Zjištění vlastností souborů pomocí ASP

19. dubna 2000

V dnešním článku se dozvíte jak získat informace o vlastnostech souborů, ale i to jak některé vlastnosti změnit a využít je ve svých ASP aplikacích.

Pro přístup k souborovému systému je třeba nejdříve získat referenci na FileSystemObject a pomocí něho i referenci na soubor.

Dim ObjFS,ObjFILE
‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
Set ObjFS=Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“)
Set ObjFile=ObjFS.GetFile(server.MapPath(„asp_soubory3.asp“))


K získání reference na soubor je použita metoda GetFile

ObjFS.GetFile(cesta)


„Cesta“ určuje umístění souboru ke kterému chceme získat referenci. Může být relativní nebo absolutní. S velkou výhodou lze použít pro specifikaci cesty metodu Server.MapPath, která poskytuje absolutní cestu i k souboru, který je umístěn ve virtuálním adresáři.
Jakmile máme k dispozici referenci na soubour můžeme začít zjišťovat jeho vlastnosti.

 • Atributy
 • Datum vytvoření
 • Datum poslední modifikace
 • Datum posledního přístupu
 • Písmeno diskové jednotky
 • Jméno souboru
 • Krátké jméno souboru (8.3)
 • Cesta k souboru
 • Krátká cesta k souboru (8.3)
 • Velikost souboru
 • Typ souboru

Atributy

Vlastnost Attributes umožňuje nastavovat a zjišťovat stav atributů souboru. Některé z aributů jsou ale pouze pro čtení.

ObjFILE.Attributes[=atribut]


V tabulce je uveden přehled všech atributů. Pokud není uvedeno jinak je atribut určen i pro modifikaci. Hodnota, kterou vlastnost Attribues vrací je logickou kombinací hodnot uvedených v tabulce

Konstanta Hodnota Význam
Normal 0 Žádný atribut není nastaven
ReadOnly 1 Soubor je pouze pro čtení
Hidden 2 Soubor je skrytý
System 4 Soubor je systémový
Directory 16 Jedná se o složku(adresář) – atribut pouze pro čtení
Archive 32 Soubor je určen pro archivaci. Atribut se automaticky nastavuje pri změně souboru od posledního zálohování.
Alias 1024 Soubor je link(zástupce) na jiný soubor – atribut pouze pro čtení
Compressed 2048 Soubor je komprimovaný – atribut pouze pro čtení


Pokus o nastavení atributu, který je pouze pro čtení je ignorován.

Změnu konkrétního atributu provedete tak, že ke stávající hodnotě atributu přičtěte (odečtete) hodnotu, která vyjadřuje daný atribut (viz. příklad).

V příkladu je uvedena manipulace s atributem „Achive“. Děje se to, že atribut je nastaven na opačnou hodnotu než právě má.

If ObjFILE.attributes and 32 Then
ObjFILE.attributes = ObjFILE.attributes – 32
response.write(„Archivní bit shozen“)
Else
ObjFILE.attributes = ObjFILE.attributes + 32
response.write(„Archivní bit nastaven“)
End If


Příklad: <% Dim ObjFS dim ObjFILE ‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
‚Set ObjFS=Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“) Set ObjFS=Server.CreateObject(„ZonerScripting.FileSystemObject“) set ObjFile=ObjFS.getfile(server.MapPath(„asp_soubory3.asp“)) Response.Write(„Hodnota atributu: „& objfile.attributes&““) If ObjFILE.attributes and 32 Then ObjFILE.attributes = ObjFILE.attributes – 32 response.write(“ Archivní bit shozen.“) Else ObjFILE.attributes = ObjFILE.attributes + 32 response.write(“ Archivní bit nastaven“) End If Response.Write(“ Hodnota atributu: „& objfile.attributes&““) %>

To, že příklad skutečně funguje si ověříte reloadem této stránky

Datum vytvoření
Pomocí vlastnosti DateCreated získáme datum a čas vytvoření souboru.

ObjFILE.DateCreated


Příklad: <% Response.Write(„Soubor byl vytvořen dne: „&objfile.DateCreated) %>

Datum poslední modifikace
Pomocí vlastnosti DateLastModified získáme datum a čas poslední modifikace souboru. Modifikací souboru se rozumí otevření souboru a jeho následné uložení.

ObjFILE.DateLastmodified


Příklad: <% Response.Write(„Soubor byl modifikován dne :“&objfile.dateLastmodified) %>

Datum posledního přístupu
Vlastnost vrací údaj, ketrý určuje datum a čas, kdy byllo naposledy k souboru přistupováno

ObjFILE.DateLastAccessed


Příklad: <% Response.Write(„Soubor byl naposledy čten dne: „&objfile.dateLastAccessed) %>

Disk, kde je soubor umístěn
Vlastnost vrací řetězec, ve kterím je uloženo písmenko disketové jednotky (včetně dvojtečky) na které je soubor umístěn.

Vlastnost vrací údaj, ketrý určuje datum a čas, kdy byllo naposledy k souboru přistupováno

ObjFILE.Drive

Jméno souboru
Vlastnost Name vrací jméno souboru.

ObjFILE.Name


Příklad: <% Response.Write(„Soubor se jmenuje: „&objfile.name) %>

Rodičovský adresář
Vlastnost ParentFolder vrací rodičovský adresář tj. adresář ve kterém daný souboru je.

ObjFILE.ParentFolder

Cesta k souboru
Vlastnost Path vrací plnou specifikaci cesty k souboru.

ObjFILE.Path


Příklad: <% Response.Write(„Cesta k souboru je: „&objfile.Path) %>

Krátké jméno souboru
Vlastnost ShortName vrací jméno souboru ve tvaru 8.3

ObjFILE.ShortName


Příklad: <% Response.Write(„Krátké jméno souboru je: „&objfile.ShortName) %>

Krátká cesta k souboru
Vlastnost ShortPath vrací cestu k souboru podobně jako Path, ale ve tvaru 8.3

ObjFILE.ShortPath


Příklad: <% Response.Write(„Krátká cesta k souboru je: „&objfile.ShortPath) %>

Velikost souboru
Vlastnost Size vrací velikost souboru, která je v bajtech

ObjFILE.Size


Příklad: <% Response.Write(„Velikost souboru je: „&objfile.Size&“ bajtů“) %>

Typ souboru
Vlastnost Type vrací informace o typu dokumentu. Například pro .txt vrací Text document. Co vrací pro soubor .ASP, to vidíte v příkladu.

ObjFILE.Type


Příklad: <% Response.Write(„Typ dokumentu je: „&objfile.Type) %>

To je pro tento díl vše. Příšte se seznámím s možnostmi přístupu k diskům a adresářům. Mám pro vás připraven poměrně obsáhlý příklad, a to sice grafické zobrazení využítí disků včetně určení typu disku (disketa, pevný disk, síťový disk, výměnný disk, apod.) a jeho stavu (připraven nebo nepřipraven).

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *