cena>
     </kniha>
     <kniha>
        <nazev>MS Outlook 2002 Jednoduše</nazev>
        <autor>Jaroslav Černý</autor>
        <popis>Chcete se naučit pracovat s Outlookem rychle a snadno?</popis>
        <cena>99</cena>
     </kniha>
     <kniha>
        <nazev>Web a databáze</nazev>
        <autor>Luboslav Lacko</autor>
        <popis>Vše o databázích na webu.</popis>
        <cena>279</cena>
     </kniha>

  </nabidka>

  Kompletní XML soubor najdete zde.

  Nyní už stačí pouze vytvořit HTML stránku, do které budete data "natahovat":

  <html>
  <head>
  <title>Nabídka knih</title>
  </head>
  <body>
  <h3>Aktuální nabídka titulů</h3>
  <xml id=“Books“ SRC=“booksdata.xml“></xml>// pojmenování a nastavení zdroje dat
  <table border=“1″ width=“500″ id=“tblData“ datasrc=“#Books“ datapagesize=“1″>// id identifikuje tabulku pro pozdější práci navigačních tlačítek, datasrc uvádí zdroj dat a datapagesize udává počet záznamů na stránku (můžete nastavit libovolně)
     <tr>
        <td width=“120″>Název:</td>
        <td width=“380″><span datafld=“nazev“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Autor:</td>
        <td width=“380″><span datafld=“autor“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Popis</td>
        <td width=“380″><span datafld=“popis“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Cena:</td>
        <td width=“380″><span datafld=“cena“></span> Kč</td>
     </tr>
  </table>
  <input type=“button“ value=“<<“ onClick=“tblData.firstPage();“>
  <input type=“button“ value=“<“ onClick=“tblData.previousPage();“>
  <input type=“button“ value=“>“ onClick=“tblData.nextPage();“>
  <input type=“button“ value=“>>“ onClick=“tblData.lastPage();“>
  </body>
  </html>

  Výsledek si prohlédněte zde. Připomínám, že jde o technologii Microsoftu a vše funguje pouze pod MSIE.
  Jak vidíte, je vytvoření ostrůvku i navigace opět velmi jednoduché.

  Význam hodnoty onClick navigačních tlačítek je myslím zcela jasný. Výhodou je procházení záznamů bez nutnosti použití přídavného JavaScriptu. Pokud vám však 
  z nějakého důvodu JS chybí, uvádím i příklad takového řešení:

  <html>
  <head>
  <title>Nabídka knih</title>
  </head>
  <script language=“JavaScript“>
  <!–
  function Booksfirst(){
     data.recordset.moveFirst();
  }
  function Booksprevious(){ 
     if(data.recordset.absoluteposition>1)
     data.recordset.movePrevious();
  }
  function Booksnext(){
     if(data.recordset.absoluteposition < data.recordset.recordcount)
     data.recordset.moveNext();
  }
  function Bookslast(){
     data.recordset.moveLast();
  }
  –></script>
  <body>
  <h3>Aktuální nabídka titulů</h3>
  <xml id=“data“ SRC=“booksdata.xml“></xml>
  <table border=“1″ width=“500″>
     <tr>
        <td width=“120″>Název:</td>
        <td width=“380″><span dataSrc=“#data“ datafld=“nazev“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Autor:</td>
        <td width=“380″><span dataSrc=“#data“ datafld=“autor“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Popis</td>
        <td width=“380″><span dataSrc=“#data“ datafld=“popis“></span></td>
     </tr>
     <tr>
        <td width=“120″>Cena:</td>
        <td width=“380″><span dataSrc=“#data“ datafld=“cena“></span> Kč</td>
     </tr>
  </table>
  <input type=“button“ value=“|<“ onClick=“Booksfirst()“></input>
  <input type=“button“ value=“<“ onClick=“Booksprevious()“></input>
  <input type=“button“ value=“>“ onClick=“Booksnext()“></input>
  <input type=“button“ value=“>|“ onClick=“Bookslast()“></input>
  </body>
  </html>

  Sami máte možnost vidět, že použité formátování není velmi přívětivé. Použijte tedy CSS a stránku s nabídkou naformátujte do přijatelnějšího tvaru. Navíc se zbavíte zkostnatělé tabulky.

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“>
  <html>
  <head>
     <meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=windows-1250″>
     <meta http-equiv=“Content-language“ content=“cs“>
     <meta http-equiv=“Content-Style-Type“ content=“text/css“>
     <style media="all" type="text/css">@import "books.css";</style>
     <title>Akční nabídka knižních titulů</title>
     <script type=“text/javascript“ src=“booksnav.js“></script>
  </head>
  <body>
  <div class=“nadpis“>Nabídka knih</div>
  <script type=“text/javascript“ src=“setxml.js“></script>
  <div class=“databrd“>
     <div class="line">
        <span class=“popisek“>Název: </span><span class=“text“ datasrc=“#Books“ datafld=“nazev“></span>
     </div>
     <div class="line">
        <span class=“popisek“>Autor: </span><span class=“text“ datasrc=“#Books“ datafld=“autor“></span>
     </div>
     <div class="line">
        <span class=“popisek“>Popis: </span><span class=“text“ datasrc=“#Books“ datafld=“popis“></span>
     </div>
     <div class="line">
        <span class=“popisek“>Cena: </span><span class=“text“><span datasrc=“#Books“ datafld=“cena“></span> &nbsp; Kč </span>
     </div>
  </div>
  <p>
     <script type=“text/javascript“ src=“buttons.js“></script>
  </p>
  </body>
  </html>

  Výsledek najdete zde.
  Kompletní zdroje všech příkladu si můžete stáhnout zde.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět